Discussió:Economia feminista

  De Viquipèdia

  Això és un esborrany[modifica]

  Algunes coses que falten i que hi són a les wikipèdies en anglès, francès, castellà, etc.

  • Orígens
  • Història
  • L'economia feminista com a revolució políticosocial / crítica a l'economia tradicional
   • normativa
   • lliure comerç
   • "homo economicus"
   • limitacions
    • deficinió d'economia
    • metodologia
   • mancances i exclusions
    • activitat no comercial
    • relacions de poder / dominació
    • races, gènere i persones diferents a l'home heretosexual blanc del primer món
   • pedagogia econòmica
    • ideologia limitada i parcial
    • contingut i metodologia antiquada
   • crisi financera del segle XXI
  • Principals grans àrees d'investigació
   • epistemologia econòmica
   • història econòmica
   • macroeconomia amb perspectiva de gènere
   • benestar
    • enfoc de les capacitats
   • coresponsabilitat social (en llenguatge més antic, conciliació laboral, familiar i personal)
    • treball a la llar
    • participació als òrgans de presa de decisions
     • Sector privat
     • Sector públic
   • economia de les cures
   • treball no remunerat
    • crítica i revisió dels índexs macroeconòmics
    • mesura del treball no remunerat
     • exactitud
     • comparabilitat
     • complexitat
    • crítiques i dificultats relatives a la valoració del temps
     • assignació de valor monetari
     • cost d'oportunitat
     • cost de reposició
     • mètodes basats en entrades i sortides
    • conseqüències i efectes econòmics
   • economia formal
   • globalització
  • metodologia
   • collita interdisciplinar de dades
   • judici ètic
    • l'economia sempre té ideologia
     • la tecnologia sempre té ideologia
    • participació democràtica
     • visibilitat, veu i poder d'acció
     • poders econòmics (Crítica a la presa de decisions en polítiques públiques i drets humans per part d'accionistes empresarials, proposta de decisions i debat per part de la ciutadania. Conservadurisme, en el sentit de que les polítiques públiques i les actuacions socials cerquin la igualtat en comptes de la desigualtat.)
    • establiment obert de criteris
   • estudis de casos per països (de tot el món)
   • noves mesures d'èxit econòmic
  • Organitzacions
  • Economies relacionades
  • Ideologies relacionades
  • Programes formatius (en economia feminista: cursos, carreres universitàries, màsters i postgraus)
   • en català o a llocs catalanoparlants