Arcaisme

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

Un arcaisme (del grec ἀρχαῖος) és un mot que ha caigut en desús, una paraula de la història de la llengua que apareix en un text d'època o que s'usa en un discurs contemporani i que és percebut pels parlants com antiquat. S'exclouen de la definició les expressions com proverbis i locucions ja fixades, que no varien al llarg del temps.

Els arcaismes augmenten la formalitat del discurs i provoquen una sensació d'estranyesa en el receptor, per aquest motiu poden ser usats amb fins estètics a la literatura o amb intenció paròdica. També poden ser mots reviscolats per a suplir una mancança lèxica (barbarisme o xenisme) o per a designar un nou concepte (per ex. peatge mot medieval revifat, o bústia que volia dir capsa per a substituir *bussó castellanisme). Poden ser propis d'un cert dialecte de la llengua, en relació a l'estàndard o una altra varietat d'aquesta.

arcaisme és un mot que no forma diftong, ja que les paraules acabades en -isme, -ista, -us, -um no porten dièresi, per tant és una de les excepcions ortogràfiques de la llengua catalana.