Codi ATC C02

De Viquipèdia
Jump to navigation Jump to search
Codi ATC
C Sistema cardiovascular
C01 Teràpia cardíaca
C02 Antihipertensius
C03 Diürètics
C04 Vasodilatadors perifèrics
C05 Vasoprotectors
C07 Blocadors beta
C08 Blocadors dels canals de calci
C09 Agents que actuen sobre el sistema renina-angiotensina
C10 Agents que redueixen els lípids sèrics (hipolipemiant)s

A • B • C • D • G • H • J • L • M • N • P • R • S • V

El codi ATC C02, descrit com Antihipertensius, és una subgrup terapèutic de l’Anatomical, Therapeutic, Chemical Classification System (ATC). La classificació ATC és un sistema de codis alfanumèric desenvolupat per l'OMS per als fàrmacs i altres productes sanitaris. El subgrup C02 és part del grup anatòmic C Sistema cardiovascular.[1]

Els codis per a ús veterinari (codis ATCvet) poden han estat creats afegint la lletra Q davant dels codis ATC humans: QC02...[2]

Les adaptacions estatals de la classificació ATC poden incloure codis addicionals no presents en aquesta llista, que segueix la versió de l'OMS.

C02A Antiadrenèrgics d'acció central[modifica]

C02A A Alcaloides de la rauwòlfia
C02A B Metildopa
C02A C Agonistes del receptor d'imidazolidina

C02B Antiadrenèrgics per bloqueig ganglionar[modifica]

C02B A Derivats del sulfoni
C02B B Amines secundàries i terciàries
C02B C Composts d'amoni biquaternari

C02C Antiadrenèrgics d'acció perifèrica[modifica]

C02C A Antagonistes de receptors adrenèrgics alfa
C02C C Derivats de la guanidina

C02D Agents que actuen sobre el múscul llis arteriolar[modifica]

C02D A Derivats tiazídics
C02D B Derivats de l'hidrazinoftalacina
C02D C Derivats de la pirimidina
C02D D Derivats del nitroferricianur
C02D G Derivats de la guanidina

C02K Altres antihipertensius[modifica]

C02K A Alcaloides, excl. els de la rauwòlfia
C02K B Inhibidors de la tirosina hidroxilasa
C02K C Inhibidors de la MAO
C02K D Antagonistes de la serotonina

C02L Antihipertensius i diürètics en combinació[modifica]

C02L A Alcaloides de la rauwòlfia i diürètics en combinació
C02L B Metildopa i diürètics en combinació
C02L C Agonistes del receptor d'imidazolina i diürètics en combinació
C02L I Antagonistes adrenèrgics alfa i diürètics
C02L F Derivats de la guanidina i diürètics
C02L G Derivats de l'hidrazinoftalazina i diürètics
C02L K Alcaloides, excl. els de la rauwòlfia, i diürètics
C02L L Inhibidors de la MAO i diürètics
C02L N Antagonistes de serotonina i diürètics
C02L X Altres antihipertensius i diürètics

C02N Combinacions d'antihipertensius del grup C02 d'ATC[modifica]

Referències[modifica]

  1. «ATC/DDD Index 2016: code C02». WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.
  2. «ATCvet Index 2016: code QC02». WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.