Fundació Castell d’Alaró

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

La Fundació Castell d'Alaró és un organisme de base pública, constituït per part del Bisbat de Mallorca, el Consell de Mallorca i l'Ajuntament d'Alaró per gestionar l'espai de titularitat eclesiàstica i municipal del Puig d'Alaró.

La Fundació Castell d'Alaró es va fundar el dia 23 d'abril de 2001 com entitat sense finalitat de lucre i es regeix , especialment per la llei estatal 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions i pel decret de la nostra Comunitat Autònoma 45/1998, de 14 d'abril, que crea i regula el registre únic i l'exercici del protectorat.

Les seves finalitats més importants són:

a ) La rehabilitació i posterior conservació i manteniment del Castell d' Alaró i del camí d'accés.

b ) La gestió i conservació de les instal·lacions del Castell d' Alaró.

c ) Impulsar la realització d'activitats de tipus cultural , artístic , educatiu i científic al Castell d' Alaró.

d) Promoure la restauració i l'estudi arqueològic del patrimoni històric del Castell d' Alaró.

e) Difondre el coneixement del Castell d'Alaró entre la societat com a element representatiu del poble d'Alaró i de l'Illa de Mallorca.