Vés al contingut

Mòdul:Wikidades/i18n

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Icona de documentació de mòdul Documentació del mòdul [ mostra ] [ modifica el codi ] [ mostra l'historial ] [ refresca ]

Mòdul Wikidades (codi · ús · discussió · proves · tests · casos prova | subpàgines · enllaços)

A continuació es mostra la documentació transclosa de la subpàgina /ús. [salta a la caixa de codi]


Pàgina de configuració local del wiki per al Mòdul:Wikidades. Conté

 • Taula i18n["errors"] per la traducció de missatges.
 • Taula i18n["datetime"] per la configuració per defecte de formats de dates en la llengua local. Per a cada precisió pot tenir un dels formats següents:
  • Una variable $1 a substituir pel valor.
  • Un format de la funció parser #time (vegeu mw:Help:Extension:ParserFunctions##time).
  • Una funció que retorni un dels dos formats anteriors, per a casos més complexos.
  En valor d'entrada és numèric per a precisions de 0 a 9, i una data amb format ISO 8601 per a precisions 10 i 11 (p.ex. +1582-10-04T00:00:00Z).
  • Taula i18n["datetime"]["hms"] pel format abreujat d'hores, minuts i segons, p. ex. 1h 23m 45s. S'usa amb formatting=durationhms.
 • Taula i18n["years-old"] amb la configuració en singular i en plural de l'expressió de l'edat generada per la funció yearsOld.
 • Taula i18n["cite"] amb la configuració dels paràmetres de les plantilles Plantilla:Ref-web (Q5637226) i Plantilla:Ref-publicació (Q5624899). Aquestes plantilles s'usen quan està definit el paràmetre references= de la funció claim del mòdul principal.
 • Definició i18n["addpencil"] (true/false) activa en el wiki la icona de llapis enllaçada a la declaració de Wikidata. En el futur està prevista una interfície emergent per editar les dades via mw:Wikidata Bridge. Vegeu també el paràmetre editicon del mòdul principal. Per defecte està desactivat.
 • Definició i18n["categorylabels"]: títol de la categoria que s'omplirà amb les pàgines que tenen etiquetes no trobades en català. Si està buit llavors no afegeix cap categoria.
 • Definició i18n["categoryprop"]: títol de categories de seguiment de les pàgines que usen una propietat. El valor $1 se substitueix pel Pid corresponent. Si està buit llavors no afegeix cap categoria.
 • Definició i18n["categoryref"]: títol de la categoria de seguiment amb les pàgines que usen referències de Wikidata. Si està buit llavors no afegeix cap categoria.
 • Definició i18n["addfallback"]: llista de codis de llengua addicionals que s'afegiran a les llengües alternatives definides al MediaWiki per la llengua local del wiki. Les etiquetes de Wikidata se cerquen per defecte en la llengua del wiki, les alternatives i les addicionals. Comproveu les llengües alternatives definides al MediaWiki previsualitzant {{#invoke:Wikidades/debug|getFallbacks|<codi>}}. Eviteu duplicar codis en les addicionals. Per defecte és una taula buida {}.
 • Definició i18n["suppressids"]: llista d'identificadors Qid, separats amb comes, dels quals se suprimiran els valors. Per exemple amb {'Q22282939'} se suprimiran tots els resultats Contingut no lingüístic (Q22282939). Per defecte és una taula buida {}. El resultat «cap valor» no és pròpiament cap Qid, per a aquest cas vegeu el paràmetre shownovalue
 • Definició i18n["qidlabels"]: (true/false) mostra les etiquetes amb identificadors numèrics Qid si no s'ha trobat cap traducció en la llengua local o les llengües alternatives. True per defecte, false opcional.
 • Taula cases per a modificacions locals d'etiquetes. Vegeu el paràmetre case= de la funció claim en el mòdul principal (en taules case0... casex). A més de case=gender i case=smallcaps tracts pel mòdul principal, els casos particulars definits en aquest wiki són:
  • case=infoboxlabelplain per a correccions d'etiquetes de forma adequada per a una infotaula (paràmetre label de infobox), definides a Module:Wikidades/labels amb la function fixInfoboxLabel o la taula infoboxlabels. Es pot combinar amb el paràmetre itemgender per afegir-hi a més el case=gender.
  • case=infoboxlabel fa el mateix que infoboxlabelplain i a més elimina la part introduïda per la preposició de. Pot ser útil per exemple en etiquetes d'entitats administratives per a eliminar redundàncies ("província d'Espanya" es mostra "província" en el context apropiat).
  • case=infoboxdata per a canvis en l'etiqueta de l'enllaç en valors d'una infotaula (paràmetre data de infobox), definits a Module:Wikidades/labels amb la function fixInfoboxData o la taula infoboxdata. Per exemple es pot usar un àlies més simple o les sigles de forma més apropiada per a una infotaula. Cal considerar abans si caldria modificar l'etiqueta a Wikidata.
  • case=plural per a etiquetes en plural segons function plural de Module:ca-flexió.
  • case=ordinal per a números amb format d'ordinal segons function ordinal de Module:ca-flexió.
  • case=location per a afegir un referent entre parèntesis a una etiqueta d'una localitat o d'unitat administrativa. En general el referent és l'estat, excepte casos particulars segons els criteris del wiki local. Aquesta funció la proporciona Module:Location, vegeu la seva documentació per a més informació.
  • case=locationcontext com a cas particular de location on el referent està condicionat a una data de context obtinguda de la pàgina actual. Per a dates anteriors a la constitució de l'estat o del referent corresponent s'entén que és anacrònic i no el mostra.

local i18n = {
	["errors"] = {
		["property-not-found"] = "Propietat no trobada.",
		["qualifier-not-found"] = "Qualificador no trobat."
	},
	
	["datetime"] =
	{
		-- $1 is a placeholder for the actual number, or use the format of #time parser function
		["beforenow"] = "fa $1",		-- how to format negative numbers for precisions 0 to 5
		["afternow"] = "d'aquí $1",		-- how to format positive numbers for precisions 0 to 5
		["bc"] = '$1 aC',				-- how print negative years
		["ad"] = "$1 dC",				-- how print 1st century AD dates
		
		[0] = "$1 mil milions d'anys",	-- precision: billion years
		[1] = "$100 milions d'anys",	-- precision: hundred million years
		[2] = "$10 milions d'anys",		-- precision: ten million years
		[3] = "$1 milions d'anys",		-- precision: million years
		[4] = "$100000 anys",			-- precision: hundred thousand years; thousand separators added afterwards
		[5] = "$10000 anys",			-- precision: ten thousand years; thousand separators added afterwards
		[6] = '"mil·lenni" "<span style=\'font-variant:small-caps; text-transform:lowercase;\'>"xrY"</span>"',-- precision: millennium
		[7] = '"segle" "<span style=\'font-variant:small-caps; text-transform:lowercase;\'>"xrY"</span>"',-- precision: century
		[8] = "dècada del $1",			-- precision: decade
		[9] = "$1",						-- precision: year
		[10] = "F Y",					-- precision: month
		[11] = function(ts) return mw.ustring.match(ts, "-(%d+)T") == "01" and 'j"r" F Y' or "j F Y" end, -- precision: day
		
		["hms"] = {["hours"] = "h", ["minutes"] = "m", ["seconds"] = "s"},	-- duration: xh xm xs
	},
	
	["years-old"] = {"($1 any)", "($1 anys)"}, -- year(s) old, as in {{PLURAL:$1|singular|plural}}
	
	["cite"] = {						-- cite parameters of local templates
		["title"]    = "títol",
		["author"]    = "autor",
		["date"]     = "data",
		["pages"]    = "pàgina",
		["language"]   = "llengua",
		-- cite web parameters
		["url"]			= "url",
		["website"]		= "obra",
		["access-date"]	= "consulta",
		["archive-url"]	= "arxiuurl",
		["archive-date"] = "arxiudata",
		["publisher"]	= "editor",
		["quote"]		= "citació",
		-- cite journal parameters
		["work"]		= "publicació",
		["issue"]		= "exemplar",
		["issn"]		= "issn",
		["doi"]			= "doi"
	},
	
	-- local wiki settings
	["addpencil"] = true, -- adds a pencil icon linked to Wikidata statement, planned to overwrite by Wikidata Bridge
	["categorylabels"] = "Category:Pàgines amb etiquetes de Wikidata sense traducció", -- void for no local category
	["categoryprop"] = "", -- Category:Pages using Wikidata property $1 (void for no local category)
	["categoryref"] = "", -- Category:Pages with references from Wikidata (void for no local category)
	["addfallback"] = {'fr', 'it', 'es', 'gl', 'pt', 'an', 'ast', 'ext'}, -- additional fallback language codes
	["suppressids"] = {}, -- list of Qid values to suppress, i.e. no linguistic content
	["qidlabels"] = false -- show labels as Qid if no fallback translation is available (default true)
}

-- Functions for local grammatical cases and local fixes
local cases = {
	-- local fixes
	["infoboxlabel"] = function(word) return require("Module:Wikidades/labels").fixInfoboxLabel(word, "adm") end,
	["infoboxlabelplain"] = function(word) return require("Module:Wikidades/labels").fixInfoboxLabel(word, "plain") end,
	["infoboxdata"] = function(word) return require("Module:Wikidades/labels").fixInfoboxData(word) end,
	-- plurals with rules in Catalan
	["plural"] = function(word, ...) if arg[1] == "ca" then return require("Module:ca-flexió").plural(word) end return word end,
	-- ordinal in Catalan, needs to be internationalised
	["ordinal"] = function(number, ...) if arg[1] == "ca" then return require("Module:ca-flexió").ordinal(number, arg[2]) end return number end,
	-- naming locations with a referent
	-- arg[1]=actual lang, arg[2]=requested lang, arg[3]=location Qid, arg[4]=article Qid
	["location"] = function(label, ...) return require("Module:Location").naming(label, arg[2], arg[3]) end,
	["locationcontext"] = function(label, ...) return require("Module:Location").naming(label, arg[2], arg[3], arg[4]) end,
	-- fraction notation
	["fraction"] = function(value) return require("Module:Wikidades/Units").fraction1(value) end,
}

return {
	i18n = i18n,
	cases = cases
}