Priorització de requeriments

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca

La priorització de requeriments es la forma utilitzada en el procés de producció de programari per a determinar quins requeriments candidats per formar part d'un producte software haurien de ser inclosos en una certa versió. Els requeriments són també prioritzats per a minimitzar el risc durant el desenvolupament, de forma que els requeriments més importants o de més alt risc són implementats primer. Existeixen diversos mètodes per a avaluar una priorització de requeriments de software.

Aproximació cost-valor[modifica]

Un mètode bo i relativament fàcil de fer servir per a prioritzar requeriments de producte de software és l'aproximació cost-valor. Aquesta aproximació va ser creada per Joachim Karlsson i Kevin Ryan. L'aproximació va ser després desenvolupada i comercialitzada per l'empresa Focal Point (que va ser adquirida per Telelogic en 2005). La seva idea bàsica va ser determinar per a cada requeriment candidat individual, quin seria el cost d'implementar el requeriment i quant de valor té el requeriment. L'avaluació de valors i costos per als requeriments va ser executada fent servir el Procés Jeràrquic Analític (PJA). Aquest mètode va ser creat per Thomas Saaty. La seva idea bàsica és que per a totes les parelles de requeriments (candidats) una persona avalua un valor o un cost comparant un dels requeriments de la parella amb l'altre. Per exemple, un valor de 3 per a (Req1, Req2) indica que el requeriment 1 és valorat 3 cops més alt que el requeriment 2. Trivialment, això indica que (Req2, Req1) té valor 1/3. En l'aproximació de Karlsson i Ryan, s'identifiquen 5 passos per a revisar requeriments candidat i determinar una prioritat entre ells. Aquests són resumits a continuació.[1]

 1. Els enginyers de requeriments revisen amb cura la completesa dels requeriments i s'asseguren que han estat enunciats de forma inambigua.
 2. Els clients i els usuaris (o substituts adequats) apliquen les comparacions PJA per a avaluar el valor relatiu dels requeriments candidat.
 3. Enginyers de software amb experiència fan servir la comparació PJA per a estimar el cost relatiu d'implementar cada requeriment candidat.
 4. Un enginyer de software fa servir PJA per a calcular el valor relatiu i el cost d'implementació de cada requeriment candidat, i dibuixa aquests en un diagrama cost-valor. El valor és representat a l'eix Y d'aquest diagrama i el cost estimat a l'eix X.
 5. Els interessats en el projecte (stakeholders) fan servir el diagrama cost-valor com a mapa conceptual per a analitzar i discutir els requeriments candidats. Ara els gestors de software prioritzen els requeriments i decideixen quin serà implementat.

Ara, l'aproximació cost-valor i la priorització de requeriments en general poden ser ubicades en el seu context de gestió de producte de software. Com s'ha mencionat abans, la planificació de versions és part d'aquest procés. La priorització de requeriments de software és un subprocés del procés de planificació de versions.

El procés de planificació de versions consisteix en els següents subprocessos:

 1. Prioritzar requeriments.
 2. Seleccionar requeriments.
 3. Definir requeriments de versió.
 4. Validar requeriments de versió.
 5. Preparar la versió.

Altres tècniques de priorització[modifica]

 • Quality Function Deployment (QFD)
 • Binary Search Tree (BST)
 • Planning game (PG)
 • Mètode dels 100 punts (100P)
 • Planning Game combinat amb AHP (PGcAHP)

Bibliografia[modifica]

 • I. van de Weerd, Sjaak Brinkkemper, R. Nieuwenhuis, J. Versendaal and L. Bijlsma (2006). A Reference Framework for Software Product Management. Scientific Report. Department of Information and Computing Sciences, Utrecht University, The Netherlands, 2006.

Referències[modifica]

 1. Karlsson, J. & Ryan, K. (1997). A Cost-Value Approach for Prioritizing Requirements, IEEE Software September/October 1997, 67-74.

Enllaços externs[modifica]