Diagrama d'Ishikawa

De Viquipèdia
Salta a: navegació, cerca

El 'diagrama d’Ishikawa també és anomenat d’espina de peix, causa-efecte, de Grandal o causal. Es tracta d'una de les eines que van sorgir al llarg del segle XX en àmbits com la indústria per facilitar l’anàlisi dels problemes. Kaoru Ishikawa el va concebre l’any 1943.

Exemple d'un diagrama d'Ishikawa també anomenat d'espina de peix.

Aquest tipus de diagrama consisteix en una representació gràfica en la que s’hi pot veure de manera relacionada una espècie d’espina de peix central (una línia en el pla horitzontal) i la representació del problema a analitzar (ho trobem a la dreta).

El diagrama d’Ishikawa és la representació gràfica de les múltiples relacions de causa-efecte entre les diverses variables que intervenen en un procés. A la teoria general de sistemes, un diagrama causal mostra gràficament les entrades o inputs, el procés i les sortides o outputs d’un sistema amb la seva respectiva retroalimentació o feedback.

Les causes en el diagrama[modifica]

El problema analitzat pot venir de diferents àmbits com la salut, la qualitat dels productes, els fenòmens socials o històrics, etc. A l’eix horitzontal s’uneixen línies obliqües (com l’espina de peix) que representen les causes valorades. A l’hora, cada una d’aquestes que representa una possible causa rep altres línies perpendiculars que representen les causes secundàries. Aquest tipus d’eina permet una anàlisi participativa mitjançant grups de millora a partir de tècniques com la pluja d’idees, sessions de creativitat, etc.

Les causes en el diagrama sovint es classifiquen en diferents grups. Alguns d’ells són els següents:

Les 5M (utilitzat en la indústria manufacturera)[modifica]

 • Machine o màquina
 • Method o procés
 • Material
 • Man power o treball físic
 • Measurement o inspecció

Les 8P (utilitzat en la indústria del màrqueting)[modifica]

 • Product o producte
 • Price o preu
 • Place o lloc
 • Promotion o promoció
 • People o persones
 • Process o procés
 • Physcal evidence o evidència física
 • Packaging o embalatge

Les 4S (utilitzat en la indústria dels serveis)[modifica]

 • Surroundings o voltants
 • Suppliers o proveïdors
 • Systems o sistemes
 • Standard documenttion skills o habilitats de documentació estàndard

El Diagrama d'espina de peix[modifica]

Aquest diagrama té com a objectiu trencar i organitzar les causes d'un problema per deixar veure quins elements tenen més impacte. Ajuntar les causes significa que pots pensar sobre els diferents elements

La construcció del diagrama[modifica]

Alhora de construir un diagrama d'Ishikawa sense cometre errors s'han de seguir unes instruccions i un mètode determinat:

 1. S'ha de concretar quin serà el problema o "efecte" a solucionar. Es dibuixa una fletxa i es posa el tema a tractar al final de la mateixa.
 2. Identificar les causes principals a través de fletxes secundàries que acaben a la fletxa principal. Es poden establir categories depenent de cada problema.
 3. S'han d'identificar les causes secundàries a través de fletxes que acaben en les fletxes secundàries. Això es pot realitzar mitjançant una anàlisi de cada paràmetre, escrivint cada causa de forma concisa.
 4. Es pot fer una assignació de la importància de cada factor. Es pot establir una rellevància de les causes principals per tractar unes abans que unes altres. A més, es pot afegir qualsevol altra informació que sigui d'utilitat per al procés i ajudi a la resolució del problema.
 5. S'utilitzen 5 categories per a definir l'esquema d'Ishikawa: materials, equips, mètodes de treball, mà d'obra i medi ambient. Són conegudes com les 5M s.

Referències[modifica]