Capacitat

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

«Capacitat» té aquests significats:

Vegeu capacitat en el Viccionari, el diccionari lliure.
 • Capacitat o discapacitat, persona que la seva mitja de consciència intel·lectual està per sota de la mitja requerida per a ser una persona capacitada a fer certes coses amb un nivell mitjanament alt.
 • Capacitat o volum, porció o quantitat d'espai tridimensional tancat dins una frontera
 • Capacitat de bescanvi catiònic o capacitat d'intercanvi catiònic, capacitat que té un sòl per a retenir i alliberar cations entre el sòl i una solució de sòl a un pH determinat
 • Capacitat de camp, capacitat hídrica de camp o capacitat de retenció hídrica de camp quantitat d'humitat que hi ha al sòl després que l'excés d'aigua hagi drenat i la taxa de moviment d'aigua cap avall ha disminuït substancialment
 • Capacitat de càrrega, nombre màxim de membres d'una espècie que un determinat hàbitat pot suportar indefinidament
 • Capacitat elèctrica, propietat d'un conductor que en ser sotmès a una diferència de potencial d'un volt adquireix una càrrega elèctrica d'1 coulomb
 • Capacitat jurídica o capacitat legal, aptitud per a ser titular de drets i obligacions
 • Capacitat d'obrar, possibilitat que tots els actes o accions amb conseqüències jurídiques tinguin els efectes previstos
 • Capacitat de procés, aptitud per a generar un producte que complisca amb determinades especificacions
 • Capacitat tèrmica o capacitat calorífica, magnitud física que caracteritza la quantitat de calor necessària per canviar la temperatura d'una substància una quantitat determinada
 • Factor de capacitat
 • Teoria de les capacitats, teoria econòmica que basa l'enriquiment en la inversió en el desenvolupament de les llibertats i capacitats humanes de cada persona