Col·lector

De Viquipèdia

«Col·lector» té aquests significats:

  • Col·lector (construcció), canonada de transport per gravetat d'aigües residuals
  • Col·lector d'admissió, peça d'un motor que serveix per conduir, mitjançant una sèrie de tubs, els gasos des del carburador cap als cilindres
  • Col·lector d'escapament, tub que serveix per conduir els gasos de la combustió d'un motor des de la culata fins al tub d'escapament
  • Col·lector d'impulsió
  • Col·lector (motor elèctric), sistema d'anells que manté contacte elèctric entre les bobines del rotor i les escombretes
  • Col·lector tèrmic solar és el sistema preparat per captar l'energia del Sol;
  • Col·lector, és una connexió d'un transistor, i
  • Col·lector (mineria), reactiu té com a missió impregnar les partícules de mena en la flotació directa perquè se separin l'aigua per efecte hidròfob i s'enganxin a les bombolles generades i d'aquesta forma ascendeixin formant part de les escumes de concentrat