Plantilla:Gràfic de barres

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca
Icona de documentació de mòdul Documentació de la plantilla [ mostra ] [ modifica el codi ] [ mostra l'historial ] [ refresca ]

This 'Gràfic de barres' template documentation is transcluded for all Bar box/doc including templates [edit].Masterpage

 

{{Gràfic de barres}} (={{bar box}}), {{Barra percentatge}} (={{bar percent}}), {{Barra percentatge 2}} (={{bar percent 2}}) i {{Barra píxel}} (={{bar pixel}}) és una família de plantilles per a la construcció de diagrames de barres horitzontals.

Ús[modifica]

{{Bar box
|width  = Amplada del diagrama (opcional)
|barwidth= Amplada de les barres (opcional, per defecte a 100px)
|float  = (left|right|none) (opcional, per defecte és none)
|title  = Títol del diagrama (opcional)
|titlebar= Color de la barra de títol (opcional, per defecte a cap)
|left1  = Capçalera de la primera columna esquerra (opcional)
|left2  = Capçalera de la segona columna esquerra (opcional)
|right1 = Capçalera de la primera columna dreta (opcional)
|right2 = Capçalera de la segona columna dreta (opcional)
|bars  = Contingut del diagrama (vegeu més avall)
|caption = Subtítol sota el gràfic (opcional)
}}

Continguts del diagrama[modifica]

Bar box pot contenir qualsevol nombre de barres. Hi ha dos tipus de barres:

 • Barra percentual:
{{bar percent|row label|colour|value (width in percents)|optional value label}}

Si no es proporciona una etiqueta de valor, es construeix a partir del percentatge i "%".

 • Barra de píxels:
{{bar pixel|row label|colour|value (width in pixels)|value suffix|optional value label}}

Si es proporciona una etiqueta de valor, el sufix de valor s'ignora. En cas contrari, l’etiqueta de valor es construeix a partir del valor i del sufix de valor. Aquest s'utilitza com a escurça. Els dos exemples següents donen resultats idèntics:

{{bar pixel|foo|red|12||12,345}}
{{bar pixel|foo|red|12|,345}}

Exemples[modifica]

{{bar box
|float=right
|caption=distribution of stuff
|width=200px
|bars=
{{bar percent|foo|red|30}}
{{bar percent|bar|green|40}}
{{bar percent|baz|blue|20}}
{{bar percent|bla|orange|8}}
{{bar percent|bla|teal|2|1/50}}
}}
<div style="background-color:#30; width: Error de l'expressió: Paraula no reconeguda "foo".px; height: 12px;">
 red
<div style="background-color:#40; width: Error de l'expressió: Paraula no reconeguda "bar".px; height: 12px;">
 green
<div style="background-color:#20; width: Error de l'expressió: Paraula no reconeguda "baz".px; height: 12px;">
 blue
<div style="background-color:#8; width: Error de l'expressió: Paraula no reconeguda "bla".px; height: 12px;">
 orange
<div style="background-color:#2; width: Error de l'expressió: Paraula no reconeguda "bla".px; height: 12px;">
 teal
distribution of stuff


{{bar box
|title=Quantity of stuff
|titlebar=#DDD
|left1=kinds of stuff
|right2=pcs.
|width=400px
|bars=
{{bar pixel|Foobar|red|33|,213}}
{{bar pixel|Barfoo|green|123|,123}}
{{bar pixel|Bazbar|blue|210|,121}}
{{bar pixel|Barfoobaz|orange|13||12,854}}
|caption=Some stuff displayed by quantity.
}}
Quantity of stuff
kinds of stuff pcs.
Foobar
  
33,213
Barfoo
  
123,123
Bazbar
  
210,121
Barfoobaz
  
12,854
Some stuff displayed by quantity.


{{bar box
|float=right
|title=Election results
|titlebar=#AAF
|left1=party
|left2=year
|right1=votes
|right2=change
|width=300px
|bars=
{{bar percent 2|Left|1898|silver|33|1902|red|42|+9%}}
{{bar percent 2|Right|1898|silver|40|1902|black|35|-5%}}
{{bar percent 2|Middle|1898|silver|17|1902|blue|10|-7%}}
{{bar percent 2|Other|1898|silver|10|1902|gray|13|+3%}}
|caption=1902 and 1898 election results in Freedonia compared.
}}
Election results
party year votes change
Left 1898
  
33% +9%
1902
  
42%
Right 1898
  
40% -5%
1902
  
35%
Middle 1898
  
17% -7%
1902
  
10%
Other 1898
  
10% +3%
1902
  
13%
1902 and 1898 election results in Freedonia compared.


Vegeu també[modifica]

Elements del grup: