ISO 30300

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca

La família de normes ISO 30300 es compon de diverses normes sobre gestió de documents (SGD) desenvolupades per l'Organització Internacional per a l'Estandardització (ISO). Se centren en la implementació, operació i millora d'un SGD. Aquestes normes no tenen caràcter legal, però la seva implantació té requisits d'obligat compliment.

Característiques principals[modifica]

En qualsevol organització la gestió dels documents és una part integral de l'activitat,[1] això fa possible l'eficiència, la rendició de comptes, la gestió dels riscs i la continuïtat del negoci.[2] La norma ISO 30300 es pot aplicar en tot tipus d'entitats. Ofereix pautes per establir un sistema de gestió per als documents amb la finalitat de donar suport a l'organització en la consecució de les seves metes també és:

 • Compatible amb els requisits de gestió i documentació de les organitzacions d'aplicació d'altres normes de sistemes de gestió, com l'ISO 9001 qualitat, ISO 14001 sistema de gestió ambiental]i ISO 22000 seguretat alimentària
 • El Sistema de gestió està basat en la millora contínua, que obliga a l'avaluació dels resultats, la gestió de les no conformitats i la posada en marxa d'accions correctives, tot això de forma verificable per entitats acreditades.
 • Específicament, la part operativa del sistema de gestió des del punt de vista dels documents i les evidències se centra en els processos documentals, que estan basats en tota l'experiència adquirida i les bones pràctiques sorgides de l'arxivística, el record management i el record keeping[3] (de la versió anglesa), Tots ells recollit a l'ISO 15489 i altres normes tècniques, que vénen sent implementades i que són compatibles amb les ISO 30300.

Estructura[modifica]

La família ISO 30300 s'inicia amb dos primers productes:

 • ISO 30300, Informació i documentació - Sistemes de gestió de registres - Fonaments i vocabulari
 • ISO 30301, Informació i documentació - Sistemes de gestió de registres - Requisits.

La norma 30301 és la norma principal de la sèrie on s'estableixen els requisits per a la implantació d'un Sistema de gestió per als documents (SGD) i sobre la qual es realitzaran les avaluacions i certificacions. Totes les altres normes es referiran a aquesta com la principal.[4]

La norma 30300 és la norma introductòria de tota la sèrie. Defineix el Vocabulari o terminologia que s'utilitzarà en la resta de les normes i presenta la Justificació i

enfocament de tota la sèrie. S'hi estableix els objectius d'usar un SGD, proporciona els principis per a un SGD i descriu l'enfocament per processos, a més específica els rols de l'alta direcció.

És aplicable a qualsevol tipus d'organització que desitgi:

 • Establir, implementar, mantenir o millorar un SGD
 • Assegurar o demostrar la conformitat de la seva política de gestió de documents

Cronologia de la norma[modifica]

La norma ISO 30300 va començar el seu camí l'any 2007, durant la revisió de la norma ISO 15489 de gestió de documents. A continuació va seguir un procés laboriós i complex fins a la seva aprovació:

2007

 • Maig. Revisió de la norma ISO 15489 de gestió de documents. Proposició espanyola per convertir la gestió de documents en una norma de rang: Sistemes de Gestió estàndard (MSS)

Maig-novembre. Estudi de la viabilitat del projecte per part d'ISO

2008-2010

 • Aprovació de la norma pel Comitè Tècnic 46 Informació i Documentació de ISO. Creació dels Comitès Tècnics d'ISO encarregats de l'elaboració de les dues primeres normes de la sèrie de normes 30300 el grup de treball 8 coordinador, encarregat de la norma ISO 30300, sistemes de gestió de Registres (MSR) i Fonaments i Vocabulari, i el grup de treball 9 coordinador, encarregat de la norma ISO 30301, Sistemes de gestió de registres requisits.

2011

 • 9 de novembre. Publicació oficial de les normes ISO 30300 i ISO 30301 (versions anglesa i francesa)
 • 28 de desembre. Publicació de les traduccions oficials en espanyol de les normes ISO 30300 i ISO 30301.

Informe tècnic vinculat[modifica]

Al costat de les traduccions oficials de les dues primeres normes de sistemes de gestió per als documents (UNE-ISO 30300:2011 i UNE-ISO 30301:2011). L'Agència Espanyola de Normalització i Certificació AENOR va publicar el 28 de desembre de 2011 l'informe tècnic UNE-ISO/TR 13028:2011 IN. Informació i documentació. Directrius per a la implementació de la digitalització de documents, elaborat també pel comitè tècnic d'ISO TC 46, Informació i Documentació, Subcomitè SC 11, gestió de registres d'arxiu

Vegeu també[modifica]

ISO 15489

Referències[modifica]

 1. Alonso Jose Albert, Lloveras i Moreno, M. Rosa. Sistemes de gestió per als documents ISO 30300: una aproximació estratègica a la millora de control dels documents. Qualitat (gener març 2012) pàg. 58-62
 2. Grup de Difusió del CNT 50/SC1 Gestió de Documents i aplicacions d' AENOR (2012) sèrie de normes ISO 30300: beneficis d'integrar la gestió de documents en els processos de negoci. Forum Qualitat, n.231 (maig 2012), p. 44-49
 3. Ellis Judith, Bustelo Carlota,Management System for Record: ISO 30300 for good corporate governance. ISO Focus +, vol 3,n,1 (gener 2012), pàg. 36-38
 4. Bustelo. Carlota,sèrie ISO 30300: sistema de gestió per als documents de treball (octubre 2011) 1ª Revisió. SEDIC. pàg.1-37

Enllaços[modifica]