Llei de Petty-Clark

De Viquipèdia

La llei de Petty és una llei econòmica que proposa que, en la mesura que el progrés tècnic reduís els costos de transport i el mercat per a béns no agrícoles s'ampliés, induiria a la reassignació de la mà d'obra de l'agricultura cap a activitats no agrícoles.[1]

Posteriorment Colin Clark[2] va concloure que una de les formes principals en què es manifesta el progrés econòmic és en la contínua transferència de treball del sector primari al secundari, i d'aquest al terciari. Posteriorment es va abandonar aquesta terminologia per substituir per la de sector agrícola, industrial i de serveis, segons la hipòtesi dels tres sectors. Ambdues propostes són generalment considerades en conjunt ( Llei de Petty i Clark ), considerant que una disminució substancial en els costos de transport dona lloc a l'aglomeració de les activitats no agrícoles i l'expansió de centres urbans i, eventualment, del sector de serveis.[3]

Aquesta llei estableix que el progrés d'una economia s'aprecia fonamentalment a través del creixent volum de la població que es dedica als serveis, atès que la importància relativa dels sectors econòmics es va desplaçant des del sector primari, a través l'industrial, cap al terciari, el qual arriba a ser el punt clau del creixement.[4] Ambdues lleis pressuposen o impliquen la validesa de la Llei d'Engel, d'acord amb la qual el desenvolupament tècnic condueix a la disminució dels costos de transports, el que té l'efecte d'augmentar els ingressos (o poder de compra dels mateixos) de la població en general, el que condueix a un increment en la demanda de productes que no són bàsics o essencials per viure (veure Economia de subsistència).

Referències[modifica]

  1. Petty W (1690): Political Arithmetick or a Discourse Concerning, The Extent and Value of Lands, People, Buildings: husbandry, Manufacture, Commerce, Fishery, Artizans, Seamen, Soldiers; Publick Revenues, Interest, Taxes, Superlucration, Registries, Banks, Valuation of Men, increasing of Seamen, of Militia 's, Harbours, Situation, Shipping, Power at Sea, & c. As the same expliquis to every Country in general, but more particularly to the Territories of His Majesty of Great Britain, and his Neighbours of Holland, Zealand, and France. London
  2. C Clark (1940; revisat en 1957): "Les condicions del progrés econòmic"
  3. Yasusada Murata (2006): Engel s law, Petty s law, and Agglomeration
  4. Miguel Ángel Galindo Martín: "Llei de Petty-Clark: El progrés d'una economia s'observa fonamentalment pel creixement del sector serveis en contraposició als sectors primaris i secundaris. " en Diccionari d'economia aplicada Llei de Petty-Clark]

Bibliografia[modifica]