Vòxel

De Viquipèdia
Jump to navigation Jump to search
Vòxels

Un vòxel (Volumen Element) és un píxel volumètric. És la mínima part distingible d'una imatge en tres dimensions, per aconseguir mitjançant tres eixos, l'alçada, amplada i profunditat en les imatges 3D. Prové de les paraules Volum ('vo') i Píxel ('xel'). Cada vòxel representa el volum de l'objecte a un punt determinat. Els vòxels se solen utilitzar a la visualització i l'anàlisi de dades mèdiques i científiques. Algunes pantalles 3D usen els vòxels per definir la seva resolució.

Voxelització[modifica]

La voxelització és el procés de segmentació per parts (porcions) de les imatges conegudes com a conjunts volumètrics, per tal d'aconseguir profunditat en una imatge. Aquestes imatges segmentades estan compostes per píxels.

Es defineixen dos conceptes relacionats amb aquest procés: interpíxel, interslice.

Interpíxel[modifica]

És l'espai entre dos píxels qualsevols d'una part de la imatge (porció). Representa una distància del món real.

Interslice[modifica]

És la distància que hi ha entre dues porcions d'una imatge. Representa una profunditat del món real.


El conjunt de la imatge és processat quan les porcions (que es creen a partir de la segmentació de la imatge) s'incorporen a la memòria d'un ordinador. Aquest es basa en les distàncies interpíxel i interslice per reflectir amb exactitud les mostres amb volum del món real. Un cop fet aquest procés, el conjunt ja es considera un únic bloc de dades, on els píxels de cada porció tenen volum i, per tant, s'anomenen vòxels.

Creació d'imatges en 3D[modifica]

Per crear una imatge en tres dimensions, els vòxels han de patir una transformació d'opacitat. Aquesta transformació dóna diferents valors d'opacitat a cada vòxel. Això és important quan s'han de mostrar detalls interiors d'una imatge que quedaria tapada per la capa exterior més opaca dels vòxels.


Aplicacions del Vòxel[modifica]

Aplicacions del vòxel a la medicina

Les imatges amb vòxels s'utilitzen generalment en el camp de la medicina i s'apliquen, per exemple, pel raigs X o per les ressonàncies magnètiques. Així doncs, els professionals poden obtenir un model en tres dimensions precís del cos humà. Actualment, el seu ús ja s'ha estès a multitud de camps: medicina, enginyeria, cinema, jocs d'ordinador,...