Vés al contingut

Cosa (dret)

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

El terme cosa, en el Dret privat, es refereix a fi de la relació jurídica, que pot ser un , un dret o fins i tot una obligació, en la qual a més intervindran persones, sent aquestes els subjectes de tal relació. Sobre les coses recauen els distints drets reals (com, per exemple, la propietat) sobre els quals són titulars les persones. A més, la cosa pot ser objecte de possessió, sent aquest un fet fàctic de gran importància jurídica.

Classificació[modifica]

Segons la seua mobilitat[modifica]

Mobles
Si es pot traslladar o moure d'alguna forma. Per exemple un televisor, una porta. Les coses mobles que es traslladen per si mateixes es diuen semovents (el bestiar).
Immobles
Que no es poden moure. Per exemple una casa, un terreny, un departament.

Segons la seua naturalesa física[modifica]

Corporals
Les quals tenen una existència física, són apreciables pels sentits. Exemple: taula, esclau, cadira.
Incorporals
Les quals solament tenen una existència intel·lectual. Exemple: usdefruit, dret mitjançant de crèdit

Segons la seua independència[modifica]

Principals
Que poden ser per si mateixes, per exemple una guitarra criolla.
Accessòries
Que solament cobren sentit acompanyat d'una cosa principal, com un control remot, o les cordes d'una guitarra.

Segons la seua utilització[modifica]

Consumibles
Que deixen d'existir amb un primer ús, o que desapareixen del patrimoni després d'utilitzar-les. Com els diners o les begudes.
No consumibles
Que resisteixen un ús perllongat. Per exemple un acte, un ascensor, un immoble

Segons la seua divisibilitat[modifica]

Divisibles
Que àdhuc separant-se en parts segueix mantenint el seu valor econòmic. Per exemple una sitja de grans.
Indivisibles
Que perden el seu valor si és que es divideixen. Per exemple un teclat.

Segons la seua comerciabilitat[modifica]

Comerciables
Constitueixen les coses susceptibles d'apropiació particular que per tant formen o poden formar part del patrimoni d'un particular, són denominades "Cap de bestiar Privatas".
No comerciables
són aquelles que per disposició de la llei no poden ser objecte de relacions jurídiques privades, per tant no poden ser alienades, traspassades o cedides. No són susceptibles d'apropiació particular.

Segons entitat requerida en el tràfic[modifica]

Fungibles
Són aquelles coses que poden ser substituïdes entre si, doncs estan definides solament en funció del gènere al com pertanyen. Per als romans les coses fungibles són determinades pel seu pes, nombre, o mesura, i d'allí prové la seua denominació "*in genere", com per exemple: el blat, el vi, els diners, etc. Són substituïbles i poden ser canviades entre si.
No fungibles
Es caracteritzen per la impossibilitat de ser substituïdes, ja que es determinen per les seues qualitats intrínseques a la seua essència mateixa. No són substituïbles. Ex.: Un cavall pura sang de l'estable nº 5 de la Hisenda de Juan Pérez, no puc ser substituït ni canviat.

Segons la seua apropiabilitat[modifica]

Apropiables
Que poden estar a nom d'una persona. Per exemple una gelateria.
Inapropiables
Que són comunes per a tota la humanitat. Per exemple l'aire, l'oceà.

Segons la seua existència[modifica]

Presents
que existeixen en el moment de ser tingudes en compte. Per exemple, una finca.
Futures
aquelles que no existeixen en l'actualitat però poden arribar a existir segons el curs normal dels esdeveniments. Per exemple, la collita de l'any que ve.