Ajuts tècnics

De Viquipèdia
Salta a: navegació, cerca

Els ajuts tècnics són tots aquells estris, instruments i equips que estan dissenyats per a ser utilitzats per les persones amb algun tipus de discapacitat i que els serveixen per tenir un major grau d'independència en les activitats de la vida diària.

Adaptació: Són les modificacions d'objectes o d'entorns, dirigides a millorar l’autonomia front limitacions funcionals, sensorials o intel·lectuals.

Ajuda tècnica: Són aparells, dispositius o utensilis, productes de la tecnologia, dissenyats i creats prèviament per a suplir o completar limitacions funcionals, sensorials o intel·lectuals.

Normativa[modifica | modifica el codi]

Recursos personals, materials o tècnics[modifica | modifica el codi]

 • Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig d’Educació, modificada per la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, que estableix que les administracions educatives disposaran els mitjans necessaris perquè tot l’alumnat assoleixi el màxim desenvolupament personal, intel·lectual, social i emocional, així com els objectius establerts amb caràcter general, i que per aconseguir els fins assenyalats, disposaran del professorat de les especialitats corresponents i dels professionals qualificats, així com dels mitjans i materials necessaris per a l’adequada atenció a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.
 • Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, que explicita que correspon a les administracions educatives assegurar un sistema educatiu inclusiu en tots els nivells educatius, prestant atenció a la diversitat de necessitats educatives de l’alumnat amb discapacitat, mitjançant la regulació de suports i ajustos raonables per a l’atenció dels que precisen una atenció especial d’aprenentatge o d’inclusió.

Objectius[modifica | modifica el codi]

 1. Permetre la màxima eficàcia en el moviment independent.
 2. Evitar el màxim possible l'aparició de lesions i deformacions.
 3. Permetre independència funcional.
 4. Projectar una imatge corporal saludable, atractiva i vital.
 5. Minimitzar el cost de l'equip necessari a llarg o curt termini.

Perifèrics d’accés a l’ordinador[modifica | modifica el codi]

N'hi ha de dos tipus:

 • Ajudes ortopèdiques no informàtiques: com el capçal licorni, el cobertor de teclat, un punxó per prémer les tecles…, que poden complementar les adaptacions necessàries per facilitar l'accés a les TIC.
 • Ajudes ortopèdiques electròniques: com ratolí de bola, multimouse… Són adaptacions dels perifèrics de l'ordinador, constitueixen una altra font de recursos d'utilitat a l'hora d'organitzar l'adaptació de les TIC a les persones amb discapacitat.

Una altra forma d'adaptar les TIC consisteix en la utilització de programes informàtics pensats específicament per facilitar l'accés a altres programes. Serien programes "transparents".

Entitats[modifica | modifica el codi]

(per poder assessorar en ajudes tècniques)

 • CRID: (consorci de recursos i documentació per a l'autonomia)
 • CEAPAT: centre estatal d'autonomia personal i ajudes tècniques, depèn del inserso (Institut Nacional de recursos socials)
 • UTAC-Sirius
 • B&J Adaptaciones

Referències[modifica | modifica el codi]