Mòdul:Labelled list hatnote

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Icona de documentació de mòdul Documentació del mòdul [ mostra ] [ modifica el codi ] [ mostra l'historial ] [ refresca ]

Mòdul Labelled list hatnote (codi · ús · discussió · proves · tests · casos prova | subpàgines · enllaços)

A continuació es mostra la documentació transclosa de la subpàgina /ús. [salta a la caixa de codi]


Aquest mòdul ofereix un grapat de funcions que faciliten la implementació de notes de text que prenen la forma d'una etiqueta davant d'una llista de pàgines, per exemple:

Ús[modifica]

labelledList[modifica]

Invocar la funció labelledList() és suficient per implementar la majoria de plantilles d'aquest tipus:

{{#invoke:Labelled list hatnote|labelledList|Etiqueta universal}}

o

{{#invoke:Labelled list hatnote|labelledList|Etiqueta singular|Etiqueta plural}}

Per exemple, proporcionar "Vegeu també" en lloc d'"Etiqueta universal" duplica la funcionalitat de {{Vegeu també}}, mentre que proporcionar "Article principal" i "Articles principals" en lloc d'"Etiqueta singular" i "Etiqueta plural" duplica la funcionalitat de l'(espai de noms de l'article) d'{{Article principal}}.

Si es proporcionen una tercera i una quarta etiquetes, s'utilitzaran en el cas que qualsevol de les pàgines de destinació estigui fora de l'espai de noms de l'article, per exemple a {{Article principal}} es pot implementar així:

{{#invoke:Labelled list hatnote|labelledList|Article principal|Articles principals|Pàgina principal|Pàgines principals}}

preprocessDisplays[modifica]

La funció preprocessDisplays() pren una llista bruta d'arguments i es combina en qualsevol argument de visualització. Per exemple, {{see also|1|l1=Un}} inicialment té la taula d'arguments {'1', ['l1'] = 'Un'}; aquesta taula les combinaria a la taula {'1|Un'}. Anul·la la canalització manual (p. ex., {{vegeu també|1{{!}}2|l1=Un}}{'1|Un'} i comprimeix les matrius disperses si s'omet un paràmetre o es deixa buit. Exemple:

Example:
local mLabelledList = require('Module:Labelled list hatnote')
local pages = mLabelledList.preprocessDisplays(args)

_labelledList[modifica]

Per als mòduls que necessiten modificar lleugerament la funcionalitat mentre encara l'utilitzen, _labelledList() ofereix certa flexibilitat. Es necessita tres paràmetres:

 1. Una llista de pàgines, preferiblement preprocessades i comprimides per preprocessDisplays
 2. Una taula d'etiquetes, on el primer element és l'etiqueta singular o universal, i el segon una etiqueta plural o una còpia de la primera.
 3. Una taula d'opcions, preferiblement que contingui:
  • una cadena de template amb el títol complet de la plantilla. Per defecte el títol d'aquest mòdul.
  • una cadena de category (o nil) tal com la presa makeWikitextError delModule:Hatnote, per desactivar les categories d'error opcionalment
  • una cadena de selfref (o nil) tal com la pren _hatnote per habilitar l'opció selfref
Exemple:
local mLabelledList = require('Module:Labelled list hatnote')
return mLabelledList._labelledList(pages, labels, options)

Errors[modifica]

Aquest mòdul fa que les plantilles basades en ell produeixin un missatge d'error si no es proporcionen noms de pàgina com a paràmetres de plantilla. Normalment, haurien de tornar a les seccions "Errors" de la documentació d'aquestes plantilles. Tanmateix, si aquestes plantilles utilitzen un mòdul amb _labelledList() i no proporcionen un element de plantilla a la seva taula d'opcions, aquest error es mostra per defecte aquí. L'error es pot resoldre proporcionant almenys un paràmetre de nom de pàgina vàlid a la plantilla en qüestió; el problema de la plantilla es pot solucionar proporcionant algun valor a l'element de template de la taula d'options _labelledList().

--------------------------------------------------------------------------------
--                Labelled list                --
--                                      --
-- This module does the core work of creating a hatnote composed of a list  --
-- prefixed by a colon-terminated label, i.e. "LABEL: [andList of pages]",  --
-- for {{see also}} and similar templates.                  --
--------------------------------------------------------------------------------

local mHatnote = require('Module:Hatnote')
local mHatlist = require('Module:Hatnote list')
local mArguments --initialize lazily
local yesno --initialize lazily
local p = {}

-- Defaults global to this module
local defaults = {
	label = 'Vegeu també', --Final fallback for label argument
	labelForm = '%s: %s',
	prefixes = {'label', 'label ', 'l'},
	template = 'Module:Labelled list hatnote'
}

-- Localizable message strings
local msg = {
	errorSuffix = '#Errors',
	noInputWarning = "no s'especifica cap nom de pàgina",
	noOutputWarning =
		"'''[[%s]] — cap sortida: no existeix cap de les pàgines de destinació.'''"
}

-- Helper function that pre-combines display parameters into page arguments.
-- Also compresses sparse arrays, as a desirable side-effect.
function p.preprocessDisplays (args, prefixes)
	-- Prefixes specify which parameters, in order, to check for display options
	-- They each have numbers auto-appended, e.g. 'label1', 'label 1', & 'l1'
	prefixes = prefixes or defaults.prefixes
	local indices = {}
	local sparsePages = {}
	for k, v in pairs(args) do
		if type(k) == 'number' then
			indices[#indices + 1] = k
			local display
			for i = 1, #prefixes do
				display = args[prefixes[i] .. k]
				if display then break end
			end
			sparsePages[k] = display and
				string.format('%s|%s', string.gsub(v, '|.*$', ''), display) or v
		end
	end
	table.sort(indices)
	local pages = {}
	for k, v in ipairs(indices) do pages[#pages + 1] = sparsePages[v] end
	return pages
end

--Helper function to get a page target from a processed page string
--e.g. "Page|Label" → "Page" or "Target" → "Target"
local function getTarget(pagename)
	local pipe = string.find(pagename, '|')
	return string.sub(pagename, 0, pipe and pipe - 1 or nil)
end

-- Produces a labelled pages-list hatnote.
-- The main frame (template definition) takes 1 or 2 arguments, for a singular
-- and (optionally) plural label respectively:
-- * {{#invoke:Labelled list hatnote|labelledList|Singular label|Plural label}}
-- The resulting template takes pagename & label parameters normally.
function p.labelledList (frame)
	mArguments = require('Module:Arguments')
	yesno = require('Module:Yesno')
	local labels = {frame.args[1] or defaults.label}
	labels[2] = frame.args[2] or labels[1]
	labels[3] = frame.args[3] --no defaulting
	labels[4] = frame.args[4] --no defaulting
	local template = frame:getParent():getTitle()
	local args = mArguments.getArgs(frame, {parentOnly = true})
	local pages = p.preprocessDisplays(args)
	local options = {
		category = yesno(args.category),
		extraclasses = frame.args.extraclasses,
		ifexists = yesno(frame.args.ifexists),
		namespace = frame.args.namespace or args.namespace,
		selfref = yesno(frame.args.selfref or args.selfref),
		template = template
	}
	return p._labelledList(pages, labels, options)
end

function p._labelledList (pages, labels, options)
	if options.ifexists then
		for k = #pages, 1, -1 do --iterate backwards to allow smooth removals
			local v = pages[k]
			local title = mw.title.new(getTarget(v), namespace)
			if (v == '') or title == nil or not title.exists then
				table.remove(pages, k)
			end
		end
	end
	labels = labels or {}
	label = (#pages == 1 and labels[1] or labels[2]) or defaults.label
	for k, v in pairs(pages) do
		if mHatnote.findNamespaceId(v) ~= 0 then
			label =
				(
					#pages == 1 and
					(labels[3] or labels[1] or defaults.label) or
					(labels[4] or labels[2] or defaults.label)
				) or defaults.label
		end
	end
	if #pages == 0 then
		if options.ifexists then
			mw.addWarning(
				string.format(
					msg.noOutputWarning, options.template or defaults.template
				)
			)
			return ''
		else
			return mHatnote.makeWikitextError(
				msg.noInputWarning,
				(options.template or defaults.template) .. msg.errorSuffix,
				options.category
			)
		end
	end
	local text = string.format(
		options.labelForm or defaults.labelForm,
		label,
		mHatlist.andList(pages, true)
	)
	local hnOptions = {
		extraclasses = options.extraclasses,
		selfref = options.selfref
	}
	return mHatnote._hatnote(text, hnOptions)
end

return p