Llista de municipis d'Almeria

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Mapa de la província d'Almeria

Llista de municipis de la província d'Almeria, Espanya.


Actualitza ara

Informació actualitzada per un bot. Els canvis manuals es perdran quan s'actualitzi!

Escut Municipi Comarca Població Superfície
km²
Densitat Altitud Codi
postal
Codi
territorial
Dades a Wikidata
Abla 1.247 45,2 27,56 861
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Abrucena 1.221 83 14,71 978
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Adra 25.300 90,1 280,96 20
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Albanchez 735 35 21 465
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Alboloduy 615 70 8,79 377
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Albox 12.087 168 71,95 420
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Alcolea 831 67 12,4 736
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Alcudia de Monteagud 133 15 8,87 1.010
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Alcóntar 538 94 5,72 959
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Alhabia 685 16 42,81 295
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Alhama de Almeria 3.757 26 144,5 520
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Alicún 214 6 35,67 420
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Almeria 199.237 296.216.940 0 20
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Almócita 201 30 6,7 835
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Alsodux 129 20 6,45 310
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Antas 3.339 100 33,39 108
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Arboleas 4.532 25,1 180,56 278
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Armuña de Almanzora 313 8 39,13 624
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Bacares 240 95 2,53 1.206
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Balanegra 2.886
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Bayarque 226 27 8,37 817
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Bayárcal 312 37 8,43 1.258
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Beires 138 39 3,54 909
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Benahadux 4.605 16,6 277,08 113
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Benitagla 53 7 7,57 950
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Benizalón 253 32 7,91 936
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Bentarique 239 11 21,73 324
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Berja 12.807 218 58,75 335
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Bédar 1.009 17,8 56,69 404
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Canjáyar 1.163 67 17,36 618
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Cantoria 3.533 79 44,72 382
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Carboneras 8.210 95,5 86 10
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Castro de Filabres 115 29 3,97 960
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Chercos 301 14 21,5 805
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Chirivel 1.511 197 7,67 1.034
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Cuevas del Almanzora 14.790 263,8 56,07 88
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Cóbdar 160 32 5 605
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Dalías 4.141 140 29,58 411
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
El Ejido 87.500 227 385,46 80
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Enix 554 67 8,27 723
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Felix 697 81 8,6 815
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Fines 2.161 23 93,96 456
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Fiñana 1.978 135 14,65 950
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Fondón 1.045 92 11,36 846
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Garrucha 10.027 8 1.253,38 24
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Gádor 3.018 88 34,3 173
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Gérgal 1.115 228 4,89 763
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Huécija 503 19 26,47 410
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Huércal de Almería 18.384 21 875,43 94
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Huércal-Overa 20.093 318 63,19 280
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Íllar 456 19 24 425
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Instinción 467 33 14,15 431
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
La Mojonera 8.824 24 367,67 40
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Laroya 200 21 9,52 860
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Las Tres Villas 573 85 6,74 688
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Laujar de Andarax 1.587 92 17,25 918
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Líjar 383 28 13,68 612
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Los Gallardos 2.991 35 85,46 132
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Lubrín 1.457 138 10,56 510
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Lucainena de las Torres 595 123 4,84 542
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Lúcar 803 95 8,45 895
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Macael 5.393 44 122,57 554
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
María 1.228 225 5,46 1.194
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Mojácar 7.527 72 104,54 152
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Nacimiento 512 81 6,32 809
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Níjar 31.816 601 52,94 356
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Ohanes 551 32 17,22 958
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Olula de Castro 192 34 5,65 1.010
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Olula del Río 6.259 23 272,13 482
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Oria 2.212 235 9,41 1.025
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Padules 424 27 15,7 754
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Partaloa 1.003 53 18,92 544
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Paterna del Río 395 45 8,78 1.193
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Pechina 4.224 46 91,83 98
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Pulpí 10.493 96 109,3 197
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Purchena 1.550 54,5 28,44 555
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Rioja 1.510 36 41,94 122
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Roquetas de Mar 102.881 60 1.714,68 10
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Rágol 288 27 10,67 425
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Santa Cruz de Marchena 219 20 10,95 325
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Santa Fe de Mondújar 476 35 13,6 233
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Senés 285 50 5,7 995
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Serón 2.062 167 12,35 822
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Sierro 384 28 13,71 755
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Somontín 445 19 23,42 830
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Sorbas 2.505 249 10,06 409
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Suflí 203 10 20,3 634
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Tabernas 4.025 281 14,32 404
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Taberno 949 44 21,57 704
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Tahal 346 95 3,64 1.010
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Terque 386 16 24,13 300
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Tíjola 3.520 70 50,29 693
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Turre 4.067 108 37,66 53
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Turrillas 270 39 6,92 847
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Uleila del Campo 812 39 20,82 640
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Urrácal 371 25 14,84 744
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Velefique 248 65 3,82 930
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Vera 18.224 58 314,21 95
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Viator 6.066 21 288,86 95
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Vícar 27.631 64 431,73 288
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Vélez-Blanco 1.925 441 4,37 1.070
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Vélez-Rubio 6.528 282 23,15 838
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Zurgena 2.912 72 40,44 248
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Fi de la llista autogenerada.