Classificació nutricional bàsica

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Fong de color groc

La classificació nutricional bàsica són grups d'organismes, dividits segons les fonts d'energiaper a viure, créixer i reproduir-se. Les fonts d'energia poden ser la llum i compostos orgànics i inorgànics; les fonts de carboni poden ser d'origen orgànic o inorgànic. [1]

El terme respiració aeròbia, respiració anaeròbica i fermentació no es refereixen a grups nutricionals bàsics, però reflecteixen d'una manera simple el diferent ús d'acceptors possibles d'electrons en organismes particulars, com O₂ en respiració aeròbia, o NO₃-, SO₄2- o fumarat en respiració anaeròbia, o diversos metabòlits intermedis en la fermentació. La fermentació sovint s'anomena fosforilació a nivell de substrat.

Fonts bàsiques d'energia[modifica]

Fotòtrofs: La llum s'absorbeix en pigments fotosintètics i es transforma en energia química.
Quimiòtrofs: S'allibera energia d'enllaç d'un compost químic.

L'energia s'emmagatzema en l'ATP, carbohidrats, lípids o proteïnes. Finalment, aquesta energia s'usa per als processos vitals.

Alguns bacteris poden alternar la fototròfia i la quimiotròfia segons la disponibilitat de la llum.

Fonts bàsiques en la reducció[modifica]

Organòtrofs: Com donadors d'electrons es fan servir compostos orgànics.
Litòtrofs: Com donadors d'electrons es fan servir compostos inorgànics.

Els electrons d'equivalents de reducció es necessiten pels dos tipus anteriors, per fer funcionar les reaccions redox que transfereixen energia. Els donadors d'electrons es capturen del medi ambient.

Els organismes organotròfics sovint també són heterotròfics. Similarment els organismes litotròfics sovint també són autotròfics.

Alguns bacteris litòtrofs poden utilitzar diverses fonts d'electrons.

Fonts bàsiques de carboni[modifica]

Heteròtrofs: Els compostos orgànics es metabolitzen per aconseguir el carboni.
Autòtrofs: Es fa servir diòxid de carboni (CO₂) com a font de carboni.

Energia i carboni[modifica]

Un organisme quimioorganoheterotròfic és aquell que requereix substrats bioquímics orgànics per a aconseguir el carboni i produeixen la seva energia per oxidació-reducció d'un compost orgànic. Aquest grup es pot subdividir en descomponedor, herbívors i carnívors.

Els organismes quimioorganotròfics oxiden els enllaços químics en els compostos orgànics els quals inclouen la glucosa, greixops i proteïnes.[2]

Tots els animals són quimioheterotròfics com també ho són els fongs Protozoa, i alguns bacteris. La diferència important entre aquest grup és que els quimiorganotròfics oxiden només compostos orgànics, mentre que els quimiolitotròfics usen compostos inorgànics com a font d'energia.[3]

Taula[modifica]

Font d'energia Font d'equivalent reductor Font de carboni Nom
Llum
Foto-
Organic
-organo-
Orgànic
-heteròtrof
Fotoorganoheteròtrof
Diòxid de carboni
-autòtrof
Fotoorganoautòtrof
Inorgànic
-lito-
Orgànic
-heteròtrof
Fotolitoheteròtrof
Diòxid de carboni
-autòtrof
Fotolitoautòtrof
Compostos químics
Quimio-
Orgànic
-organo-
Orgànic
-heteròtrof
Quimioorganoheteròtrof
Dòxid de carboni
-autotrof
Quimioorganoautòtrof
Inorgànic
-lito-
Orgànic
-heteròtrof
Quimiolitoheteròtrof
Diòxid de carboni
-autòtrof
Qimiolitoautòtrof

Mixòtrofs[modifica]

Alguns organismes, normalment unicel·lulars, poden canviar entre diferents sistemes metabòlics, per exemple, entre fotoautrofia i quimioheterotrofia. [4] Aquests organismes mixotròfics poden dominar en el seu hàbitat.[5]

Referències[modifica]

  1. Brock Biology of Microorganisms Definitions of metabolic strategies to obtain carbon and energy
  2. Kenneth Todar. «The Microbial World». Nutrition and Growth of Bacteria, 2009. Arxivat de l'original el 2014-03-01. [Consulta: 31 desembre 2011].
  3. Kelly, DP; Julie Mason, Ann Wood. Energy Metabolism in Chemolithotrophs. Springer, p. 186–187. 
  4. R. Rippka Photoheterotrophy and chemoheterotrophy among unicellular blue-green algae Arxivat 2020-08-25 a Wayback Machine. Archives of Microbiology; Volume 87, Number 1 / March, 1972; doi:10.1007/BF00424781
  5. Alexander Eiler Evidence for the Ubiquity of Mixotrophic Bacteria in the Upper Ocean: Implications and consequences Appl Environ Microbiol. 2006 December; 72(12): 7431–7437; doi:10.1128/AEM.01559-06