Potencial hídric

De Viquipèdia
Jump to navigation Jump to search

El potencial hídric és una característica física que permet explicar la circulació de l'aigua en les plantes. És la base biofísica del moviment de l'aigua i del creixement cel·lular.

Consta de diversos components:

Potencial Hídric = Potencial osmòtic + Potencial de Pressió + Potencial Matricial + Potencial Gravitacional

On,

  • Potencial osmòtic: està relacionat amb l'osmolaritat de la dissolució aquosa. Depèn dels osmolits dissolts en l'aigua.
  • Potencial de pressió: està relacionat amb la pressió que exerceixen les parets cel·lulars vegetals contra la cèl·lula. És màxim quan arriba a la màxima turgència i mínim quan arriba al valor de plasmòlisi incipient.
  • Potencial matricial: Està relacionat amb l'absorció de l'aigua per capil·laritat.
  • Potencial gravitacional: És aquell relacionat amb la força de gravetat.