Límit convergent

De Viquipèdia
Límit convergent (convergència oceànica-continental).

En tectònica de plaques, un límit convergent o destructiu és la línia de xoc entre dues plaques tectòniques. Quan en el límit convergent una de les plaques de la litosfera s'enfonsa per sota de l'altra consumint-se en el mantell, es parla de subducció. Aquest tipus de límits comporta la formació de serralades i està associat a zones d'activitat volcànica i sísmica originades per la fricció de les dues plaques. El punt d'intersecció de les dues plaques s'anomena zona de subducció i és allí on s'acumulen els sediments en una estructura anomenada prisma d'acreció.

Convergència oceánica-oceánica. 1.- Escorça oceànica; 2.- Litosfera; 3.- Astenosfera; 4.- Escorça continental; 5.- Fossa oceànica; 6.- Arc d'illes volcàniques.