Comitè d'empresa

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca

Comitè d'empresa és el nom que rep el cos representatiu dels treballadors en una empresa. És conegut també com a comissió d'empresa o comissió interna.

Funcions[modifica]

Les seves funcions i les normes que ho regulen varien considerablement entre diferents països, des de simples funcions de relació amb l'ocupador i resolució de petits conflictes, fins a funcions representatives o compartides en la negociació col·lectiva, exercici del dret d'informació i consulta, i funcions de participació en el procés de presa de decisions de l'empresa més o menys àmplia (cogestió i autogestió).

En molts països del món l'organització sindical dels treballadors en el lloc de treball no es troba protegida, i per tant el comitè d'empresa és una institució gairebé inexistent.

El Comitè d'empresa està integrat per treballadors triats lliurement pels seus companys i companyes de treball. Aquests treballadors solen denominar-se "delegats" del personal, o representant sindical en l'empresa. Exerceixen un paper essencial en l'organització sindical, tant perquè són els qui estan en contacte directe amb els treballadors, com perquè estan situats a l'interior de les empreses amb ple coneixement del procés productiu.

Originalment limitaven el seu abast a l'àmbit intern de cada país. Des de fa 30 anys, i especialment des que en 1994 la Unió Europea va aprovar la Directiva 97/74/CE establint l'obligatorietat del Comitè d'empresa Europeu per a empreses amb més de 1.000 treballadors, han començat a organitzar-se supranacionalment (ara com ara gairebé exclusivament a Europa), i també globalment com a Comitè d'empresa Mundial (veure sindicalisme internacional).

Un sistema alternatiu al dels comitès d'empresa i les eleccions sindicals ho constitueixen les seccions sindicals i les assemblees de treballadors, model que defensa l'històric sindicat CNT que rebutja participar en els comitès d'empresa.

Òrgans anàlegs en l'Administracions públiques[modifica]

En el cas de les diferents administracions públiques només els treballadors subjectes a dret laboral poden triar a membres de Comitè d'empresa. Per al personal funcionari o estatutari l'òrgan col·legiat de representació equivalent es denomina a vegades per les lleis Junta de Personal, presentant aquests òrgans una menor ràtio representant-representat (menys membres per treballador que els comitès d'empresa).

Regulacions[modifica]

Espanya[modifica]

En la legislació espanyola el Comitè d'empresa està regulat en els (articles 62 i 63 de l'Estatut dels Treballadors), com un dels tres òrgans col·legiats representatius dels treballadors a l'efecte de relacions laborals.

El comitè d'empresa és escollit per sufragi lliure i secret entre tots els treballadors d'una empresa o centre de treball ja siguin aquests fixos o interins i sigui el que sigui el percentatge de jornada pel qual estan contractats per l'empresa.

Per concórrer a les eleccions sindicals a Espanya és necessari fer-ho en representació d'un sindicat legalment constituït o avalat com a independent per un percentatge de signatures d'entre el total de treballadors de l'empresa o centre de treball.

Està compost per una representació proporcional de treballadors depenent del nombre total de treballadors de l'empresa o centre de treball. Com a regla general, per ser elegible és necessària una antiguitat mínima de 6 mesos en l'empresa. En determinats sectors amb una alta mobilitat (com a construcció o telemarketing), mitjançant conveni col·lectiu es pot reduir aquesta antiguitat

Vegeu també[modifica]

A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Comitè d'empresa