Vés al contingut

Plantilla:Bar chart

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Llista de ciutats per població
Ciutat Població
Icona de documentació de mòdul Documentació de la plantilla [ mostra ] [ modifica el codi ] [ mostra l'historial ] [ refresca ]

Aquesta plantilla es pot utilitzar per crear un gràfic de barres horitzontal, desplaçant-se cap avall per una pàgina, en un format que pot ser analitzat pels navegadors web basats en text. Les dades poden ser números simples o resultats de càlculs basats en els paràmetres de la plantilla.

Cada número de dades (data1=7, data2=23...), a la columna 1, està escalat al paràmetre |data_max= i les barres es dimensionen per amplada en unitats, com "bar_width=16" i "width_units=em". De manera predeterminada, els números de dades es mostren a cada barra, però poden aparèixer fora d’una barra quan un número relativament petit genera una barra curta. Cada barra també pot tenir un comentari, com ara "comment7=xx" per mostrar "(xx)" després del número de la barra 7.

Per a un gràfic de barres de dues columnes, els elements de la segona columna tenen el prefix "col2_" com ara l'escala màxima, col2_data_max=110, i col2_data3=67 amb col2_comment3=zz. Mire més avall: "Exemple amb dues columnes de dades". Cada diagrama de barres es pot formatar normalment dins 1/5 de segon.

Ús i paràmetres[modifica]

L’ús de text diferent dels números i d'una puntuació adequada en un camp de dades es traduirà en un error d’expressió.
{{Bar chart
| title     = <!-- Títol en negreta sobre la taula; els valors per defecte a "Llista de ciutats per població" a {bar_chart}. -->
| class     = <!-- Afegeix un paràmetre class= després de {| wikitable header -->
| table_width  = <!-- Estableix l'amplada general de la taula en width_units (o em si no es troba anchura_units) -->
| table_style  = <!-- Paràmetres addicionals que cal afegir al paràmetre d'estil de la taula -->
| bar_width   = <!-- Utilitza 30 per defecte. Ha de ser un número sense format -->
| width_units  = <!-- Utilitza per defecte les unitats 'em' -->
| label_type  = <!-- Títol de la columna de l'etiqueta; els valors per defecte a "Ciutat" -->

| label1    = <!-- Etiqueta de la fila 1 -->
| label2    = <!-- Etiqueta de la fila 2 -->
...
| label25    = <!-- Etiqueta de la fila 25 -->

| data_type   = <!-- Títol de les dades de la columna 1. A {{diagrama de barres}}, es defineix per defecte a "Població". -->
| data_max   = <!-- Límit superior pels valors del camp de dades de la columna 1 (utilitza data1 si no hi ha) -->
| data1     = <!-- Valor per la fila 1, columna 1 -->
| comment1   = <!-- Comentari per la fila 1, columna 1 -->
| data2     = <!-- Valor per la fila 2, columna 1 -->
| comment2   = <!-- Comentari per la fila 2, columna 1 -->
...
| data25    = <!-- Valor per la fila 25, columna 1. {{Diagrama de barres 4x9}} només admet fins a dades9. -->
| comment25   = <!-- Comentari per la fila 25, columna 1. {{BDiagrama de barres 4x9}} només és compatible fins a comment9. -->

| col2_data_type= <!-- Títol de les dades de la columna 2 -->
| col2_data_max = <!-- Límit superior pels valors del camp de dades de la columna 2 (uses col2_data1 if not present) -->
| col2_data1  = <!-- Valor per la fila 1, columna 2 -->
| col2_comment1 = <!-- Comentari per la fila 1, columna 2 -->
| col2_data2  = <!-- Valor per la fila 2, columna 2 -->
| col2_comment2 = <!-- Comentari per la fila 2, columna 2 -->
...
| col2_data25  = <!-- Valor per la fila 25, columna 2. {{Diagrama de barres 4x9}} només admet fins a col2_data9. -->
| col2_comment25= <!-- Comentari per la fila 25, columna 2. {{Diagrama de barres 4x9}} només és compatible fins a col2_comment9. -->
}}

Alineació[modifica]

Perquè el diagrama de barres quedi a la dreta de la pàgina, utilitzeu

| float = right

Perquè el diagrama de barres quedi a la esquerra de la pàgina, utilitzeu

| float = left

Perquè el diagrama de barres quedi al centre de la pàgina, utilitzeu

| float = center

El valor per defecte és none.

Títol[modifica]

Per afegir un títol al final del gràfic, utilitzeu

| caption   =

Exemple[modifica]

Largest cities of Foo, 2009 Census
City Population
City1
540,921
City2
194,343
City3
190,414
City4
134,669
City5
114,983
{{Bar chart
| title    = Largest cities of Foo, 2009 Census
| label_type = City
| data_type  = Population
| bar_width  = 35
| width_units = em
| data_max  = 600,000
| label1  = City1
| data1  = 540,921
| label2  = City2
| data2  = 194,343
| label3  = City3
| data3  = 190,414
| label4  = City4
| data4  = 134,669
| label5  = City5
| data5  = 114,983
}}

Exemple amb comentaris[modifica]

Annual revenue passenger statistics
Year Passengers (% change from prior year)
2003-04
110,649(+17.8%)
2004-05
130,429(+17.9%)
2005-06
138,547(+6.2%)
2006-07
138,844(+0.2%)
2007-08
149,544(+7.7%)
2008-09
148,435(-0.7%)
2009-10
168,147(+13.3%)
{{Bar chart
| title   = Annual [[revenue passenger]] statistics
| label_type = Year
| data_type = Passengers (% change from prior year)
| data_max  = 170,000
| label3 = 2003-04 | data3 = 110,649 | comment3 = +17.8%
| label4 = 2004-05 | data4 = 130,429 | comment4 = +17.9%
| label5 = 2005-06 | data5 = 138,547 | comment5 = +6.2%
| label6 = 2006-07 | data6 = 138,844 | comment6 = +0.2%
| label7 = 2007-08 | data7 = 149,544 | comment7 = +7.7%
| label8 = 2008-09 | data8 = 148,435 | comment8 = -0.7%
| label9 = 2009-10 | data9 = 168,147 | comment9 = +13.3%
}}

Exemple amb dues columnes de dades[modifica]

Annual passenger and aircraft statistics
Fiscal year Revenue passengers Aircraft movements
2001-02
20,194
2,281
2002-03
22,057
2,633
2003-04
34,794
2,664
2004-05
49,234
2,754
2005-06
57,732
3,004
2006-07
64,881
2,956
2007-08
63,904
2,912
2008-09
54,718
2,811
2009-10
52,210
2,791
{{Bar chart
| title    = Annual passenger and aircraft statistics
| bar_width  = 20
| width_units = em
| label_type = [[Fiscal year]]
| label1 = 2001-02
| label2 = 2002-03
| label3 = 2003-04
| label4 = 2004-05
| label5 = 2005-06
| label6 = 2006-07
| label7 = 2007-08
| label8 = 2008-09
| label9 = 2009-10
| data_type = Revenue passengers
| data_max = 66,000
| data1 = 20,194
| data2 = 22,057
| data3 = 34,794
| data4 = 49,234
| data5 = 57,732
| data6 = 64,881
| data7 = 63,904
| data8 = 54,718
| data9 = 52,210
| col2_data_type = Aircraft movements
| col2_data_max = 3,200
| col2_data1 = 2,281
| col2_data2 = 2,633
| col2_data3 = 2,664
| col2_data4 = 2,754
| col2_data5 = 3,004
| col2_data6 = 2,956
| col2_data7 = 2,912
| col2_data8 = 2,811
| col2_data9 = 2,791
}}

Vegeu també[modifica]