Estil de Vancouver

De Viquipèdia

L'Estil o Normes de Vancouver és un conjunt de normes per a la publicació de manuscrits en l'àmbit de les Ciències de la Salut. També és conegut pel mateix nom el subconjunt d'aquelles normes referit a la manera de realitzar referències bibliogràfiques.

Història[modifica]

El sistema de Vancouver agafa el seu nom d'una reunió celebrada a Vancouver (Canadà) l'any 1978, que va portar a la creació del Comitè Internacional d'Editors de Revistes Mèdiques (ICMJE). Aquest va ser desenvolupat per la Biblioteca Nacional de Medicina dels Estats Units d'Amèrica, la seva versió "ha de ser considerada com estil autoritari", segons l'Associació Mèdica Britànica (BMA). S'han publicat diverses versions dels requisits d'uniformitat, l'última actualització és del desembre de l'any 2018.

Ús[modifica]

Les referències bibliogràfiques s'enumeren consecutivament en l'ordre d'aparició al text. I s'identifiquen mitjançant nombres aràbics entre parèntesis (1), corxeres [1], superíndex ¹, o una combinació de corxeres més superíndex [1].

Existeixen 41 formats de cites diferents per a diversos tipus de fonts bibliogràfiques (llibres, articles de revistes, etc.)

Articles de revistes[modifica]

Estructura general: Autor/s. Títol de l'article. Abreviatura internacional de la revista. Any; volum (número): pàgina incial-final de l'article. Si els autors són més de sis, es mencionen els primers sis seguits de l'abreviatura et al.

Article estàndard[modifica]

Exemple: Medrano MJ, Cerrato E, Boix R, Delgado-Rodríguez M. Factores de riesgo cardiovascular en la población española: metaanálisis de estudios transversales. Med Clin (Barc). 2005; 124(16): 606-12.
Exemple: Sosa Henríquez M, Filgueira Rubio J, López-Harce Cid JA, Díaz Curiel M, Lozano Tonkin C, del Castillo Rueda A et al. ¿Qué opinan los internistas españoles de la osteoporosis?. Rev Clin Esp. 2005; 205(8): 379-82.

Organització o equip com a autor[modifica]

Grupo de Trabajo de la SEPAR. Normativa sobre el manejo de la hemoptisis amenazante. Arch Bronconeumol 1997; 33: 31-40.

Autoria compartida entre autors i un equip[modifica]

Jiménez Hernández MD, Torrecillas Narváez MD, Friera Acebal G. Grupo Andaluz para el Estudio de Gabapentina y Profilaxis Migrañosa. Eficacia y seguridad de la gabapentina en el tratamiento preventivo de la migraña. Rev Neurol. 2002; 35: 603-6.

No s'indica autor[modifica]

21st century heart solution may have a sting in the tail. BMJ. 2002; 325(7357): 184.

Artícle en un altre idioma diferent de l'anglés[modifica]

Nota: Els articles han de ser escrits en el seu idioma original si la grafia és llatina

Sartori CA, Dal Pozzo A, Balduino M, Franzato B. Exérèse laparoscopique de l´angle colique gauche. J Chir (Paris). 2004; 141: 94-105.

Suplement d'un volum[modifica]

Plaza Moral V, Álvarez Gutiérrez FJ, Casan Clará P, Cobos Barroso N, López Viña A, Llauger Rosselló MA et al. Comité Ejecutivo de la GEMA. Guía Española para el Manejo del Asma (GEMA). Arch Bronconeumol. 2003; 39 Supl 5: 1-42.

Suplement d'un número[modifica]

Glauser TA. Integrating clinical trial data into clinical practice. Neurology. 2002; 58 (12 Suppl 7): S6-12.

Part d'un volum[modifica]

Abend SM, Kulish N. The psychoanalytic method from an epistemological viewpoint. Int J Psychoanal. 2002; 83(Pt 2): 491-5.

Part d'un número[modifica]

Ahrar K, Madoff DC, Gupta S, Wallace MJ, Price RE, Wright KC. Development of a large animal model for lung tumors. J Vasc Interv Radiol. 2002; 13(9 Pt 1): 923-8.

Número sense volum[modifica]

Fleta Zaragozano J, Lario Elboj A, García Soler S, Fleta Asín B, Bueno Lozano M, Ventura Faci P et al. Estreñimiento en la infancia: pauta de actuación. Enferm Cient. 2004; (262-263): 28-33.

Sense número ni volum[modifica]

Outreach: bringing HIV-positive individuals into care. HRSA Careaction. 2002 Jun:1-6.

Paginació en nombres romans[modifica]

Chadwick R, Schuklenk U. The politics of ethical consensus finding. Bioethics. 2002; 16(2): III-V.

Indicació del tipus d'article segons correspongui[modifica]

(editorial, carta, resum)

Castillo Garzón MJ. Comunicación: medicina del pasado, del presente y del futuro [editorial]. Rev Clin Esp. 2004;204(4):181-4.
Rivas Otero B de, Solano Cebrián MC, López Cubero L. Fiebre de origen desconocido y disección aórtica [carta]. Rev Clin Esp. 2003;203;507-8.
Vázquez Rey L, Rodríguez Trigo G, Rodríguez Valcárcel ML, Verea Hernando H. Estudio funcional respiratorio en pacientes candidatos a trasplante hepático [resumen]. Arch Bronconeumol. 2003; 39 supl. 2:29-30

Article que conté una retractació[modifica]

Retraction of "Biotransformation of drugs by microbial cultures for predicting mammalian drug metabolism". Biotechnol Adv. 2004 ;22(8):619. Retractación de: Srisilam K, Veeresham C. Biotechnol Adv. 2003 Mar;21(1):3-39.

Article objecte de retractació[modifica]

Srisilam K, Veeresham C. Biotransformation of drugs by microbial cultures for predicting mammalian drug metabolism Biotechnol Adv. 2003 Mar;21(1):3-39. Rectractación en: Moo-Young M. Biotechnol Adv. 2004 ;22(8):617.

Article reeditat amb correccions[modifica]

Mansharamani M, Chilton BS. The reproductive importance of P-type ATPases. Mol Cell Endocrinol. 2002; 188(1-2): 22-5. Corregido y vuelto a publicar en: Mol Cell Endocrinol. 2001; 183(1-2): 123-6.

Article sobre el que s'ha publicat una fe d'errates[modifica]

Malinowski JM, Bolesta S. Rosiglitazone in the treatment of type 2 diabetes mellitus: a critical review. Clin Ther 2000; 22(10): 1151-68; discusión 1149-50. Fe de erratas en: Clin Ther. 2001; 23(2): 309.

Artícle publicat electronicament abans que en versió impresa[modifica]

Sait KH, Ashour A, Rajabi M. Pregnancy outcome in non-gynecologic cancer. Arch Gynecol Obstet. 2004 Jun 2 [Epub ahead of print].
Sait KH, Ashour A, Rajabi M. Pregnancy outcome in non-gynecologic cancer. Arch Gynecol Obstet. 2005 Apr; 271(4): 346-9. Epub 2004 Jun 2.

Llibres i altres monografies[modifica]

Estructura general: Autor/s.Títol del llibre. Edició. Lloc de publicació: Editorial; any.

La primera edició no és necessari consignar-la. L'edició sempre es posa en números aràbics i abreviatura: 2ª ed. Si l'obra està composta per més d'un volum, ho hem de citar a continuació del títol del llibre: Vol 3.

Autors individuals[modifica]

Jiménez Murillo L, Montero Pérez FJ. Compendio de Medicina de Urgencias: guía terapéutica. 2ª ed. Madrid: Elsevier; 2005.

Director(s), compilador(s) com autor[modifica]

Espinás Boquet J. coordinador. Guía de actuación en Atención Primaria. 2ª ed. Barcelona: Sociedad Española de Medicina; 2002.
Teresa E de, editor. Cardiología en Atención Primaria. Madrid: Biblioteca Aula Médica; 2003.

Autor(s) i editor(s)[modifica]

Breedlove GK, Schorfheide AM. Adolescent pregnancy. 2ª ed. Wieczorek RR, editor. White Plains (NY): March of Dimes Education Services; 2001.

Organització com autor[modifica]

Comunidad de Madrid. Plan de Salud Mental de la Comunidad de Madrid 2003-2008. Madrid: Comunidad de Madrid, Consejería de Sanidad; 2002.

Capítol de llibre[modifica]

Autor/s del capítol. Títol del capítol. A*: Director/Coordinador/Editor del llibre. Títol del llibre. Edició. Lloc de publicació: Editorial; any. pàgina inicial-final del capítol.

Mehta SJ. Dolor abdominal. En: Friedman HH, coordinador. Manual de Diagnóstico Médico. 5ª ed. Barcelona: Masson; 2004. p.183-90.

Actes de congressos[modifica]

Segundo Congreso Nacional de la Asociación Española de Vacunología. Las Palmas de Gran Canaria; 13-15 de noviembre de 2003. Madrid: Asociación Española de Vacunología; 2003.

Comunicació presentada a un congrés[modifica]

Autor/s de la Comunicació/Ponencia. Títol de la Comunicació/Ponencia. A: Títol oficial del Congré. Lloc de Publicació: Editorial; any. pàgina inicial-final de la comunicació/ponencia.

Castro Beiras A, Escudero Pereira J. El Área del Corazón del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC). En: Libro de Ponencias: V Jornadas de Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios. Bilbao; Ministerio de Sanidad y Consumo, Gobierno Vasco; 2000.p. 12-22.

Informe científic o tècnic[modifica]

Autor/s. Títol de l'informe. Lloc de publicació: Organismes/Agència editora; any. Número o serie identificativa de l'informe.

Organización Mundial de la Salud. Factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares: nuevas esferas de investigación. Informe de un Grupo Científico de la OMS. Ginebra: OMS; 1994. Serie de Informes Técnicos: 841.

Tesi doctoral[modifica]

Autor. Títol de la tesi [tesi doctoral]. Lloc de publicació: Editorial; any.

Muñiz García J. Estudio transversal de los factores de riesgo cardiovascular en población infantil del medio rural gallego [tesis doctoral]. Santiago: Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico, Universidad de Santiago; 1996.

Patent[modifica]

Joshi RK, Strebel HP, inventores; Fumapharm AG, titular. Utilización de derivados de ácido fumárico en la medicina de trasplante. Patente Europea. ES 2195609T3. BOPI 1-12-2003.

Altres treballs publicats[modifica]

Article de diari[modifica]

Autor de l'article. Títol de l'article. Nom del diari. Día mes any; Secció: pàgina (columna).

Carrasco D. Avalado el plazo de cinco años para destruir parte de la HC. Diario Médico. Viernes 23 de julio de 2004; Normativa: 8.
Espiño I. ¿Le va mejor al paciente que participa en un ensayo clínico?. El Mundo sábado 31 de enero de 2004. Salud: S6 (Oncología).

Material audiovisual[modifica]

Autor/s. Títol de la videocinta [videocinta]. Lloc d'edició: Editorial; any. Aplicable a tots els suports audiovisuals.

Borrel F. La entrevista clínica. Escuchar y preguntar. [video] Barcelona: Doyma; 1997.

Documents legals[modifica]

(lleis, decrets, ordres, etc)

Títol de la llei/decret/ordre...(Nom del Boletí Oficial, número, data de publicació)

Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. Ley 55/2003 de 16 de desembre. Boletín Oficial del Estado, nº 301, (17-12-2003).
Proyecto de Ley. Ordenación de las profesiones sanitarias. Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, (23 de maig de 2003).

Mapa[modifica]

Nom del mapa [tipus de mapa]. Lloc de publicació: Editorial; any.

Sada 21-IV (1 a 8) [mapa topogràfic]. Madrid: Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, Dirección General del Instituto Geográfico Nacional; 1991.

Diccionaris i obres de consulta[modifica]

Dorland Diccionario Enciclopédico Ilustrado de Medicina. 28ª ed. Madrid: McGraw-Hill, Interamericana; 1999. Afasia; p. 51.

Material no publicat[modifica]

La NLM prefereix "de próxima aparició" (en anglés: forthcoming) perque no tots els temes seràn publicats.

En prensa[modifica]

Leshner AI. Molecular mechanisms of cocaine addiction. N Engl J Med. En prensa 1997.

Material electrónic[modifica]

CD-ROM[modifica]

Autor/s. Títol [CD-ROM]. Edició. Lloc: Editorial; any.

Best CH. Bases fisiológicas de la práctica médica [CD-ROM]. 13ª ed. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2003.

Artícle de revista a internet[modifica]

Autor/s de l'article. Títol de l'article. Nom de la revista [revista a Internet] any [data de consulta]; volum (número): [Extensió/pàgines]. Direcció electrónica.

Francés I, Barandiarán M, Marcellán T, Moreno L. Estimulación psicocognoscitiva en las demencias. An Sist Sanit Navar [revista a Internet] 2003 septiembre-diciembre. [acceso 19 de octubre de 2005]; 26(3). Disponible en: http://www.cfnavarra.es/salud/anales/textos/vol26/n3/revis2a.html

Monografía a Internet[modifica]

Autor/s o Director/Coordinador/Editor. Títol [monografía a Internet]. Edició. Lloc de publicació: Editor; any [data de consulta]. Direcció electrónica.

Moraga Llop FA. Protocolos diagnósticos y terapéuticos en Dermatología Pediátrica. [monografía en Internet]. Madrid: Asociación Española de Pediatría; 2003 [acceso 19 de diciembre de 2005]. Disponible en: http://www.aeped.es/protocolos/dermatologia/index.htm
Zaetta JM, Mohler ER, Baum R. Indications for percutaneous interventional procedures in the patient with claudication. [Monografía en Internet]. Walthman (MA): UpToDate; 2005 [acceso 30 de enero de 2006]. Disponible en: http://www.uptodate.com/

Seu Web o Pàgina principal d'inici d'un lloc Web[modifica]

Autor/s. Títol [seu Web]. Lloc de publicació: Editor; Data de publicació [Data d'actualització; data d'accés]. Direcció electrónica.

Fisterra.com, Atención Primaria en la Red [sede Web]. La Coruña: Fisterra.com; 1990- [actualizada el 3 de enero de 2006; acceso 12 de enero de 2006]. Disponible en: http://www.fisterra.com

Part d'una pàgina d'un lloc o seu Web[modifica]

Títol de la pàgina [seu Web]. Lloc de publicació: Editor; Data de publicació [Data d'actualització/revisió; data d'accés]. Títol de la secció [número de pàgines o pantalles]. Direcció electrónica.

Medicina Interna de Galicia [sede Web]. Lugo: Sociedad Gallega de Medicina Interna; 2005 [acceso 19 de diciembre de 2005]. De Pablo Casas M, Pena Río JL. Guía para la prevención de complicaciones infecciosas relacionadas con catéteres intravenosos. Disponible en: https://web.archive.org/web/20120729020553/http://www.meiga.info/guias/Cateteres.asp.
American Medical Association [sede Web]. Chicago: The Association; c1995-2002 [actualizado 5 de diciembre de 2005; acceso 19 de diciembre de 2005]. AMA Office of Group Practice Liaison; [aproximadamente 2 pantallas]. Disponible en: https://web.archive.org/web/20090219143129/http://www.ama-assn.org/ama/pub/category/1736.html.

Base de dades a Internet[modifica]

Institució/Autor. Títol [base de dades a Internet]. Lloc de publicació: Editor; Data de creació, [data d'actualització; data de consulta]. Direcció electrónica.

Cuiden [base de dades a Internet]. Granada: Fundación Index [actualizada en abril de 2004; acceso 19 de diciembre de 2005]. Disponible en: https://web.archive.org/web/20110906072945/http://www.doc6.es/index/
PubMed [base de dades a Internet]. Bethesda: National Library of Medicine; 1966- [fecha de acceso 19 de diciembre de 2005]. Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/

Part d'una base de dades a Internet[modifica]

MeSH Browser [base de datos en Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2002 [acceso 19 de diciembre de 2005]. Meta-analysis; unique ID D015201 [aproximadamente 3 pantallas]. Disponible en: http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html. Ficheros actualizados semanalmente.
The Cochrane Database, Issue 3, 2004. [base de datos en Internet]. Oxford: Update Software Ltd; 1998- [fecha de consulta 17 de agosto de 2005]. Cranney A, Welch V, Adachi JD, Guyatt G, Krolicki N, Griffith L, Shea B, Tugwell P, Wells G. Etidronate for treating and preventing postmenopausal osteoporosis (Cochrane Review) [aproximadamente 2 pantallas]. Disponible en: http://www.update-software.com/cochrane/.