Accepció

De Viquipèdia
Jump to navigation Jump to search

Una accepció és cadascun dels diferents sentits d'una paraula. Al diccionari les accepcions es marquen de forma separada dins la mateixa entrada o lema i poden ser més o menys nombroses en funcio de la polisèmia de la paraula. Cada accepció és un significat en un context que pot no funcionar o ser agramatical en altres contextos, fet que dificulta la traducció automàtica. Si la paraula és monosèmica, l'accepció única coincideix amb el significat del mot.