Topònims de Maldà

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca

La relació de noms que han tingut cada casa de Maldà (l'Urgell) al llarg del temps són dins a cada casella. Els noms en cursiva ja no existeixen.[1]

Relació de noms de casa de la població de Maldà
Cal Campaner Ca la Viona Ca la Carme la carretera

Cal Ros de la Magina

Cal Peret del Sabata

Cal Sabata

Ca la Raquel
Cal Pelat Cal Pelat Ca la Ramona el Sitra

Cal Sitra de la carretera

Cal Boleda
Ca la Panaques Cal Jaume la Viona Cal Molí de l'Horta Ca la Miquela
Cal Xinco Ca la Maria el Pere

Ca l'Escapçat

Cal Catòlic

Cal Ton del Catòlic

Ca l'Antònia el Catòlic

Cal Caragols

Ca la Clara
Cal Mateu

Cal Llaunero

Cal Mateu del Magre

Cal Tonyo Cal Serení

Ca la Roseta el Serení

Cal Ramon del Serení

Ca les Viudes

Ca la Francisca

Cal Josep M. el Tàsies

Ca l'Agustineta

Cal Tonarro

Cal Panton del Sabata

Cal Fangara Cal Sileta Cal Sebastià

Cal Pep de la Treseta

Ca la Treseta l'Àngela

Cal Xurrac Cal Feliu

Ca la Ramona el Feliuet

Cal Barber Ca l'Adelaida
Cal Garrut Cal Pere

Ca l'Avelina

Cal Sitra

Cal Patano Cal Farrer

Ca la Providència

Cal Pau de la Cooperativa

Cal Virat

Cal Musc

Ca la Magina

Cal Magí la Magina

Cal Pau de la Magina

Cal Russo

Cal Marian

Cal Victòrio
Ca la Morella

Cal Tanoca

Cal Valentí

Cal Parrí

Cal Xafat Cal Tonyo

Ca la Mercè el Tonyo

Cal Caminer

Ca l'Isidret

Ca l'Espinaca

Cal Xarli

Cal Bepo

Ca l'Enrique Cal Pubill [de baix]
Cal Ramonet

Cal Rafelet

Cal Ramonet del Victòrio

Cal Xollador

Call Vallverdú

Cal Miger Ca la Caterineta
Cal Feliuet Cal Martí

Cal Martí el Sabater

Cal Sanahuja

Cal Roca

Ca la Maria el Pastisser

Ca la Cartera

Cal Bruixa

Cal Coix
Ca l'Alba

Cal Quim de l'Alba

Cal Grec Cal Txeco Cal Felip
Cal Xalandro Cal Florit Cal Castell

Cal Cansalada

Cal Cua

Cal Llorenç del Serení

Cal Cisco el Serení

Cal Teixidor Cal Delfín

Cal Delfín del Magatxem

Cal Rossa

Cal Felis

Cal Felis del Bep del Mestre

Ca la Dolores del Peregròs

Cal Beleta

Cal Catòlic del Cau

Cal Sitra

Cal Queton

Cal Pau del Sitra

Cal Tató Cal Pona Cal Ventura
Cal Magi el Miquel

Cal Miquel

Ca la Pera

Cal Pintor

Cal Bernat del Boter

Ca la Maria Antònia el Boter

Ca la Matraus

Ca l'Agustí la Matraus

Ca la Mixona

Cal Xarrameco
Cal Pirenc

Ca la Pili

Cal Sisco Molí Cal Mònico Cal Gato
Cal Sord Cal Carreter Cal Lina Ca la Malena
Cal Mateuet Ca la Mixona Cal Pantonet Ca la Maria
Cal Naios Ca la Costa el Magí Cal Fesol

Ca l'Isidro

Cal Nari
Cal Txotxo

Cal Ton de cal Boleda

Cal Miquel de la Llúcia Cal Calderer Ca l'Oliveres
Cal Toneto Cal Boter Ca la Rosalia

Cal Taxiste

Cal Pere el Castell

Ca l'Esteve el Tarris

Cal Manyana

Cal Rogèlio

Cal Tàsies

Ca l'Agustineta el Tàsies

Cal Mantxa Cal Pauló Ca la Caterina Ca l'Enric del Cau

Cal Truquera

Cal Serení Cal Delgà Ca la Milagro

Cal Feliu del Fangara

Cal Fangarilla

Cal Mussol
Cal Granyonet Cal Magatzem Cal Cutita Cal Catòlic

Ca la Lola el Catòlic

Cal Tal·lara

Cal Merigildo

Cal Cagno Ca la Tonya

Ca la Rossa la Tonya

Ca la Serafina

Cal Carril

Ca la Pera

Cal Sebastià

Ca la Ramona la Malena

Ca la Malena la Magina

Cal Ramon del Sabateret

Cal Bep

Cal Garra el Bep

Cal Gallego

Cal Galleguet

Cal Cona

Ca la Franciscona

Cal Bovet

Cal Txeco

Cal Magí el Boleda

Cal Gaig

Cal Boleda

Cal Beleta Cal Bofarull
Cal Seli Ca la Xollada

Cal Metge [Vell]

Cal Cabra

Ca l'Abdon

Ca la Tresina l'Abdon

Ca la Modesta

Ca la Rosa el Pau

Cal Pau

Ca la Rosa el Pau de Cabra

Cal Sopes
Cal Parrí

Cal Meda

Ca l'Antònia el Centro

Cal Damià

Cal Jesús

Ca la Marieta el Manel

Cal Bernat

Cal Toneto

Cal Miret

Cal Figa

Cal Cagafigues

Cal Josepet de la Tonya Ca l'Armengol Cal Torrojà
Cal Gravat Ca la Costa el Magí

Ca la Xollada

Cal Torriente

Ca la Guadalupe

Ca la Cotorra

Ca la Paulina

Cal Soques

Cal Rusó

Cal Siller

Cal Baster

Ca l'Agustí el Tarris

Cal Flari

Cal Truquera

Cal Ton del Pau

Cal Lluís del Mateuet

Cal Quim del Puig

Cal Francesc

Ca l'Antònia el Francesc

Cal Llusco

Cal Calques Ca la Pasquala

Cal Bergadà

Ca la Doloretes del Cisco

Cal Ramon del Cisco Molí

Ca la Talones
Ca l'Antònia del Misangó

Ca la Cantina

Cal Navau Ca la Seca Ca la Tresina la Panaques

Ca la Madrona

Cal Quià Cal senyor Pere Cal Rubió

Cal Nari

Ca la Llodriga

Ca la Treseta la Coloma

Ca l'Ésqué Cal Po Cal Borrasco

Cal Borrasquet

Ca la Llúcia

Cal Cisquet del Cutita

Cal Peret del Cagno

Cal Misangó Cal Miró Cal Tarris Cal Ramon del Pau
Cal Roio Cal Jaume el Violí

Cal Marxant

Cal Sabateret Ca l'Andreu [del Pau]

Ca la Ramona l'Andreu

Cal Javier

Cal Vallverdú

Cal Liceo

Ca la senyora Pepeta

Cal Pompeo

Cal Xuta Cal Sabater
Ca l'Ignasi Cal Banyot

Cal Pau

Cal Bep del Mestre

Cal Ramon de la Mixona

Ca l'Angeleta

Ca la Flora

Cal Pustoma

Cal Josep del Migers

Cal Cagot
Cal Pubill [de dalt]

Cal Pere el Pubill

Cal Llord Cal Lao Cal Boladeres
Cal Gepos

Cal Capdevila

Cal Magret

Cal Magre

Ca la Malena el Maldanell

Cal Ventura

Cal Ton del Maldanell

Cal Sepe
Cal Renyé Cal Xollat Cal Toio Ca la Soledad

Ca la Soledad de cal Mònico

Ca la Pasquala

Cal Granyó Ca la Maria Cinta

Ca la Maria Toia

Cal Gili Ca l'Escoté
Cal Raro

Cal Gori

Cal Quim del Puig

Ca l'Encarnació

Cal Pau de la Magina

Ca la Magina

Cal Ramon de Vic Cal Pebrots
Cal Jaume el Mas

Cal Mas

Cal Moliner Ca la Coloma Cal Josepet de la Tonya
Cal Manyo

Ca l'Elvira

Cal Tal·lara

Cal Piquer

Ca l'Esquella

Cal Caranya Cal Pastor Cal Joan de Montblanc
Cal Tonet Cal Violí Cal Xiqüelo

Cal senyor Pere

Cal Cisquet del Fuster el Bepo
Cal Peret

Cal Faves

Ca l'Engràcia Ca l'Ernesto

Cal Mut

Ca l'Eduardo el Victòrio

Cal Cucuc
Cal Peregròs Cal Paguero Cal Margendom

Cal Fuster

Ca la Panaquetes

Referències[modifica]

  1. Els noms de casa de Llorenç i de Maldà. Institut d'Estudis Catalans, 1993. ISBN 84-7283-237-6.