Llista d'objectes IPSO

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca

La llista d'objectes IPSO és una col·lecció d'estructures de programari anomenades objectes IPSO. [1]

Els objectes IPSO són objectes intel·ligents i estructures de programari que formen part de dispositius de l''anomenat internet de les coses : sensors com termostats, actuadors com sistemes d'il.luminació, maquinària industrial, dispositius mèdics, comptadors d'energia...

Els objectes IPSO vénen definits per 3 camps : [2][3][4]

  • Object ID : identificador de tipus d'objecte (taula 1).
  • Object Instance : identificador dintre del mateix tipus d'objecte.
  • Resource ID : identificador de la propietat o funcionalitat de l'objecte (taula 2).

Objectes intel·ligents definits per l'aliança IPSO :

ID de

l'objecte

Nom de l'objecte Nom objecte URN Permet múltiples

instàncies

ID de propietats
3200 Entrada digital genèrica oma:lwm2m:ext:3200 5500, 5501, 5502, 5503, 5504, 5505, 5750, 5751
3201 Sortida digital genèrica oma:lwm2m:ext:3201 5550, 5551, 5750
3202 Entrada analògica genèrica oma:lwm2m:ext:3202 5600, 5601, 5602, 5603, 5604, 5750, 5751, 5705
3203 Sortida analògica genèrica lwm2m:ext:3203 5650, 5750, 5603, 5604
3300 Sensor genèric lwm2m:ext:3300 5700, 5701, 5601, 5602, 5603,5604, 5750, 5751, 5605
3301 Sensor de llum lwm2m:ext:3301 5700, 5601, 5602, 5603, 5604, 5604, 5701
3302 Sensor de presència oma:lwm2m:ext:3302 5500, 5501,5505, 5751, 5903, 5904
3303 Sensor de temperatura oma:lwm2m:ext:3303 5700, 5601,5602,5603, 5604, 5701, 5605
3304 Sensor d'humitat oma:lwm2m:ext:3304 5700, 5601,5602,5603, 5604, 5701, 5605
3305 Sensor de potència oma:lwm2m:ext:3305 5800, 5801,5802, 5803, 5804, 5805, 5806, 5810, 5811, 5812,5813, 5814, 5815, 5816, 5820, 5821,5822, 5605
3306 Actuador Engegat/Parat i

regulació

oma:lwm2m:ext:3306 5850, 5851,5852, 5853, 5750
3308 Controlador generic oma:lwm2m:ext:3308 5900, 5701, 5706, 5750
3310 Control de càrregues lwm2m:ext:3310 5823,5824, 5825, 5826, 5826, 5827,5828
3311 Font de llum (Led o altres) lwm2m:ext:3311 5850, 5851, 5852, 5805, 5820, 5706, 5701
3312 Font de potència (endoll o altres) lwm2m:ext:3312 5850, 5851, 5852, 5805, 5820
3313 Acceleròmetre de 3 eixos lwm2m:ext:3313 5702, 5703, 5704, 5701, 5603, 5604
3314 Magnetòmetre de 3 eixos lwm2m:ext:3314 5702, 5703, 5704, 5705, 5701
3315 Sensor de pressió (baròmetre) oma:lwm2m:ext:3315 5700, 5601, 5602,5603,5604, 5701, 5605
3316 Voltímetre oma:lwm2m:ext:3316 5700, 5701,5601, 5602, 5603, 5604, 5605, 5821, 5750
3317 Amperímetre oma:lwm2m:ext:3317 5700, 5701,5601, 5602, 5603, 5604, 5605, 5821, 5750
3318 Freqüencímetre lwm2m:ext:3318 5700, 5701,5601, 5602, 5603, 5604, 5605, 5821, 5750
3319 Sensor de profunditat (pluja o altres) lwm2m:ext:3319 5700, 5701,5601, 5602, 5603, 5604, 5605, 5821, 5750
3320 Sensor de 0 al 100% (nivell de líquids) lwm2m:ext:3320 5700, 5701,5601, 5602, 5603, 5604, 5605, 5821, 5750
3321 Sensor d'altitud lwm2m:ext:3321 5700, 5701,5601, 5602, 5603, 5604, 5605, 5821, 5750
3322 Sensor de càrrega (bàscula o altres) lwm2m:ext:3322 5700, 5701,5601, 5602, 5603, 5604, 5605, 5821, 5750
3323 Sensor de pressió oma:lwm2m:ext:3323 5700, 5701,5601, 5602, 5603, 5604, 5605, 5821, 5750
3324 Sensor de pressió sonora (sonòmetre) oma:lwm2m:ext:3324 5700, 5701,5601, 5602, 5603, 5604, 5605, 5821, 5750
3325 Sensor de concentració de partícules oma:lwm2m:ext:3325 5700, 5701,5601, 5602, 5603, 5604, 5605, 5821, 5750
3326 Sensor d'acidesa en líquids phquímetre) oma:lwm2m:ext:3326 5700, 5701,5601, 5602, 5603, 5604, 5605, 5821, 5750
3327 Sensor de conductivitat elèctrica lwm2m:ext:3327 5700, 5701,5601, 5602, 5603, 5604, 5605, 5821, 5750
3328 Sensor de potència oma:lwm2m:ext:3328 5700, 5701,5601, 5602, 5603, 5604, 5605, 5821, 5750
3329 Sensor de factor de potència oma:lwm2m:ext:3329 5700, 5701,5601, 5602, 5603, 5604, 5605, 5821, 5750
3330 Sensor de distància oma:lwm2m:ext:3330 5700, 5701,5601, 5602, 5603, 5604, 5605, 5821, 5750
3331 Sensor consum d'energia elèctrica oma:lwm2m:ext:3331 5805, 5701,5601, 5602, 5603, 5604, 5605, 5821, 5750
3332 Sensor de direcció (bruixola o altres) lwm2m:ext:3332 5700, 5701,5601, 5602, 5603, 5604, 5605, 5821, 5750
3333 Mesura en segons des de l'1/01/1970 UTC oma:lwm2m:ext:3333 5506, 5507, 5750
3334 Sensor giròmetre de 3 eixos oma:lwm2m:ext:3334 5702, 5703, 5704,5701, 5508, 5509, 5510, 5511, 5512, 5513, 5605, 5603, 5604, 5750
3335 Sensor de color de la llum lwm2m:ext:3335 5706, 5701,5750
3336 Sensor coordinades de GPS oma:lwm2m:ext:3336 5514, 5515, 5516, 5705, 5517, 5518, 5750
3337 Sensor genèric de posició de 0 al 100% lwm2m:ext:3337 5536, 5537, 5538, 5601, 5602, 5605, 5519, 5520, 5750
3338 Actuador tipus alarma acústica lwm2m:ext:3338 5850, 5548, 5521, 5525, 5750
3339 Actuador altaveu per a reproduir audio pregravat lwm2m:ext:3339 5522, 5523, 5851, 5524, 5750
3340 Compatador de temps entre events o accions oma:lwm2m:ext:3340 5521, 5538, 5525, 5523, 5850, 5501, 5544, 5543, 5534, 5526, 5750
3341 Envuiar test a una consola en mode text lwm2m:ext:3341 5527, 5528, 5529, 5545, 5546, 5530, 5851, 5531, 5750
3342 Per a reportar l'estat d'un interruptor tipus Engegat/Parat oma:lwm2m:ext:3342 5500, 5501, 5852, 5854, 5750
3343 Per a reportar l'estat d'un regulador lwm2m:ext:3343 5851, 5854, 5750
3344 Per a reportar l'estat d'un regulador amunt/avall oma:lwm2m:ext:3344 5533, 5541, 5542, 5750
3345 Per a reportar l'estat d'un comandament de jocs oma:lwm2m:ext:3345 5500, 5501, 5702, 5703, 5704, 5750
3346 Sensor de velocitat o rotació lwm2m:ext:3346 5700, 5701, 5601, 5602,5603, 5604, 5605, 5821, 5750
3347 Per a reportar l'estat d'un pulsador lwm2m:ext:3347 5500, 5501, 5750
3348 Per a reportar l'estat d'un interrupto selector de diferents estats lwm2m:ext:3348 5547, 5750

Llistat de les propietats que apliquen al objectes intel·ligents : [5]

Propietat ID Operacions :

(R:lecrura,W:escriptura,E:execució)

Estat de l'entrada digital 5500 R
Comptador d'entrada digital 5501 R
Polaritat d'entrada digital 5502 R,W
Entrada digital antirebots 5503 R,W
Selecció de flanc d'entrada digital 5504 R,W
Posta a zero decomptador entrada digital 5505 E
Temps real 5506 R,W
Temps fracional 5507 R,W
Valor X Min 5508 R
Valor X Màx 5509 R
Valor Y Min 5510 R
Valor Y Màx 5511 R
Valor Z Min 5512 R
Valor Z Màx 5513 R
Latitud 5514 R
Longitud 5515 R
Incertesa 5516 R
Velocitat 5517 R
Timestamp 5518 R
Limit Min 5519 R
Limit Màx 5520 R
Durada de retard 5521 R,W
Retall 5522 R,W
Dispar 5523 E
Durada 5524 R,W
Temps apagat mínim 5525 R,W
Mode 5526 R,W
Text 5527 R,W
Coordenada X 5528 R,W
Coordenada Y 5529 R,W
Neteja Display 5530 E
Contrast 5531 R,W
Incrementar estat d'entrada 5532 R
Decrementar estat d'entrada 5533 R
Comptador 5534 R,W
Posicion actual 5536 R,W
Temps de transició 5537 R,W
Temps restant 5538 R
Comptador d'increment 5541 R,W
Comptador de decrement 5542 R,W
Estat digital 5543 R
Temps acumulat 5544 R,W
Coordenada Màx X 5545 R
Coordenada Màx Y 5546 R
Entrada multiestat 5547 R
Nivell 5548 R,W
Estat de sortida digital 5550 R,W
Polaritat de sortida digital 5551 R,W
Estat d'entrada analògica 5600 R
Valor mesurat mínim 5601 R
Valor mesurat màxim 5602 R
Valor de rang mínim 5603 R
Valor de rang màxim 5604 R
Posta a zero valors Min i Màx Mesurats 5605 E
Valor actual de la sortida analògica 5650 R,W
Valor del Sensor 5700 R
Unitats del Sensor 5701 R
Valor X 5702 R
Valor Y 5703 R
Valor Z 5704 R
Direcció de brúixula 5705 R
Color 5706 R,W
Tipus d'aplicació 5750 R,W
Tipus de Sensor 5751 R
Retard Busy to Clear 5903 R,W
Clear to Busy delay 5904 R,W
Potència activa instantània 5800 R
Potència activa mesurada mínima 5801 R
Potència activa mesurada màxima 5802 R
Rang mínim de potència activa 5803 R
Rang màxim de potència activa 5804 R
Potència activa acumulada 5805 R
Calibratge de potència activa 5806 W
Potència reactiva instantània 5810 R
Potència reactiva mesurada mínima 5811 R
Potència reactiva mesurada màxima 5812 R
Rang mínim de potència reactiva 5813 R
Rang màxim de potència reactiva 5814 R
Potència reactiva acumulada 5815 R
Calibratge de potència reactiva 5816 W
Factor de potència 5820 R
Calibratge d'esdeveniment 5821 R,W
Posta a zero d'energia acumulada 5822 E
Identificador d'event 5823 R,W
Hora d'inici 5824 R,W
Durada en minuts 5825 R,W
Nivell criticitat 5826 R,W
Càrrega mitja Adj Pct 5827 R,W
Cicle de treball 5828 R,W
Incrementar estat d'entrada 5532 R
Decrementar estat d'entrada 5533 R
Engegar/Parar 5850 R,W
Regulador 5851 R,W
Hora d'engegar 5852 R,W
Sortida multiestat 5853 R,W
Hora d'apagar 5854 R,W
Valor de referència 5900 R,W
Retard Busy to Clear 5903 R,W
Retard Clear to Busy 5904 R,W

Vegeu també[modifica]

Referències[modifica]

  1. «IPSO-Alliance/pub Llista d'objectes IPSO» (en anglès). github.com. [Consulta: 7 maig 2017].
  2. «An Introduction to IPSO Smart Objects» (en anglès). iot-week.eu. [Consulta: 6 maig 2017].
  3. «ISO smart objects» (en anglès). www.slideshare.net. [Consulta: 6 maig 2017].
  4. «Talking to Smart Objects | Ericsson Research Blog» (en anglès). Ericsson Research Blog, 29-10-2015.
  5. «IPSO-Alliance/pub» (en anglès). github.com. [Consulta: 7 maig 2017].