Pobresa i exclusió social a la Unió Europea

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca

La Unió Europea proclamà l'any 2010 "Any europeu de lluita contra la pobresa i l'exclusió social". Segons la mateixa UE, la raó d'aquesta proclamació és simple: ja abans de la recent crisi uns 80 milions de ciutadans de la Unió, equivalents al 17% de la seva població, eren pobres en el sentit absolut del terme, és a dir, "manquen dels recursos necessaris per cobrir les seves necessitats bàsiques".[1] D'altra banda, tot i que l'exclusió social és un concepte molt més difícil de precisar estadísticament a través de la Unió, es detecten percentatges significatius de la seva població privats dels recursos i les capacitats bàsiques (participació laboral, educació, accés a les tecnologies de la informació, sistemes de salut i de protecció social eficaços, seguretat ciutadana, etc.) que fan possible una participació satisfactòria en la vida social, econòmica, política i cultural de les seves respectives societats. Aquests obstacles a la participació i a la integració social es poden presentar, a més, de manera acumulativa, arribant a situacions greus d'exclusió que simplement pel fet d'existir representen una amenaça per la cohesió social de les nacions que formen la UE.[2]

Tant la pobresa com l'exclusió afecten diversos sectors de la població de la Unió de manera molt desigual. Factors com l'edat, el gènere, la situació familiar, l'estatus legal o la pertinença a determinats grups ètnicoculturals tenen una gran importància en aquest sentit. Entre els sectors que han patit situacions de pobresa i exclusió de manera desproporcionada hi ha grups significatius d'immigrants, en particular extracomunitaris. Les situacions de pobresa i exclusió varien molt d'un país a l'altre, però estan presents tant en els antics (UE-15) com en els nous estats membres de la Unió. Es tracta d'un fet d'una notable persistència, car l'existència d'importants butxaques de pobresa i exclusió no és nova i ha preocupat els dirigents de la Unió des del llançament, el 1975, del primer programa comunitari de lluita contra la pobresa, conegut com a "Pobresa 1".[3] En aquell temps, uns 30 milions de ciutadans de la Unió vivien en una situació de pobresa relativa, és a dir, tenien ingressos inferiors al 50% de l'ingrés mitjà del seu respectiu país. Això motivà les primeres accions comunitàries que des d'aleshores s'han multiplicat, tal com ho han fet les crides als Estats membres a emprendre accions enèrgiques en els àmbits de la pobresa i l'exclusió. Tanmateix, la pobresa no ha deixat d'afligir la Unió i a mitjans de la dècada del 1990 la xifra de pobres, utilitzant el mateix criteri anterior per mesurar-la, arribava als 55 milions. Aquesta persistència de la pobresa i l'exclusió social dugué a noves accions comunitàries en aquests àmbits. Així, per exemple, els Consells Europeus de Lisboa i Niça, celebrats al març i desembre del 2000, es plantejaren la lluita contra la pobresa i l'exclusió com a objectiu fonamental del decenni venidor i fins i tot auguraren la fi de la pobresa abans del 2010.[4] Malgrat això, tant la pobresa com l'exclusió social no només han perdurat, sinó que a molts països de la UE han adoptat (en combinar-se amb l'exclusió d'importants grups d'immigrants i els seus descendents) formes cada vegada més complexes i amenaçadores, tal com es pogué constatar en els avalots que sacsejaren França a finals del 2005.

Bibliografia[modifica]

  • Barnes M. i altres (2002). Poverty and Social Exclusion in Europe. Londres: Edward Elgar. (anglès)
  • Daly, M. (2007). "Whither EU Social Policy? An Account and Assessment of Developments in the Lisbon Social Inclusion Process", Journal of Social Policy 37:1. Cambridge University Press. (anglès)
  • Frazer, H.; E. Marlier (2010). "Social inclusion in the European Union: Where do we stand, where are we going?", Development & Transition 15. UNDP & London School of Economics and Political Science. (anglès)
  • Marlier, E. (2007). The EU and social inclusion: facing the challenges. Bristol: The Policy Press. (anglès)
  • Rojas, M (2010). Pobreza y exclusión social: La experiencia de la UE. Madrid: Observatorio para la Inmigración y la cooperación al desarrollo de la Universidad Rey Juan Carlos (castellà)

Referències[modifica]

  1. Comissió Europea (2010). Any Europeu de Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió Social, Direcció General d'Ocupació, Afers Socials i Igualtat d'Oportunitats. Brussel·les: Comissió Europea.
  2. Per a una visió estadística recent de les situacions de pobresa i exclusió social a la UE, vegeu: Eurostat (2010). Combating poverty and social exclusion: A statistical portrait of the European Union 2010. Brussel·les: Comissió Europea.
  3. Comissió Europea (1981). Final Report from the Commission to the Council on the First Programme of Pilot Schemes and Studies to Combat Poverty. Brussel·les: Commissió de les Comunitats Europees.
  4. Mauricio Rojas Mullor (2010). Pobreza y exclusión social: La experiencia de la UE. Madrid: Observatorio para la Inmigración y la cooperación al desarrollo de la Universidad Rey Juan Carlos. (castellà)