Viquipèdia:No m'ho invent!

De Viquipèdia

No m'ho invent! no és una raó suficient per mantenir la informació a la Viquipèdia.

En crear nous articles a la Viquipèdia, o en afegir contingut als ja existents, és possible que part o tot el contingut sigui revertit per un altre editor, o, en el cas d'alguns articles nous, siguin eliminats. Els nous editors són els més sorpresos quan això succeeix, però fins i tot els editors experimentats poden quedar sorpresos quan les seves contribucions són eliminades. Això és especialment xocant quan l'editor ha pres grans precaucions per assegurar que el contingut sigui verídic. Aquest assaig té per objecte ajudar a entendre perquè això pot passar, i què fer si això passa.

La reversió és una part normal del procés d'edició de Wikipedia, i no s'ha de prendre com una cosa personal. La immensa majoria de les reversions es fan de bona fe. Per entendre per què una edició ha estat revertida, comenceu per llegir el resum de la modificació de la reversió, si s'ha indicat. El resum podria proporcionar pistes importants quant a la raó, potser per citar un o més polítiques o directrius, o consultau la pàgina de discussió de l'article pàgina de discussió.

« El llindar per a la inclusió a la Viquipèdia és la verificabilitat, no la veritat. »
Viquipèdia: Verificabilitat

Polítiques[modifica]

En qualsevol enciclopèdia és important la precisió. És per això que Wikipedia ha desenvolupat tres polítiques bàsiques de continguts. Cadascuna d'aquestes polítiques fa una funció molt similar a una pota d'un tamboret de tres potes. Si desapareix una de les tres potes, el tamboret cau. Així, les modificacions que no compleixin les tres polítiques podran ser posades en dubte o eliminades. No és suficient complir-ne només una o dues.

Punt de Vista Neutral[modifica]

Tot el contingut enciclopèdic de Wikipedia ha de ser escrit des d'un punt de vista neutral, sense prejudicis, representant de manera justa punts de vista significatius, acurat, i donant la deguda importància a cada punt de vista. La Viquipèdia us anima a descriure els diferents punts de vista representats a fonts fiables, però no a participar en aquestes controvèrsies.

Els editors, naturalment, tenen els seus propis punts de vista, però s'han d'esforçar per proporcionar informació completa i no promoure un punt de vista sobre l'altre. S'ha d'utilitzar llenguatge que descrigui i no que jutgi i evitar usar paraules o expressions que indiquin simpatia o aversió amb el subjecte de l'article. Quan hi hagi controvèrsies, s'ha d'indicar amb precisió la importància relativa dels diferents punts de vista.

Verificabilitat[modifica]

Una manera de promoure l'exactitud en la Wikipedia és proporcionar un mitjà perquè els lectors (i altres editors) de forma independent puguin comprovar l'exactitud del nostre contingut. Feim això tot citant fonts fiables. Contingut no referenciat o referenciat amb fonts dubtoses sobre persones vives - ja sigui positiu, negatiu o simplement qüestionable - serà especialment detectat i eliminat, encara que les informacions apareguin en una pàgina diferent de la biografia d'aquesta persona.

Si una edició fou revertida perquè no es va citar una font (o no es va citar una font fiable), mirau de trobar-ne una. Si la font és considerada poc fiable i no estau segur de per què, tractau de demanar cortesament un aclariment a la pàgina de discussió de l'article. La majoria dels editors estaran encantats de contestar-vos i ajudar-vos.

No Faceu Treballs Inèdits[modifica]

Igual que qualsevol enciclopèdia, Wikipedia no és un recull d'investigació original o d'idees noves. La seva finalitat és recollir i proporcionar una visió general del coneixement que s'ha publicat en altres fonts fiables.

Potser vostè sap que alguna cosa és veritat, perquè hi era quan va succeir. Això és genial, però si no això no s'ha escrit sobre una font fiable, és un exemple d'investigació original, que es defineix en part com a "material per al qual no es pot trobar cap font fiable." Per demostrar que la vostra edició no és una investigació original, heu de ser capaços de citar una font fiable que contingui la mateixa informació. Si no podeu fer això, llavors la vostra edició és una recerca original, i no és apropiada la seva inclusió en una enciclopèdia.

Una forma més subtil d'investigació original és la Síntesi, que consisteix en arribar a una conclusió mitjançant la combinació de dades procedents de múltiples fonts. Com a exemple, suposeu que teniu una font que diu que tots els pilens són els polens, i una altra font que diu que tots els polens són palens. Es dedueix d'això que tots els pilens són palens, però aquesta deducció seria ja síntesi. Per incloure a l'article que tots els pilens són els palens, hauríeu de trobar una font fiable que arribàs a la mateixa conclusió.