Constituent

De Viquipèdia
Jump to navigation Jump to search

Un constituent és cadascun dels elements amb característiques morfosintàctiques unitàries en què es pot descompondre una oració en un context determinat. Pot equivaler a un sintagma o a una de les seves parts[1] i forma la unitat elemental d'anàlisi segons la teoria de la X' i altres marcs gramaticals relacionats amb el generativisme, on les regles que prediuen els mecanismes de formació de frases es basen en l'acoblament de constituents, que funcionen per tant com a unitats bàsiques d'aquestes regles de combinació i transformació. En la representació gràfica de l'anàlisi sintàctica, un constituent serà una part de l'arbre sintàctic, els mots continguts dins un claudàtor o safata segons la convenció adoptada.

Les regles per determinar si una paraula o conjunt de paraules formen un constituent són variades i no sempre es poden aplicar totes a cada oració. Les més comunes són:

  • poden desplaçar-se com un bloc dins la frase
  • admeten la substitució per un pronom
  • s'elideixen en contextos on es pot recuperar el seu referent
  • es poden coordinar amb altres constituents però no amb els seus elements interiors

Referències[modifica]

  1. Radford, A. 1988. Transformational grammar: A first course. Cambridge, UK: Cambridge University Press.