Tractat de Waitangi

Plantilla:Infotaula esdevenimentTractat de Waitangi
Imatge
Map
 35° 15′ 58″ S, 174° 04′ 48″ E / 35.266111111111°S,174.08°E / -35.266111111111; 174.08
Tipuscontracte Modifica el valor a Wikidata
Data6 febrer 1840 Modifica el valor a Wikidata
LocalitzacióWaitangi (Nova Zelanda) Modifica el valor a Wikidata
EstatNova Zelanda Modifica el valor a Wikidata
Llengua del terme, de l'obra o del nommaori i anglès Modifica el valor a Wikidata
Patrimoni cultural
Memòria del Món de la UNESCO  
Data1997

Lloc webnzhistory.govt.nz… Modifica el valor a Wikidata

El Tractat de Waitangi (en anglès: the Treaty of Waitangi , en maori: Te Tiriti o Waitangi ) es va signar el 6 de febrer de 1840 a Waitangi, a la Badia de les Illes, Nova Zelanda. Va ser signat per representants de la corona britànica i caps maoris de l'Illa Nord. El resident britànic, James Busby, ja havia convençut a aproximadament 35 d'aquests caps pel fet que pretenguessin la independència sota la denominació de "Confederació de les Tribus de Nova Zelanda". El document rubricat a Waitangi va ser transportat més tard a altres localitats del nord per obtenir signatures maoris addicionals.

The Treaty (com en diuen freqüentment els neozelandesos), justificava que els anglesos fessin de Nova Zelanda una colònia britànica. Avui es considera el punt fundacional de Nova Zelanda com a nació.

No obstant això, el gran problema va ser que es signaren dues versions, una en anglès i una altra en maori, i totes dues tenien punts discordants. La versió maori deia que ells acceptaven la permanència dels britànics a costa de la protecció permanent per part de la corona. La versió britànica deia que els maoris es sotmeten a la corona a canvi de la protecció britànica. Per exemple, l'ús de la paraula kāwanatanga, que apareix en el Tractat per expressar el concepte de la sobirania.

Text del Tractat[modifica]

Preàmbul[modifica]

Anglès Traducció
HER MAJESTY VICTORIA Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland regarding with Her Royal Favor the Native Chiefs and Tribes of New Zealand and anxious to protect their just Rights and Property and to secure to them the enjoyment of Peace and Good Order has deemed it necessary in consequence of the great number of Her Majesty's Subjects who have already settled in New Zealand and the rapid extension of Emigration both from Europe and Australia which is still in progress to constitute and appoint a functionary properly authorised to treat with the Aborigines of New Zealand for the recognition of Her Majesty's Sovereign authority over the whole or any part of those islands – Her Majesty therefore being desirous to establish a settled form of Civil Government with a view to avert the evil consequences which must result from the absence of the necessary Laws and Institutions alike to the native population and to Her subjects has been graciously pleased to empower and to authorise me William Hobson a Captain in Her Majesty's Royal Navy Consul and Lieutenant-Governor of such parts of New Zealand as may be or hereafter shall be ceded to her Majesty to invite the confederated and independent Chiefs of New Zealand to concur in the following Articles and Conditions. LA SEVA MAJORIA VICTORIA Reina del Regne Unit de la Gran Bretanya i d'Irlanda en relació amb el seu Reial Favor dels Caps i tribus natives de Nova Zelanda i ansiosos per protegir els seus drets justos i els béns i per assegurar-los el gaudi de la pau i el bon ordre ho ha considerat necessària a conseqüència de la gran quantitat d'assumptes de la seva majestat que ja s'han instal·lat a Nova Zelanda i la ràpida extensió de l'emigració tant d'Europa com d'Austràlia que encara està en progrés per constituir i nomenar un funcionari degudament autoritzat per tractar amb els aborígens de Nova Zelanda per al reconeixement de la sobirana autoritat de la seva majestat sobre tot o part d'aquestes illes - la seva majestat, per tant, desitjava establir una forma resolta de govern civil per evitar les conseqüències negatives que es deriven de l'absència de les lleis necessàries i Les institucions per igual a la població autòctona i als seus súbdits ha estat amablement complaguda per potenciar i auth m'ha dit William Hobson un capità del cònsol de la Reial Armada de la seva Majestat i el tinent-governador de les parts de Nova Zelanda que es podrien cedir a la seva majestat per convidar els caps confederats i independents de Nova Zelanda a que concorrin els següents articles i Condicions.

Primer Article[modifica]

Anglès Traducció
The Chiefs of the Confederation of the United Tribes of New Zealand and the separate and independent Chiefs who have not become members of the Confederation cede to Her Majesty the Queen of England absolutely and without reservation all the rights and powers of Sovereignty which the said Confederation or Individual Chiefs respectively exercise or possess, or may be supposed to exercise or to possess over their respective Territories as the sole sovereigns thereof. Els Caps de la Confederació de les Tribus Unides de Nova Zelanda i els Caps separats i independents que no s'han convertit en membres de la Confederació cedeixen a la seva Majestat la Reina d'Anglaterra absolutament i sense reserves tots els drets i poders de Sobirania que la referida Confederació o Els caps individuals, respectivament, exerciten o posseeixen, o se suposa que poden exercir o posseir sobre els seus territoris respectius com a únic sobirans de la mateixa.

Segon Article[modifica]

Anglès Traducció
Her Majesty the Queen of England confirms and guarantees to the Chiefs and Tribes of New Zealand and to the respective families and individuals thereof the full exclusive and undisturbed possession of their Lands and Estates Forests Fisheries and other properties which they may collectively or individually possess so long as it is their wish and desire to retain the same in their possession; but the Chiefs of the United Tribes and the individual Chiefs yield to Her Majesty the exclusive right of Preemption over such lands as the proprietors thereof may be disposed to alienate at such prices as may be agreed upon between the respective Proprietors and persons appointed by Her Majesty to treat with them in that behalf. La seva Majestat la Reina d'Anglaterra confirma i garanteix als Caps i Tribus de Nova Zelanda i a les respectives famílies i particulars la possessió total i exclusiva de les seves Terres i Estates Boscos i altres propietats que puguin tenir de forma col·lectiva o individual tant de temps com és el seu desig i el desig de conservar el mateix en la seva possessió; però els Caps de les Tribus Unides i els Caps individuals lliuren a La seva Majestat el dret exclusiu de Prevenció sobre les terres que els seus propietaris estiguin disposats a alienar a preus que es puguin acordar entre els respectius Propietaris i persones designades per Sa Majestat per tractar amb ells en aquest sentit.

Tercer Article[modifica]

Anglès Traducció
In consideration thereof Her Majesty the Queen of England extends to the Natives of New Zealand Her royal protection and imparts to them all the Rights and Privileges of British Subjects.

(signed) William Hobson, Lieutenant-Governor.

Now therefore We the Chiefs of the Confederation of the United Tribes of New Zealand being assembled in Congress at Victoria in Waitangi and We the Separate and Independent Chiefs of New Zealand claiming authority over the Tribes and Territories which are specified after our respective names, having been made fully to understand the Provisions of the foregoing Treaty, accept and enter into the same in the full spirit and meaning thereof in witness of which we have attached our signatures or marks at the places and the dates respectively specified.

Done at Waitangi this Sixth day of February in the year of Our Lord one thousand eight hundred and forty.

En consideració, la seva Majestat la Reina d'Anglaterra s'estén als nadius de Nova Zelanda, la seva protecció real i els transmet tots els drets i privilegiats dels assumptes britànics.

(signat) William Hobson, tinent-governador.

Ara, per tant, els Caps de la Confederació de les Tribus Unides de Nova Zelanda, que es van reunir al Congrés de Victoria a Waitangi i nosaltres, els Caps Separats i Independents de Nova Zelanda reclamant autoritat sobre les tribus i territoris que s'especifiquen després dels nostres respectius noms, havent estat entenent per complet les Disposicions del Tractat anterior, accepta i ingressa en el mateix amb tot l'esperit i el seu significat, en testimoni de les quals hem adjuntat les nostres signatures o marques als llocs i dates especificades respectivament.

Fet a Waitangi aquest Sisè dia de febrer a l'any de Nostre Senyor mil vuit-cents quaranta.

Tino rangatiratanga[modifica]

Tino rangatiratanga és un terme en llengua maori que pot ésser interpretat com a "sobirania absoluta". Apareix en la versió maori del Tractat de Waitangi que ha esdevingut una de les frases més controvertides en les anàlisis retrospectives del Tractat, en el debat entorn de les obligacions acordades per cada una de les dues parts signants.[1][2] El 1990 es va dissenyar una bandera basada en el concepte de Tino rangatiratanga, la qual és actualment acceptada com a bandera nacional del poble maori.[3]

Tractat de compensació[modifica]

L'any 2008 set iwis, representant unes 100.000 persones, van signar un tractat de compensació amb l'estat per les injustícies sorgides arran del Tractat de Waitangi. Segons aquest, l'estat lliurarà a les tribus unes 176.000 hectàrees de terrenys forestals, i els seus drets d'explotació, avaluats en uns 316 milions de dòlars americans. La llicència d'explotació dels terrenys estarà a nom de l'empresa semiestatal CNI Isi Holdings Limited , amb un 13,3% de participació estatal, i el 86,7% restant de participació maorí.[4]

Referències[modifica]

  1. «1. – Treaty of Waitangi – Te Ara Encyclopedia of New Zealand» (en anglès). Te Ara: The Encyclopedia of New Zealand, 13-07-2012. [Consulta: 11 agost 2015].
  2. «Story: Treaty of Waitangi: Page 1 – Creating the Treaty of Waitangi» (en anglès). Wellington, New Zealand: Ministry for Culture and Heritage, 13-07-2012. Arxivat de l'original el 9 de juliol 2015. [Consulta: 7 agost 2015].
  3. «Flags». Te Ara: The Encyclopedia of New Zealand, 13-01-2016. [Consulta: 7 març 2016].
  4. El Govern i set tribus maoris signen acord sobre disputa de terres. Agència EFE, per mitjà de Terra Networks (25/06/2008).

Vegeu també[modifica]

Enllaços externs[modifica]

A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Tractat de Waitangi