Conflictes en defensa de l'autonomia local

De Viquipèdia

Els Conflictes en defensa de l'autonomia local són situacions previstes per la Constitució espanyola[1] que ha de resoldre el Tribunal Constitucional en virtut del que dicta la llei orgànica 2/1979 de 3 d'octubre del Tribunal Constitucional [2]

Objecte[modifica]

Són recursos contra normes de l'estat espanyol amb rang de llei o disposicions amb rang de llei de les comunitats autònomes que lesionin l'autonomia local constitucionalment garantida.[1]

Legitimació[modifica]

Poden plantejar-ho:[2]

  • El municipi o província que sigui destinatari únic de la llei.
  • Un nombre de municipis que suposin almenys una setena part dels municipis existents a la província en l'àmbit territorial d'aplicació a la llei, sempre que representin com a mínim 1/6 part de la població oficial de l'àmbit territorial existent.
  • Un nombre de províncies que suposin almenys la meitat de les existents en l'àmbit territorial d'aplicació de la disposició i representin com a mínim la meitat de la població actual.

Referències[modifica]