Afèresi

De Viquipèdia
Jump to navigation Jump to search

L'afèresi és un fenomen fonètic que consisteix en l'elisió de fonemes a principi de paraula o frase.

Un exemple diacrònic en català seria: EPISCOPUS > bisbe (amb pèrdua de la vocal inicial).

Un exemple en anglès seria l'escurçament de la frase "good morning!" en simplement "morning!".

En català i en posició inicial de mot és freqüent elidir la vocal -a: arrel/rel, arribar/ribar, anem/nem. L'afèresi té un fenomen equivalent, simètric i especular: la inserció de la vocal en posició inicial; per exemple: moto/amoto, ràdio/arràdio... L'elisió es produeix per la falsa segmentació de la cadena parlada. És un fenomen en regressió, com a conseqüència de l'expansió de la llengua normativa.