Llista de municipis de Salamanca

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

Llista dels municipis de la província de Salamanca amb les seves dades bàsiques.


Actualitza ara

Informació actualitzada per un bot. Els canvis manuals es perdran quan s'actualitzi!


Escut Municipi Població Superfície
km²
Densitat Altitud Codi
postal
Codi
territorial
Dades a Wikidata
Abusejo 150 23,1 6,49 839 37640 37001
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Agallas 126 44,6 2,82 803 37510 37002
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Ahigal de Villarino 31 24,1 1,29 764 37173 37004
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Ahigal de los Aceiteros 94 27,9 3,37 632 37248 37003
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Alaraz 437 49,2 8,89 881 37312 37007
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Alba de Tormes 5.058 46,5 108,84 836 37800 37008
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Alba de Yeltes 201 22,4 8,99 786 37478 37009
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Alconada 140 21,3 6,59 829 37... 37012
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Aldea del Obispo 275 41,8 6,58 690 37488 37015
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Aldeacipreste 94 37,2 2,53 864 37718 37013
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Aldeadávila de la Ribera 1.131 46,2 24,5 687 37250
37253
37251
37014
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Aldealengua 668 5,5 121,9 790 37350 37016
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Aldeanueva de Figueroa 254 55,6 4,57 865 37429 37017
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Aldeanueva de la Sierra 106 14,5 7,31 981 37691 37018
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Aldearrodrigo 146 8,4 17,36 782 37110
37797
37019
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Aldearrubia 514 32,8 15,65 811 37340 37020
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Aldeaseca de Alba 66 17,6 3,75 862 37870 37021
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Aldeaseca de la Frontera 254 24,3 10,45 869 37317 37022
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Aldeatejada 2.518 31,4 80,14 794 37187 37023
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Aldeavieja de Tormes 100 12,9 7,78 909 37...
37779
37024
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Aldehuela de Yeltes 191 60,5 3,16 835 37639 37026
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Aldehuela de la Bóveda 271 70,7 3,84 791 37460 37025
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Almenara de Tormes 299 19,3 15,5 775 37...
37115
37027
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Almendra 125 39,1 3,2 768 37176 37028
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Anaya de Alba 187 37 5,05 878 37863 37029
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Arabayona de Mógica 333 23,3 14,32 856 37418 37031
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Arapiles 725 25,3 28,71 838 37796 37032
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Arcediano 100 11,5 8,71 823 37429 37033
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Armenteros 256 38,9 6,58 1.043 37035
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Añover de Tormes 89 20,2 4,4 806 37111 37030
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Babilafuente 927 22,6 41,02 800 37330 37038
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Barbadillo 395 36,1 10,94 802 37440 37040
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Barbalos 71 37,6 1,89 904 37455 37041
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Barceo 48 21,1 2,27 718 37217 37042
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Barruecopardo 418 37,9 11,04 719 37255 37044
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Bañobárez 280 50,5 5,55 746 37271 37039
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Beleña 277 26,6 10,4 883 37789 37047
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Bermellar 131 28,5 4,6 639 37291 37049
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Berrocal de Huebra 75 38,7 1,94 899 37609 37050
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Berrocal de Salvatierra 72 30,6 2,36 892 37795 37051
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Boada 273 30,2 9,04 775 37290 37052
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Bogajo 130 32,9 3,95 711 37260 37055
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Brincones 60 14,9 4,03 763 37217 37058
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Buenamadre 116 59,2 1,96 754 37209 37059
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Buenavista 373 27 13,79 942 37789 37060
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Béjar 12.021 45,7 262,81 953 37700 37046
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Bóveda del Río Almar 199 23 8,65 879 37316 37057
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Cabeza del Caballo 248 45 5,51 729 37214 37065
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Cabezabellosa de la Calzada 75 8,5 8,83 855 37490 37062
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Cabrerizos 4.224 11,6 363,51 823 37193 37067
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Cabrillas 324 24,9 13,04 797 37630 37068
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Calvarrasa de Abajo 1.191 28,2 42,29 797 37181 37069
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Calvarrasa de Arriba 597 25,7 23,2 850 37191 37070
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Calzada de Don Diego 137 44,1 3,11 814 37448 37072
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Calzada de Valdunciel 702 20 35,05 800 37797 37073
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Campillo de Azaba 141 26 5,42 650 37550 37074
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Candelario 841 60,2 13,98 1.136 37710 37078
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Canillas de Abajo 75 38,8 1,93 811 37448 37079
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Cantagallo 275 7,5 36,62 932 37792 37080
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Cantalapiedra 909 71,2 12,78 782 37400 37081
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Cantalpino 817 78,5 10,41 808 37405 37082
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Cantaracillo 188 37,1 5,07 910 37319 37083
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Carbajosa de la Sagrada 7.555 13,6 556,33 790 37188 37085
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Carpio de Azaba 111 70,5 1,58 678 37496 37086
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Carrascal de Barregas 1.415 76,6 18,47 791 37129 37087
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Carrascal del Obispo 192 41 4,69 900 37451 37088
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Casafranca 72 29,6 2,43 928 37767 37089
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Casillas de Flores 179 42,6 4,2 852 37541 37091
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Castellanos de Moriscos 2.989 13,8 216,12 834 37439 37092
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Castellanos de Villiquera 683 28,9 23,67 828 37797 37185
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Castillejo de Martín Viejo 219 155,7 1,41 669 37592 37096
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Castraz 37 30,4 1,22 757 37494 37097
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Cepeda 290 10,7 27,03 625 37656 37098
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Cereceda de la Sierra 66 15,5 4,26 979 37621 37099
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Cerezal de Peñahorcada 73 17,9 4,07 706 37254 37100
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Cerralbo 119 51,6 2,31 671 37291 37101
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Cespedosa de Tormes 501 46,3 10,82 1.032 37750 37103
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Chagarcía Medianero 80 14,7 5,44 1.031 37861 37114
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Cilleros de la Bastida 21 17 1,24 1.066 37692 37104
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Cipérez 242 104,7 2,31 768 37216 37106
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Ciudad Rodrigo 11.810 240,1 49,18 651 37500 37107
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Coca de Alba 102 10,5 9,74 833 37830 37108
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Colmenar de Montemayor 179 40 4,48 825 37711 37109
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Cordovilla 111 15,8 7,01 829 37337 37110
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Cristóbal 166 22,1 7,52 868 37684 37112
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Dios le Guarde 122 16,3 7,47 814 37478 37115
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Doñinos de Ledesma 67 46,2 1,45 848 37139 37116
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Doñinos de Salamanca 2.288 13,9 164,37 824 37120 37117
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
El Arco 93 7,1 13,1 776 37797 37034
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
El Bodón 245 60,7 4,03 792 37520 37054
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
El Cabaco 238 47,4 5,03 959 37620 37061
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
El Campo de Peñaranda 263 45,2 5,82 838 37317 37077
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
El Cerro 368 25,9 14,23 981 37726 37102
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
El Cubo de Don Sancho 396 91,1 4,34 739 37281 37113
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
El Manzano 60 36,7 1,63 780 37171 37180
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
El Maíllo 290 46,3 6,27 987 37621 37177
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
El Milano 93 22,7 4,1 729 37256 37191
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
El Payo 325 61,9 5,25 922 37524 37234
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
El Pedroso de la Armuña 209 20,3 10,32 828 37410 37239
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
El Pino de Tormes 155 20,2 7,67 767 37170 37253
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
El Sahugo 177 59 3 823 37514 37303
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
El Tejado 91 21,2 4,29 969 37440 37319
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
El Tornadizo 87 11,4 7,6 870 37765 37325
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Encina de San Silvestre 111 23,8 4,67 805 37114 37120
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Encinas de Abajo 618 20,9 29,63 793 37182 37121
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Encinas de Arriba 235 8,8 26,77 816 37892 37122
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Encinasola de los Comendadores 153 33,7 4,53 713 37256 37123
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Endrinal 203 33,5 6,05 924 37766 37124
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Escurial de la Sierra 233 21 11,11 961 37762 37125
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Espadaña 34 39,5 0,86 783 37148 37126
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Espeja 211 98,4 2,14 695 37497 37127
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Espino de la Orbada 240 23,5 10,23 799 37419 37128
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Florida de Liébana 251 20,8 12,07 789 37129 37129
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Forfoleda 208 38,1 5,46 789 37799 37130
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Frades de la Sierra 181 28,3 6,4 950 37457 37131
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Fresnedoso 102 8,2 12,47 1.022 37775 37133
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Fresno Alhándiga 191 13,3 14,38 832 37789 37134
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Fuenteguinaldo 662 101,6 6,52 856 37540 37136
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Fuenteliante 89 50,2 1,77 723 37272 37137
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Fuenterroble de Salvatierra 253 27,3 9,28 955 37768 37138
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Fuentes de Béjar 233 14,5 16,1 911 37790 37139
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Fuentes de Oñoro 1.043 57,5 18,15 734 37480 37140000200
37140
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Gajates 146 27,7 5,28 854 37874 37141
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Galindo y Perahuy 665 44,1 15,07 797 37449 37142
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Galinduste 394 31,6 12,46 944 37785 37143
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Galisancho 333 22,9 14,57 818 37891 37144
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Gallegos de Argañán 269 47,1 5,71 656 37497 37145
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Gallegos de Solmirón 109 30,8 3,54 1.106 37751 37146
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Garcibuey 200 12,5 15,99 689 37658 37147
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Garcihernández 418 47,6 8,78 814 37810 37148
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Garcirrey 57 84,3 0,68 814 37469 37149
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Gejuelo del Barro 31 43,3 0,72 808 37114 37150
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Golpejas 148 11,8 12,55 789 37170 37151
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Gomecello 409 20,7 19,76 843 37420 37152
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Guadramiro 133 31,5 4,22 748 37219 37154
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Guijo de Ávila 77 13,5 5,72 981 37774 37155
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Guijuelo 5.484 63,2 86,73 1.003 37770 37156
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Herguijuela de Ciudad Rodrigo 70 23,4 2,99 792 37516 37157
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Herguijuela de la Sierra 230 31,4 7,33 642 37619 37158
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Herguijuela del Campo 66 25,7 2,57 928 37762 37159
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Hinojosa de Duero 600 92,9 6,46 599 37230 37160
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Horcajo Medianero 212 53,4 3,97 1.007 37860 37162
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Horcajo de Montemayor 110 30 3,67 735 37712 37161
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Huerta 278 14,2 19,58 787 37338 37164
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Iruelos 26 12,9 2,01 786 37217 37165
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Ituero de Azaba 205 27,5 7,47 659 37551 37166
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Juzbado 189 21,7 8,69 789 37115 37167
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
La Alameda de Gardón 79 32,3 2,45 712 37497 37005
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
La Alamedilla 108 19,3 5,61 756 37554 37006
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
La Alberca 1.061 61 17,4 1.044 37624 37010
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
La Alberguería de Argañán 103 30,1 3,42 736 37555 37011
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
La Atalaya 100 24,1 4,14 796 37591 37037
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
La Bastida 28 18,5 1,51 1.112 37692 37045
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
La Bouza 47 14,7 3,21 608 37488 37056
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
La Cabeza de Béjar 58 13,9 4,17 1.036 37777 37063
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
La Calzada de Béjar 88 9,5 9,3 791 37714 37071
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
La Encina 101 30,8 3,28 797 37515 37119
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
La Fregeneda 310 44,5 6,97 525 37220 37132
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
La Fuente de San Esteban 1.284 77 16,67 769 37200 37135
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
La Hoya 31 8,7 3,58 1.241 37716 37163
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
La Mata de Ledesma 104 38,7 2,69 813 37130 37186
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
La Maya 159 7 22,65 832 37780 37188
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
La Orbada 181 30,6 5,92 816 37428 37224
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
La Peña 72 25,2 2,86 693 37214 37243
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
La Redonda 64 16,6 3,85 668 37247 37266
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
La Rinconada de la Sierra 108 13,1 8,27 1.008 37607 37268
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
La Sagrada 84 40,8 2,06 861 37645 37273
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
La Sierpe 41 14,9 2,76 921 37762 37309
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
La Tala 78 12,3 6,33 921 37752 37315
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
La Vellés 517 25,5 20,27 811 37427 37347
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
La Vídola 112 29,6 3,78 693 37213 37349
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
La Zarza de Pumareda 138 28,3 4,88 700 37257 37381
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Lagunilla 436 42,5 10,25 918 37724 37168
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Larrodrigo 183 49,6 3,69 869 37865 37169
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Las Casas del Conde 61 1,3 48,41 695 37659 37090
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Las Veguillas 274 43,7 6,27 1.041 37454 37346
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Ledesma 1.539 141,2 10,9 768 37100 37170
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Ledrada 447 17 26,37 889 37730 37171
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Linares de Riofrío 923 27,9 33,08 956 37760 37172
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Los Santos 592 44,3 13,36 937 37768 37300
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Lumbrales 1.517 69,9 21,69 669 37240 37173
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Machacón 444 18,7 23,76 806 37894 37175
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Macotera 1.004 32,9 30,49 891 37310 37174
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Madroñal 140 1,6 86,96 680 37619 37176
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Malpartida 90 10,3 8,74 899 37313 37178
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Mancera de Abajo 203 23,5 8,65 890 37315 37179
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Martiago 264 47,4 5,57 809 37510 37181
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Martinamor 79 24 3,29 955 37891 37182
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Martín de Yeltes 397 63,2 6,28 760 37494 37183
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Masueco 262 19,8 13,26 689 37251 37184
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Matilla de los Caños del Río 628 69,3 9,06 817 37450 37187
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Membribe de la Sierra 102 46,5 2,19 1.027 37456 37189
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Mieza 179 34,7 5,15 656 37254 37190
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Miranda de Azán 455 24,1 18,9 821 37187 37192
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Miranda del Castañar 392 21,1 18,6 649 37660 37193
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Mogarraz 253 9,1 27,96 765 37610 37194
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Molinillo 47 6,8 6,92 723 37683 37195
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Monforte de la Sierra 59 4,4 13,53 835 37618 37196
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Monleras 241 32,8 7,34 758 37171 37198
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Monleón 89 19,1 4,66 876 37765 37197
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Monsagro 133 48,1 2,76 931 37532 37199
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Montejo 211 29,1 7,25 926 37795 37200
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Montemayor del Río 266 15,3 17,39 675 37727 37201
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Monterrubio de Armuña 1.315 11 119,33 804 37798 37202
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Monterrubio de la Sierra 152 35,3 4,3 959 37788 37203
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Morasverdes 245 51,9 4,72 894 37590 37204
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Morille 227 22,9 9,9 929 37183 37205
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Moriscos 552 12,1 45,7 844 37430 37207
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Moronta 74 27,7 2,67 764 37219 37208
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Moríñigo 87 8,4 10,41 805 37337 37206
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Mozárbez 514 44,9 11,46 877 37183 37209
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Narros de Matalayegua 208 74,1 2,81 984 37455 37211
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Nava de Béjar 76 11,7 6,48 1.054 37776 37213
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Nava de Francia 122 16,5 7,39 1.038 37659 37214
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Nava de Sotrobal 165 44,6 3,7 856 37850 37215
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Navacarros 132 8,6 15,44 1.109 37716 37212
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Navales 305 17,2 17,76 846 37880 37216
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Navalmoral de Béjar 60 11,1 5,42 930 37793 37217
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Navamorales 43 17,5 2,45 992 37749 37218
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Navarredonda de la Rinconada 156 13,1 11,89 1.023 37607 37219
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Navasfrías 370 59,7 6,2 886 37542 37221
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Negrilla de Palencia 80 11,8 6,79 821 37799 37222
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Olmedo de Camaces 100 90,5 1,1 711 37292 37223
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Pajares de la Laguna 109 9,6 11,33 825 37428 37225
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Palacios del Arzobispo 151 27,7 5,45 820 37111 37226
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Palaciosrubios 305 36,5 8,36 807 37407 37228
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Palencia de Negrilla 145 16,4 8,86 823 37799 37229
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Parada de Arriba 259 17,8 14,54 825 37129 37230
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Parada de Rubiales 249 31,6 7,88 844 37419 37231
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Paradinas de San Juan 394 35,6 11,06 851 37318 37232
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Pastores 54 12,7 4,26 766 37512 37233
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Pedraza de Alba 222 23,3 9,55 896 37882 37235
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Pedrosillo de Alba 124 19,3 6,44 836 37871 37236
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Pedrosillo de los Aires 321 70,4 4,56 958 37788 37237
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Pedrosillo el Ralo 129 8,1 15,89 815 37427 37238
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Pelabravo 1.323 23,3 56,71 814 37181 37240
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Pelarrodríguez 162 14,6 11,07 755 37209 37241
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Pelayos 74 44,4 1,67 952 37787 37242
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Peralejos de Abajo 168 19,7 8,54 775 37216 37248
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Peralejos de Arriba 35 32,7 1,07 789 37216 37249
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Pereña de la Ribera 312 48,8 6,39 687 37175 37250
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Peromingo 122 8,8 13,88 789 37791 37251
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Peñacaballera 155 6,3 24,76 870 37727 37244
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Peñaparda 319 62,3 5,12 864 37523 37245
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Peñaranda de Bracamonte 6.079 23 264,76 903 37300 37246
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Peñarandilla 184 12,7 14,45 824 37820 37247
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Pinedas 106 14,6 7,27 786 37712 37252
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Pitiegua 179 19,8 9,06 846 37490 37254
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Pizarral 60 16,7 3,6 909 37795 37255
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Poveda de las Cintas 197 23,7 8,3 817 37406 37256
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Pozos de Hinojo 54 59 0,92 739 37219 37257
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Puebla de Azaba 145 26 5,58 668 37553 37258
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Puebla de San Medel 33 9,3 3,56 965 37791 37259
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Puebla de Yeltes 142 37,3 3,8 876 37606 37260
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Puente del Congosto 223 34 6,55 944 37748
37750
37261
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Puertas 67 62,7 1,07 785 37159 37262
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Puerto Seguro 68 29,4 2,31 635 37487 37264
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Puerto de Béjar 360 10,4 34,65 948 37720
www.puertodebejar.org
37263
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Retortillo 174 64,6 2,69 737 37495 37267
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Robleda 462 78,9 5,86 831 37521 37269
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Robliza de Cojos 190 21,8 8,7 818 37491 37270
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Rollán 341 23 14,84 801 37447 37271
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Rágama 204 31,7 6,44 846 37318 37265
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Saelices el Chico 173 45,6 3,8 647 37592 37272
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Salamanca 143.954 39,6 3.638,88 798 37001–37009 37274
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Saldeana 105 20,7 5,07 666 37259 37275
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Salmoral 114 23 4,96 908 37314 37276
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Salvatierra de Tormes 78 34,7 2,25 904 37779 37277
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
San Cristóbal de la Cuesta 1.114 9,9 112,07 821 37439 37278
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
San Esteban de la Sierra 371 20,8 17,81 619 37671 37284
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
San Felices de los Gallegos 354 81,4 4,35 658 37270 37285
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
San Martín del Castañar 240 15,5 15,48 831 37659 37286
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
San Miguel de Valero 316 28,6 11,07 934 37763 37287
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
San Miguel del Robledo 48 10,4 4,62 1.015 37659 37036
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
San Morales 354 4,9 71,95 793 37340 37288
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
San Muñoz 211 53,9 3,91 781 37208 37289
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
San Pedro de Rozados 277 102,2 2,71 975 37183 37291
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
San Pedro del Valle 149 15,7 9,51 791 37170 37290
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
San Pelayo de Guareña 92 27,7 3,32 781 37292 37292
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Sanchotello 222 14 15,82 931 37794 37282
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Sanchón de la Ribera 70 29,2 2,39 726 37218 37280
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Sanchón de la Sagrada 36 15,1 2,39 869 37466 37281
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Sancti-Spíritus 738 141,9 5,2 757 37470 37279
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Sando 118 60,6 1,95 840 37468 37283
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Santa Marta de Tormes 14.683 10 1.471,24 779 37194
37900
37294
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Santa María de Sando 98 13,9 7,06 825 37468 37293
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Santiago de la Puebla 290 53,3 5,44 869 37311 37296
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Santibáñez de Béjar 452 29,8 15,17 920 37740 37297
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Santibáñez de la Sierra 157 13,6 11,54 605 37670 37298
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Santiz 246 27,1 9,09 895 37110 37299
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Sardón de los Frailes 98 32,5 3,02 744 37172 37301
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Saucelle 254 46,1 5,51 664 37257 37302
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Sepulcro-Hilario 164 40 4,11 829 37638 37304
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Sequeros 215 6,3 34,29 924 37650 37305
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Serradilla del Arroyo 248 80,5 3,08 856 37531 37306
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Serradilla del Llano 145 67,5 2,15 872 37530 37307
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Sieteiglesias de Tormes 175 14,3 12,25 820 37892 37310
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Sobradillo 182 52,7 3,45 649 37246 37311
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Sorihuela 256 20,5 12,49 993 37777 37312
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Sotoserrano 525 57,4 9,15 508 37657 37313
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Tabera de Abajo 102 63,8 1,6 812 37491 37314
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Tamames 792 60,7 13,05 896 37600 37316
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Tarazona de Guareña 272 29,3 9,3 772 37409 37317
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Tardáguila 192 24,7 7,78 835 37429 37318
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Tejeda y Segoyuela 94 44,1 2,13 922 37607 37320
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Tenebrón 133 40,1 3,32 824 37590 37321
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Terradillos 3.104 33,2 93,63 882 37882 37322
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Topas 512 112,3 4,56 822 37799 37323
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Tordillos 324 25,1 12,91 838 37840 37324
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Torresmenudas 185 11,9 15,57 788 37797 37327
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Trabanca 175 29,7 5,89 743 37173 37328
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Tremedal de Tormes 37 33,5 1,11 769 37590 37329
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Valdecarros 314 27,2 11,53 883 37881 37330
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Valdefuentes de Sangusín 187 34,6 5,41 888 37680 37331
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Valdehijaderos 83 11,8 7,06 777 37713 37332
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Valdelacasa 198 8,2 24,09 953 37791 37333
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Valdelageve 70 16,4 4,28 621 37725 37334
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Valdelosa 417 63,4 6,57 842 37799 37335
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Valdemierque 58 17,3 3,35 937 37893 37336
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Valderrodrigo 133 22,4 5,95 733 37256 37337
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Valdunciel 101 33,2 3,04 803 37798 37338
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Valero 301 26,3 11,46 585 37764 37339
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Vallejera de Riofrío 67 7,3 9,23 1.130 37717 37343
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Valsalabroso 119 27,4 4,35 726 37213 37340
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Valverde de Valdelacasa 54 7,6 7,11 798 37791 37341
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Valverdón 267 22 12,15 766 37115 37342
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Vecinos 226 45,1 5,02 895 37452 37344
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Vega de Tirados 159 28,1 5,66 790 37170 37345
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Ventosa del Río Almar 104 18 5,77 854 37329 37348
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villaflores 260 42 6,19 795 37406 37351
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villagonzalo de Tormes 226 25,6 8,84 802 37893 37352
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villalba de los Llanos 113 36,8 3,07 834 37446 37353
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villamayor 7.539 20,2 373,4 782 37185 37354
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villanueva del Conde 179 13 13,78 782 37658 37355
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villar de Argañán 98 30 3,26 716 37483 37356
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villar de Ciervo 266 56,8 4,68 677 37486 37357
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villar de Gallimazo 195 44,3 4,4 857 37320 37358
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villar de Peralonso 209 31,7 6,6 821 37147 37360
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villar de Samaniego 79 28 2,82 747 37218 37361
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villar de la Yegua 159 55,8 2,85 710 37485 37359
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villares de Yeltes 101 40,5 2,49 724 37267 37363
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villares de la Reina 6.576 21,6 304,16 813 37184 37362
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villarino de los Aires 775 102,7 7,55 603 37160 37364
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villarmayor 165 39,1 4,23 826 37130 37365
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villarmuerto 39 38,8 1 763 37217 37366
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villasbuenas 168 39,5 4,25 729 37256 37367
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villasdardo 23 21,5 1,07 818 37468 37368
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villaseco de los Gamitos 130 12,3 10,55 835 37114 37369
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villaseco de los Reyes 296 136,1 2,18 771 37150 37370
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villasrubias 245 39,5 6,2 851 37522 37371
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villaverde de Guareña 140 15,9 8,82 828 37428 37372
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villavieja de Yeltes 696 50,8 13,69 741 37260 37373
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villoria 1.267 31,7 40,03 816 37339 37374
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villoruela 738 17,3 42,73 823 37338 37375
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Vilvestre 394 46,9 8,41 589 37258 37350
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Vitigudino 2.363 52,3 45,16 769 37210 37376
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Yecla de Yeltes 221 57,2 3,86 721 37219 37377
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Zamarra 75 47,9 1,57 776 37591 37378
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Zamayón 191 30,9 6,18 809 37110 37379
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Zarapicos 60 7,7 7,84 784 37170 37380
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Zorita de la Frontera 152 32,1 4,73 828 37408 37382
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Éjeme 144 17,5 8,25 814 37891 37118
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Fi de la llista autogenerada.

Enllaços externs[modifica]