Velocitat de reacció

De Viquipèdia
Salta a: navegació, cerca

La velocitat de reacció és la velocitat a què es produeix una reacció química. Relaciona el canvi en la concentració (normalment en molaritat: mols solut / litre dissolució) dels reactius o els productes amb el temps. S'expressa en mol / l · s.

Al principi de la reacció, quan la concentració de reactius és alta, la probabilitat que les molècules dels reactius xoquin és més alta i per tant la velocitat també ho és; a mesura que la reacció progressa, la concentració de reactius disminueix gradualment i arriba a zero quan tota la substància ha reaccionat.

La velocitat mitjana de la reacció d'aparició d'un producte està donada per la variació de la concentració d'una substància química amb el temps: V = dC/dt. La velocitat d'aparició d'un producte és igual a la velocitat de desaparició d'un reactiu.