Diferència entre revisions de la pàgina «Usuari:Wgarcia/proves»

Salta a la navegació Salta a la cerca
Molts criptos ignoren completament el seu origen armeni, i viuen com a turcs o kurds, mentre que d'altres saben que són armenis però l'oculten per por a la discriminació.
 
=====ReligiousAfiliació affiliationreligiosa=====
ConsideringEl thecripto-armenis advancedno naturees ofpoden Cryptoclassificar Armenians,ni Theycom cannotmusulmans beni classifiedcom as either Muslim or Christiancristians. SomeAlguns practicepractiquen el [[Cryptocripto-Christianitycristianisme]], masqueradingcamuflant-se ascom Muslimsa musulmans, whilementre que manymolts genuinelypractiquen practicel'islamisme Islamgenuïnament. MostMolts Cryptoscriptos whoque lateres identifyvan asacabar Armeniansidentificant arecom armenis també Christianpractiquen asel wellcristianisme, withsent auna commonpràctica practicecomuna amongentre thoseels whoque confessacaben theirreconeixent ethnicityla beingseva toetnicitat haveel arebre Christianel baptismbaptisme performedcristrià. StillTot i així, somealguns whodels confessque doreconeixen notl'etnicitat, changeno theircanvien religion,la andseva continuereligió, oni ascontinuen Muslimspracticant l'islamisme. OthersFins eveni practicetot bothalguns faithspractiquen dependingambdues onreligions wheredepenent theydel lloc on aresiguin.<ref>http://www.al-monitor.com/pulse/culture/2013/02/turkey-secret-armenians.html# quotecita- "«Jazo Uzal, a villager from the province of Mus, goes to church in Istanbul, where he spends the winters, but when he returns home during the summer he observes the Muslim rites of worship, including fasting."»(«Jazu Uzal, que viu a un poble de la província de Mus, va a l'església a Istanbul, on passa els hiverns, però quan retorna a casa durant l'estiu observa els rituals musulmans, fins i tot el dejuni</ref> ThatAixò maypot justser bedegut due tosimplement a lackla ofmanca churchesd'esglésies, andi forper identifiedals ArmeniansArmenis whoidentificats areque Muslimsón musulmans, ala fearport of Turkisha extremistsextremistes.<ref>http://www.al-monitor.com/pulse/culture/2013/10/turkish-armenians-rediscover-roots.html quotecita-“I«I am happy to see my father getting back in touch with his Armenian identity. However, I am afraid not only of the state but also of militant groups.»(«Estic content de veure el meu pare tornat a tenir contacte amb la seva identitat armènia. Malgrat això, tinc por no sols de l'estat sinó també de grups militants.»</ref>
 
==Politics==
4.191

modificacions

Menú de navegació