Plantilla:Number table sorting

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca
Icona de documentació de mòdul Documentació de la plantilla [ mostra ] [ modifica el codi ] [ mostra l'historial ] [ refresca ]

Aquesta plantilla s'utilitza per mostrar els números amb separador de milers en una taula ordenable, ordenant-los numèricament segons l'ordre alfabètic. S'aplica a tots els números d'una columna quan no funciona (o no es vol fer servir) l'ordenació numèrica.

Els números que es faciliten a la plantilla no han de tenir separadors de milers. A,és dels separadors de milers afegits, els números es presenten amb el format amb el que s'han facilitat (notació científica o no, amb zeros finals, amb un zero abans del punt decimal o no). Aquesta formatació no afecta l'ordre de classificació, excepte per als números que no compleixin els límits establerts més avall.

Propòsit[modifica]

Quan hi ha cel·les en una taula que inclouen text després del número, o si els números estan precedits per un text que no sigui un símbol de la moneda, l'ordenació s'ha de fer alfabèticament.

A més, anteriorment, perquè es pugués aplicar correctament l'ordenació a les taules els números no podien tenir més d'un separador de milers. Per això es va decidir aplicar l'ordenació alfabètica com a solució. Com que la barreja en una columna de números formatats per l'ordenació alfabètica i números simples no permet correctament l'ordenació, l'addició d'un número en una taula existent podrà exigir que es posi en el format utilitzat en aquesta columna.

Mètode[modifica]

Aquesta plantilla crea automàticament codi ocult com <span style="display:none">&0000000123456789,001230</ span> abans del nombre mostrat. El símbol "&" que precedeix el múmero força la rutina d'ordenació a for servir l'ordenació alfabètica. La rutina ordena el text total sense les etiquetes, el que correspon a l'ordenació numèrica pels zeros a l'esquerra.

Limitacions[modifica]

  • Els números negatius no s'ordenen correctament amb aquesta plantilla: tot i que haurien d'apareixer al final, acaben ordenats al revés (s'ordena segons el valor absolut).
  • El número màxim és 1×1016. Mentre els números grans apareixen ordenats al seu lloc, aquests apareixen ordenats alfabèticament.
  • Hi ha una limitació màxima de 6 dígits després del separador de decimals. Quan es fa servir una notació de números no-científica amb més de 6 dígits després del decimal sí que s'ordena correctament. S'ordenen correctament respecte el 0 si s'escriuen amb el zero abans del separador de decimals.
  • En el cas de text abans d'un número, l'entrada es posiciona com 1×1016. Si n'hi ha més, d'aquestes entrades, s'ordenen alfabèticament.

Paràmetre[modifica]

La plantilla necessita un únic paràmetre: un nombre real sense separadors de miler.

Paràmetres opcionals
  • debug - per mostrar la llegenda d'ordenació, feu servir "|debug=yes".
  • prefix - Per afegir un prefix al nombre mostrat, feu servir "|prefix=algun prefix"

Exemple[modifica]

{{Number table sorting|123456789.00123}}

Retorna:

&0000000123456789001230123.456.789,00123

Més exemples[modifica]

A continuació hi ha més exemples, alguns dels quals mostren les limitacions esmentades anteriorment.

Nota: Ordre d'ordenació Javascript: &+,-.0123456789Ee~

ordenació i número
&Error de l'expressió: Paraula no reconeguda "entre".entre 2 i 3
&Error de l'expressió: Paraula no reconeguda "aprox".aprox. 10
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-5000000−5
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-4000000−4
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-8-3000000−73
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-7-7000000−67
&0000000000123456000000123.456
&~20.345.678.901.234.570,00000000
&~100.345.678.901.234.560,00000000
&12345678901234560000001.234.567.890.123.456,00000000
&0234567890123456125000234.567.890.123.456,12000000
&003456789012345612500034.567.890.123.456,12500000
&00045678901234561230464.567.890.123.456,12300000
&0000567890123456123413567.890.123.456,12340000
&000006789012345612345867.890.123.456,12346000
&00000078901234561234567.890.123.456,12345700
&0000000890123456123456890.123.456,12345680
&000000009012345612345690.123.456,12345678
&00000000001234561234560.123.456,12345678
&0000000000123456123456123.456,12345678
&000000000002345612345623.456,12345678
&00000000000034561234563.456,12345678
&0000000000000456123456456,12345678
&000000000000005612345656,12345678
&00000000000000061234566,12345678
&0000000000000000123456,12345678
&00000000000000001234560,12345678
&00000000000000000234560,02345678
&00000000000000000034560,00345678
&00000000000000000004560,00045678
&00000000000000000000560,00005678
&00000000000000000000060,00000678
&00000000000000000000000,00000078
&00000000000000000000000,00000008
&0000000000000000000000,00000008
&00000000000000000000000

Vegeu també[modifica]

  • {{Ntsh}} - igual que "Number table sorting", però no mostra el número