Viquiprojecte:Traductologia 2014 - 2015

De Viquipèdia
(S'ha redirigit des de: Viquiprojecte:Traductologia)
Salta a la navegació Salta a la cerca
Filigreed Wikipedia Logo.png
Traductologia
University of Vic - Central University of Catalonia, 2014-2015
Amical Wikimedia logo.svg

This is an educational "viquiprojecte" coordinated by Richard Samson, teacher of the degree subject Computing II at the University of Vic - Central University of Catalonia, supported by Amical Wikimedia. The project is located in the Viquiprojecte "namespace" of the Catalan Viquipedia but in reality it is a project involving three languages (English, Spanish and Catalan). The coordination information on this page is in English and Catalan.

Aquest és un viquiprojecte docent coordinat per Richard Samson, professor de l'assignatura Informàtica II, impartida a la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, amb el suport d'Amical Wikimedia. El projecte es troba al "namespace" Viquiprojecte de la Viquipèdia en català però de fet es tracta d'un projecte en tres llengües (anglès, espanyol i català). La informació de coordinació d'aquesta pàgina és en anglès i català.

Context[modifica]

In order to work on subject content and clear explanations of the concepts involved, students are invited to support the Wikipedia, in Catalan (Viquipèdia) and Spanish (Wikipedia), with new content in the subject field. More specifically, students will translate, summarise or enhance (if they already exist in Spanish or Catalan) new versions of pages in the English Wikipedia in the series Translation studies. Of particular interest are the pages in the "Technologies" and "Localization" sections.

Per afavorir l'assimilació dels continguts del temari de l'assignatura i estimular l'explicació en llenguatge natural dels mateixos, es proposa als estudiants col·laborar amb la Wikipedia, en les seves edicions en català (Viquipèdia) i espanyol (Wikipedia), proposant nous continguts relacionats amb la matèria de l'assignatura. Per situar el tema amb més precisió, es proposa traduir, resumir o millorar (si ja existeixen) en català i espanyol noves versions de les pàgines ja existents en anglès a la sèrie Translation studies. Especialment rellevant seran les 12 pàgines dels apartats "Technologies" i "Localization".

Objectives / Objectius[modifica]

  1. Learn about basic concepts in translation studies, especially digital technology, to review topics introduced the Computing II course.
  2.   Practice text management and digital language skills in coded contexts. 
  3.   Practice teamwork and constructive criticism. 
  4.   Publish work online.
  1. Conèixer els conceptes bàsics relacionats amb la traductologia, especialment pel que fa a la traducció amb tecnologies digitals, per facilitar el seguiment dels temes introduïts en els mòduls de l'assignatura Informàtica II.
  2. Practicar les destreses de la gestió i de l'edició digital de la llengua en entorns de paraules i codis informàtics.
  3. Practicar el treball en equip i l'espirit crític i constructiu.
  4. Publicar el treball fet.

Articles[modifica]

Below is a list of items to translate, summarise or enhance (if they already exist in Catalan). Choose one of the items, putting your name and Wikipedia username beside it. Also put a link to the current page in Catalan (if there is one) and a link to your translated or re-edited page, in your own namespace. An example of this information, for Klingon language, is at the end of the list below.

A continuació hi ha un llistat d'articles que es poden traduir, resumir o millorar (si ja existeixen en català). Cal seleccionar un dels articles, posant al costat el teu nom i, entre parèntesis, nom d'usuari de Wikipedia. A continuació, cal posar un enllaç a la pàgina ja existent en català, si hi ha, i un enllaç a la teva pàgina traduïda o reeditada, al teu propi namespace. Un exemple d'aquesta informació, per a Klingon language, figura al final de la llista que apareix a continuació.

Si prefereixes treballar cap a l'espanyol, cal canviar a la pàgina del projecte corresponent.

Technologies[modifica]

Localization[modifica]

Types[modifica]

Theory[modifica]

Related topics[modifica]

Deadlines / Calendari[modifica]

Consult documents in the online classroom.

Cal consultar els documents de classe.

Help / Ajuda[modifica]

Problems with editing the Wikipedia? Don't know how to do bold lettering, configure a table, add a reference? Then take a look at the Wikipedia Help section. If you are still stuck, contact a mentor. Mentors are experienced volunteers who are available to help newcomers. Click on the link below to contact a random mentor from the Catalan mentor list.

Tens problemes per editar la Viquipèdia? No saps com es posen les negretes, com formatar una taula o com afegir una referència? Mira l'Ajuda, que és molt completa. Potser t'agrada més l'ajuda simplificada del Bus turístic (un manual d'edició en línia). Però si tot i així no t'aclares, contacta amb un mentor. Els mentors són voluntaris experimentats que estan disposats a ajudar als editors novells. Clica aquest enllaç per contactar amb un mentor de manera aleatòria: Contacta!

External links / Enllaços externs[modifica]