Niqqud

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

En l'ortografia hebrea els niqqud (en hebreu נִיקּוּד, hebreu bíblic נְקֻדּוֹת) són els signes diacrítics que assenyalen les vocals en l'alfabet hebreu. Durant els inicis de l'edat mitjana es desenvoluparen molts sistemes ortogràfics per representar les vocals hebrees, però el que més es difongué, i l'únic que encara es fa servir de manera significativa, fou creat pels masoretes de Tiberíades durant la segona meitat del primer mil·lenni a Israel.

Signes dels niqqud[modifica]

Aquesta taula fa servir la consonant ב com a lletra de base per mostrar el posicionament i la forma dels niqqud vocàlics, i la seva interpretació fonètica en funció de les possibles semiconsonants (א aleph, ה hé, ו waw o י yodh) que poden anar a continuació. Cal remarcar que de vegades hi ha, en funció del dialecte o de la tradició, diferències de pronunciació. Aquesta taula dona la transcripció més comuna, la que es fa servir a Israel, que és per exemple diferent de la pronunciació asquenazita.

D'altra banda, al començament de la taula hi ha presència dels niqqud consonàntics (els dageshim, que precisen la lectura de les consonants ש o ב).

Símbol Lectura hebraica tiberiana Lectura hebraica estàndard
nom hebreu nom llatí Transliteració[1] nom hebreu nom llatí Transliteració
שׁ ? šin dot   שִׁנדוֹת šindout, més sovint shin dot o chine dot No és tècnicament una vocal. Modifica ש de manera que s'ha de transliterar š (API /ʃ/).
שׂ ? śin dot   ? śin, més sovint sin o zhine No és tècnicament una vocal. Modifica ש de manera que s'ha de transliterar ś (API /ɬ/).
בּ דגש dāḡēš   דגש dageš, més sovint dagueix No és tècnicament una vocal. Fa doble una consonant que modifica (geminació), o la fa oclusiva. El resultat pot ser una vocal.
בְ שוא šəwâ Transliterat ə (API /ə/ o muda) שווא šəva, més sovint schwa. Transliterat ə (API /ə/ o muda), més sovint transliterat e, o com un apòstrof , fins i tot no s'escriu
חֱ חטף סגול ḥăṭep̄ səḡôl Transliterat ĕ (API /ɛ/) חטף סגול ḥataf seggol, més sovint chataf segol o segol réduit Transliterat e (API /e/)
חֲ חטף פתח ḥăṭep̄ páṯaḥ Transliterat ă (API /a/) חטף פתח ḥataf pátaḥ, més sovint chataf pátach o patach réduit Transliterat a (API /a/)
חֳ חטף קמץ ḥăṭep̄ qāmeṣ Transliterat ŏ (API /ɔ/) חטף קמץ ḥataf qamaẓ, més sovint chataf kamatz o qamets réduit Transliterat o (API /o/)
בִ חירק ḥîreq Transliterat i (API /i/) o í (API /iː/) חיריק ḥiriq, més sovint chirik o hiriq Transliterat i (API /i/)
בִי חירק מלא ḥîreq mālê Transliterat î (API /iː/) חיריק מלא ḥiriq male, més sovint chirik malei o hiriq yodh Transliterat i (API /i/)
בֵ צרי ṣērê Transliterat ē (API /eː/) צירי ẓere, més sovint tzeirei Transliterat e (API /e/)
בֵא
בֵה
בֵי
צרי מלא ṣērê mālê Transliterat ê (API /eː/) צירי מלא ẓere male, més sovint tzeirei malei o tsere yodh Transliterat e (API /e/), més sovint ei (API /ei/)
בֶ סגול səḡôl Transliterat e (API /ɛ/) o é (API /ɛː/) סגול seggol, més sovint segol o seghol Transliterat e (API /e/)
בֶא
בֶה
בֶי
סגול מלא səḡôl mālê Transliterat (API /ɛː/) סגול מלא seggol male, més sovint segol malei, o seghol yodh Transliterat e (API /e/), però amb י més sovint ei (API /ei/)
בַ פתח páṯaḥ Transliterat a (API /a/) o á (API /aː/) פתח pátaḥ, més sovint pátach Transliterat a (API /a/)
בַה
בַא
פתח מלא páṯaḥ mālê Transliterat (API /aː/) פתח מלא pátaḥ male, més sovint pátach malei Transliterat a (API /a/)
בָ
ֽבָ
קמץ גדול qāmeṣ gāḏôl Transliterat ā (API /ɔː/) קמץ גדול qamaẓ gadol, més sovint kamatz gadol, de vegades anomenat qamets (de vegades marcat amb un metheg a esquerra del kamatz[2]), per distingir-lo de kamatz katan Transliterat a (API /a/)
בָא
בָה
קמץ מלא qāmeṣ mālê Transliterat â (API /ɔː/) קמץ מלא qamaẓ male, més sovint kamatz malei o qamets he Transliterat a (API /a/)
בָ קמץ קטן qāmeṣ qāṭān Transliterat o (API /ɔ/) קמץ קטן qamaẓ qatan, més sovint kamatz katan o qamets hatuf (sovint es reemplaça per cholam malei en israelià) Transliterat o (API /o/)
בֹ חלם ḥōlem Transliterat ō (API /oː/) חולם ḥolam, més sovint cholam (sovint es reemplaça per cholam malei en israelià) Transliterat o (API /o/)
בֹא
בֹה
בוֹ
חלם מלא ḥōlem mālê Transliterat ô (API /oː/) חולם מלא ḥolam male, més sovint cholam malei Transliterat o (API /o/)
בֻ קבוץ qibbûṣ Transliterat u (API /u/) o ú (API /uː/). קובוץ qubbuẓ, més sovint kubutz (sovint es reemplaça per shuruk en israelià) Transliterat u (API /u/)
בוּ שורק šûreq Transliterat û (API /uː/) שורוק šuruq, més sovint shuruk o churuq Transliterat u (API /u/)

Referències[modifica]

  1. The SBL Handbook of Style for Ancient Near Eastern, Biblical, and Early Christian Studies, 1999.  p. 26
  2. Hi ha un problema tècnic per al metheq entre la letra de base i la vocal diacrítica kamatz, causat per la normalització Unicode que reassocia prioritàriament el metheg amb la lletra de base, i el metheg apareix llavors centrat sota la lletra i deixa la vocal diacrítica kamatz aïllada i dibuixada a esquerra; la solució amb Unicode seria codificar un caràcter diacrític invisible que de bloqueig entre el metheg i la kamatz per bloquejar aquest redreçament; tanmateix, aquesta codificació no és generalment encara acceptada pels navegadors. Aquí la solució és de codificar el metheg separadament associat a un caràcter espai davant la lletra de base a la qual està associat la kamatz, únicament per donar una idea de com hauria de ser. Per aquesta raó, la majoria dels textos hebreus no representen el metheg en aquest cas.