Administració General de l'Estat

De Viquipèdia
Jump to navigation Jump to search

L'Administració General de l'Estat és una de les administracions territorials d'Espanya en què s'organitza l'administració pública d'Espanya, i es caracteritza per tindre competència sobre tot el territori d'Espanya, en oposició a altres administracions locals que tenen limitada en la seva pròpia demarcació (municipis, províncies i comunitats autònomes), sense perjudici de les competències que tinguin atribuïdes per llei. La Constitució Espanyola de 1978 en l'article 137 del seu títol VIII[1] va establir un estat organitzat territorialment en províncies i municipis i comunitats autònomes que es constitueixin. Totes aquestes entitats gaudeixen d'autonomia per a la gestió dels seus respectius interessos.

Administració general de l'estat[modifica]

L'ambaixada espanyola a Viena forma part de l'administració exterior.

L'administració General de l'Estat està formada per tres grans blocs:

  • L'Administració central: aquella part de l'administració pública que depèn del Govern d'Espanya (altrament dit govern central), constituïda per òrgans que exerceixen les seves competències en tot el territori estatal. Està integrada pel Govern o Consell de Ministres, Comissions Delegades del Govern, Ministeris, Comissió General de Secretaris d'Estat i Sotssecretaris i Comissions Interministerials.
  • L'Administració perifèrica: delegacions del Govern a les comunitats autònomes i òrgans de l'administració central a les comunitats autonòmiques.
  • L'Administració exterior: se li atribueix la representació d'Espanya davant altres estats o organitzacions internacionals.

Està regida per la Llei Orgànica 6/1997, de 14 d'abril d'Organització i Funcionament de l'Administració General de l'Estat (LOFAGE), la qual estableix que l'Administració General de l'Estat, sota la direcció del Govern i amb submissió plena a la llei i al dret, serveix amb objectivitat els interessos generals, desenvolupant funcions executives de caràcter administratiu.[2] De totes maneres cal especificar que hi ha una llei específica, la Llei 50/1997 de 27 de novembre que regula la presidència del govern i el consell de ministres.[3]

Referències[modifica]