Vés al contingut

Plantilla:Number table sorting

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Icona de documentació de mòdul Documentació de la plantilla [ mostra ] [ modifica el codi ] [ mostra l'historial ] [ refresca ]

Aquesta plantilla s'utilitza per mostrar els números amb separador de milers en una taula ordenable, ordenant-los numèricament segons l'ordre alfabètic. S'aplica a tots els números d'una columna quan no funciona (o no es vol fer servir) l'ordenació numèrica.

Els números que es faciliten a la plantilla no han de tenir separadors de milers. A,és dels separadors de milers afegits, els números es presenten amb el format amb el que s'han facilitat (notació científica o no, amb zeros finals, amb un zero abans del punt decimal o no). Aquesta formatació no afecta l'ordre de classificació, excepte per als números que no compleixin els límits establerts més avall.

Propòsit[modifica]

Quan hi ha cel·les en una taula que inclouen text després del número, o si els números estan precedits per un text que no sigui un símbol de la moneda, l'ordenació s'ha de fer alfabèticament.

A més, anteriorment, perquè es pugués aplicar correctament l'ordenació a les taules els números no podien tenir més d'un separador de milers. Per això es va decidir aplicar l'ordenació alfabètica com a solució. Com que la barreja en una columna de números formatats per l'ordenació alfabètica i números simples no permet correctament l'ordenació, l'addició d'un número en una taula existent podrà exigir que es posi en el format utilitzat en aquesta columna.

Mètode[modifica]

Aquesta plantilla crea automàticament codi ocult com <span style="display:none">&0000000123456789,001230</ span> abans del nombre mostrat. El símbol "&" que precedeix el múmero força la rutina d'ordenació a for servir l'ordenació alfabètica. La rutina ordena el text total sense les etiquetes, el que correspon a l'ordenació numèrica pels zeros a l'esquerra.

Limitacions[modifica]

  • Els números negatius no s'ordenen correctament amb aquesta plantilla: tot i que haurien d'apareixer al final, acaben ordenats al revés (s'ordena segons el valor absolut).
  • El número màxim és 1×1016. Mentre els números grans apareixen ordenats al seu lloc, aquests apareixen ordenats alfabèticament.
  • Hi ha una limitació màxima de 6 dígits després del separador de decimals. Quan es fa servir una notació de números no-científica amb més de 6 dígits després del decimal sí que s'ordena correctament. S'ordenen correctament respecte el 0 si s'escriuen amb el zero abans del separador de decimals.
  • En el cas de text abans d'un número, l'entrada es posiciona com 1×1016. Si n'hi ha més, d'aquestes entrades, s'ordenen alfabèticament.

Paràmetre[modifica]

La plantilla necessita un únic paràmetre: un nombre real sense separadors de miler.

Paràmetres opcionals
  • debug - per mostrar la llegenda d'ordenació, feu servir "|debug=yes".
  • prefix - Per afegir un prefix al nombre mostrat, feu servir "|prefix=algun prefix"

Exemple[modifica]

{{Number table sorting|123456789.00123}}

Retorna:

1,2345678900123×10^13

Més exemples[modifica]

A continuació hi ha més exemples, alguns dels quals mostren les limitacions esmentades anteriorment.

Nota: Ordre d'ordenació Javascript: &+,-.0123456789Ee~

markup sortkey and number error spillover
{{nts|debug=yes}} 1000000000000000000♠
{{nts||debug=yes}} 1000000000000000000♠
{{nts|between 2 and 3|debug=yes}} 1000000000000000000♠between 2 and 3
{{nts|between 2 and 3|debug=no}} between 2 and 3
{{nts|10|prefix=approx.{{sp}}|debug=yes}} 7001100000000000000♠approx. 10
{{nts|-5|debug=yes}} 2999500000000000000♠−5
{{nts|-4|debug=yes}} 2999600000000000000♠−4
{{nts|-73|debug=yes}} 2998270000000000000♠−73
{{nts|-67|debug=yes}} 2998330000000000000♠−67
{{nts|-20345678901234567.12345678|debug=yes}} 2975796543210987654♠−2,0345678901235×10^24
{{nts|123.456e3|debug=yes}} 7008123456000000000♠123.456.000
{{nts|123.456e2|debug=yes}} 7007123456000000000♠12.345.600,0
{{nts|20345678901234567.12345678|debug=yes}} 7024203456789012345♠2,0345678901235×10^24
{{nts|100345678901234567.12345678|debug=yes}} 7025100345678901234♠1,0034567890123×10^25
{{nts|1234567890123456.12345678|debug=yes}} 7023123456789012345♠1,2345678901235×10^23
{{nts|234567890123456.12345678|debug=yes}} 7022234567890123456♠2,3456789012346×10^22
{{nts|34567890123456.12345678|debug=yes}} 7021345678901234561♠3,4567890123456×10^21
{{nts|4567890123456.12345678|debug=yes}} 7020456789012345612♠4,5678901234561×10^20
{{nts|567890123456.12345678|debug=yes}} 7019567890123456123♠5,6789012345612×10^19
{{nts|67890123456.12345678|debug=yes}} 7018678901234561234♠6,7890123456123×10^18
{{nts|7890123456.12345678|debug=yes}} 7017789012345612345♠7,8901234561235×10^17
{{nts|890123456.12345678|debug=yes}} 7016890123456123456♠8,9012345612346×10^16
{{nts|90123456.12345678|debug=yes}} 7015901234561234567♠9,0123456123457×10^15
{{nts|0123456.12345678|debug=yes}} 7013123456123456780♠1,2345612345678×10^13
{{nts|123456.12345678|debug=yes}} 7013123456123456780♠1,2345612345678×10^13
{{nts|23456.12345678|debug=yes}} 7012234561234567800♠2,345612345678×10^12
{{nts|3456.12345678|debug=yes}} 7011345612345678000♠3,45612345678×10^11
{{nts|456.12345678|debug=yes}} 7010456123456780000♠4,5612345678×10^10
{{nts|56.12345678|debug=yes}} 7009561234567800000♠5,612345678×10^9
{{nts|6.12345678|debug=yes}} 7008612345678000000♠612.345.678,00000000
{{nts|.12345678|debug=yes}} 7007123456780000000♠12.345.678,00000000
{{nts|0.12345678|debug=yes}} 7007123456780000000♠12.345.678,00000000
{{nts|0.02345678|debug=yes}} 7006234567800000000♠2.345.678,00000000
{{nts|0.00345678|debug=yes}} 7005345678000000000♠345.678,00000000
{{nts|0.00045678|debug=yes}} 7004456780000000000♠45.678,00000000
{{nts|0.00005678|debug=yes}} 7003567800000000000♠5.678,00000000
{{nts|0.00000678|debug=yes}} 7002678000000000000♠678,00000000
{{nts|0.00000078|debug=yes}} 7001780000000000000♠78,00000000
{{nts|0.00000008|debug=yes}} 7000800000000000000♠8,00000000
{{nts|.00000008|debug=yes}} 7000800000000000000♠8,00000000
{{nts|0|debug=yes}} 5000000000000000000♠0

Vegeu també[modifica]

  • {{Ntsh}} - igual que "Number table sorting", però no mostra el número
  • {{val}} - mostra números i quantitats amb diverses opcions de format