Matís

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca

Els matisos agògics són les indicacions utilitzades en música per a referir-se a la velocitat de la interpretació i la variació de la velocitat. Les que indiquen la velocitat de la interpretació solen anar col·locades sobre del pentagrama i al principi de la partitura. Són les següents:

Més lent Més ràpid

Largo Lento Adagio Andante Moderato Allegro Allegretto Presto Prestissimo

Les que indiquen variació de la velocitat es col·loquen sota del pentagrama i poden aparèixer en qualsevol moment de l'obra. Són:

  • Ritardando (o rit.): La velocitat disminueix progressivament.
  • Accelerando (o accel.): La velocitat augmenta progressivament.
  • A tempo: Anul·la l'efecte del Ritardando i l'Accelerando, de manera que tornem a la velocitat anterior a aquestes dues indicacions.

Els matisos dinàmics són les indicacions utilitzades en música per referir-se a la intensitat de la interpretació. Sempre aniran col·locades baix del pentagrama. Poden ser d'intensitat fixa. Aquestes indicacions les podem trobar abreujades i sense abreujar, com es detalla en la següent taula:

Més feble Més fort

pp p mp mf f ff

pianissimo piano mezzopiano mezzoforte forte fortissimo

També hi ha matisos dinàmics d'intensitat variable. Poden estar representats per paraules o per símbols:

  • Diminuendo (o dim.): la intensitat disminueix progressivament.
  • Crescendo (o cres.): La intensitat augmenta progressivament