Llei de Petty-Clark

De Viquipèdia
Jump to navigation Jump to search

La llei de Petty és una llei econòmica que proposa que, en la mesura que el progrés tècnic reduís els costos de transport i el mercat per a béns no agrícoles s'ampliés, induiria a la reassignació de la mà d'obra de l'agricultura cap a activitats no agrícoles.[1]

Posteriorment Colin Clark[2] va concloure que una de les formes principals en què es manifesta el progrés econòmic és en la contínua transferència de treball del sector primari al secundari, i d'aquest al terciari. Posteriorment es va abandonar aquesta terminologia per substituir per la de sector agrícola, industrial i de serveis, segons la hipòtesi dels tres sectors. Ambdues propostes són generalment considerades en conjunt ( Llei de Petty i Clark ), considerant que una disminució substancial en els costos de transport dóna lloc a l'aglomeració de les activitats no agrícoles i l'expansió de centres urbans i, eventualment, del sector de serveis.[3]

Aquesta llei estableix que el progrés d'una economia s'aprecia fonamentalment a través del creixent volum de la població que es dedica als serveis, atès que la importància relativa dels sectors econòmics es va desplaçant des del sector primari, a través l'industrial, cap al terciari, el qual arriba a ser el punt clau del creixement.[4] Ambdues lleis pressuposen o impliquen la validesa de la Llei d'Engel, d'acord a la qual el desenvolupament tècnic condueix a la disminució dels costos de transports, el que té l'efecte d'augmentar els ingressos (o poder de compra dels mateixos) de la població en general, el que condueix a un increment en la demanda de productes que no són bàsics o essencials per viure (veure Economia de subsistència).

Referències[modifica]

  1. Petty W (1690): Political Arithmetick or a Discourse Concerning, The Extent and Value of Lands, People, Buildings: husbandry, Manufacture, Commerce, Fishery, Artizans, Seamen, Soldiers; Publick Revenues, Interest, Taxes, Superlucration, Registries, Banks, Valuation of Men, increasing of Seamen, of Militia 's, Harbours, Situation, Shipping, Power at Sea, & c. As the same expliquis to every Country in general, but more particularly to the Territories of His Majesty of Great Britain, and his Neighbours of Holland, Zealand, and France. London
  2. C Clark (1940; revisat en 1957): "Les condicions del progrés econòmic"
  3. Yasusada Murata (2006): Engel s law, Petty s law, and Agglomeration
  4. Miguel Ángel Galindo Martín: "Llei de Petty-Clark: El progrés d'una economia s'observa fonamentalment pel creixement del sector serveis en contraposició als sectors primaris i secundaris. " en Diccionari d'economia aplicada Llei de Petty-Clark]

Bibliografia[modifica]