Idempotència

De Viquipèdia
Dreceres ràpides: navegació, cerca

La idempotència és la propietat per realitzar una acció determinada diverses vegades i tot i així aconseguir el mateix resultat que s'obtindria si es realitzés una sola vegada. Un element que compleix aquesta propietat és un element idempotent, o un idempotent. D'aquesta manera, si un element a multiplicar-se per si mateix successives vegades dóna ell mateix, aquest element és idempotent. Per exemple, els dos únics nombres reals que són idempotents, per l'operació producte (·), són 0 i 1. (0,0 = 0,1 · 1 = 1).

Formalment, si S és un magma, és a dir, un conjunt amb una operació binària * , llavors un element s \in S es diu idempotent si s * s = s . Si tot s és idempotent sota * , llavors l'operació en si es denominaria operació idempotent.

En particular, qualsevol element identitat és un idempotent baix * .

En àlgebra conjuntista, les operacions d'unió i intersecció de conjunts són idempotents. En efecte, la unió o intersecció d'un conjunt amb si mateix, lliuren com a resultat el conjunt mateix.

Anàlogament, en àlgebra booleana, els operadors I ( and , \land ) i O ( or , \lor ) són idempotents. En efecte, si V = Veritable, F = Fals : \mbox{V}\land \mbox{V}= \mbox{V}, \; \; \mbox{V}\lor \mbox{V}= \mbox{V}. Anàlogament per F .

En àlgebra lineal, la projecció és idempotent. És a dir, qualsevol matriu que projecta tots els vectors sobre un subespai V (no necessàriament ortogonalment) és idempotent, si V mateix està fix punt per punt.

Una funció f d'un conjunt M a si mateix es diu idempotent si es compleix que per a la composició de funcions, f \circ f = f , és a dir: \forall x \in M, \; f (f (x)) = f (x) , és a dir: Això és equivalent a dir que f (x) = x , també per a tot x a f ( M ).
Exemples trivials de funcions idempotents en S són la funció identitat i les funcions constants. Exemples menys trivials són el valor absolut i la funció que assigna a cada subconjunt U d'un cert espai topològic X la clausura de U . L'última és una funció idempotent al conjunt de parts de X . És un exemple de operador de cloenda, tots els operadors de cloenda són funcions idempotents.

Un anell en el qual la multiplicació és idempotent ( x \times x = x ) es diu anell de Boole. Pot ser demostrat que en cada tal anell, la multiplicació és commutativa, i cada element és el seu propi invers additiu.