Mètode d'actualització

De Viquipèdia
Jump to navigation Jump to search

En la programació informàtica, un mètode d'actualització és un mètode usat per mantenir l'estat d'una classe.

El mètode d'actualització, de vegades anomenat setter, és usat majoritàriament en programació orientada a objectes, per mantenir el principi d'encapsulació. D'acord a aquest principi, les variables que conformen una classe són fetes privades per ocultar-les i protegir-les d'altres codis, i només poden ser modificades per un mètode públic (el mètode d'actualització), que pren el nou valor desitjat com un paràmetre, opcionalment el valida i modifica la variable privada.

Sovint un setter ve aparellat amb un getter (també conegut com a "mètode d'accés"), que simplment retorna el valor de la variable per l'estat d'aquell moment.

El mètodes d'actualització poden ser usats en entorns no orientats a objectes. En tal cas, es passa una referència a la variable a modificar, contenint el nou valor. En aquest escenari, la dada no està protegida als canvis que se salten el mètode d'actualització, el rol de la qual es limita a validar l'entrada. És tasca del desenvolupador assegurar que la variable no és modificada directament.

Example en Smalltalk[modifica]

 edat: unNombre
    " Actualitza l'edat rebuda amb unNombre si és més gran que 0 i menys que 150"
   (unNombre between: 0 and: 150)
      ifTrue: [ edat := unNombre ]