Acabat

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca

L'acabat o tractament superficial es un procés de fabricació que es realitza per a donar unes característiques determinades a la superfície d'un objecte. En alguns casos el procés pot tenir la finalitat addicional d'aconseguir que el producte tingui en especificacions dimensionals determinades.

Acabat superficial[modifica]

L'acabat superficial també es coneix amb el nom de «rugositat».

Es tracta d'un paràmetre que varia segons les característiques de funcionament que té cada superfície o conjunt.

La superfície repercuteix en:

 • El funcionament
 • El rendiment
 • La durada
 • L'aspecte
 • El cost

Tipus de superfície[modifica]

 • Funcional: Superfícies que, a causa del contacte dinàmic (translació, rotació, etc.) amb altres superfícies, requereixen un acabat fi.
 • Suport: Superfícies que, pel fet de tenir contacte estàtic amb altres superfícies, necessiten un acabat intermedi.
 • Lliure: Superfícies sense contacte amb altres superfícies.

Qualitat superficial[modifica]

La qualitat superficial fa referència al grau de rugositat d'una superfície.

En el procés de fabricació, la rugositat fa referència als següents aspectes:

 • Direccionalitat de les estries de la superfície depenent del tractament tèrmic rebut.
 • El perfil real és el que s'obté en tallar la superfície per un pla perpendicular a l'esmentada superfície.
 • Perfil primari P: El perfil real queda suavitzat quan es realitza la mesura mitjançant un palpador, a causa de les limitacions geomètriques d'aquest instrument de mesura i de la seva sensibilitat. El perfil real passa a denominar-se perfil primari P.

Aquest perfil primari P es pot descompondre en dues corbes, depenent de l'escala:

 • Perfil d'ondulació W: Té forma d'ona degut a desajustos i vibracions de les màquines.
 • Perfil de rugositat R: Perfil més sinuós degut, en la seva majoria, a les eines de tall.

Paràmetres[modifica]

Aquests paràmetres serveixen per quantificar la rugositat superficial.

 • Màxima alçada del perfil: Suma de la màxima alçada de pic i de la màxima profunditat de la vall.
 • Mitjana aritmètica de les desviacions respecte a la línia mitjana del perfil: Mesura aritmètica de les desviacions respecte a la línia mitjana del perfil.
 • Perfil transversal: Resultat de la intersecció d'una superfície amb el pla normal perpendicular a la direcció que conté les irregularitat.
 • Longitud bàsica (l): Longitud de la línia de referència que es fa servir per a separar les irregularitats que provoquen la rugositat superficial.
 • Longitud d'avaluació (ln): S'utilitza per a determinar els valors dels paràmetres de rugositat superficial. Pot comprendre una o més longituds bàsiques.
 • Rugositat (Ra): Mitjana aritmètica dels valors absoluts de les desviacions del perfil en els límits de la longitud bàsica l.

Referències[modifica]

 • Enseñanzas técnicas. Ingeniería gráfica. Universidad de Cantabria.
 • Expresión gráfica en la ingeniería. Universidad Politécnica de Madrid.