Error experimental

De Viquipèdia
Jump to navigation Jump to search

Un error experimental és una desviació del valor mesurat d'una magnitud física respecte al valor real d'aquesta magnitud. En general els errors experimentals són ineludibles i depenen bàsicament del procediment escollit i la tecnologia disponible per realitzar la mesura.

Errors absoluts i relatius[modifica]

Hi ha dues maneres de quantificar l'error de la mesura:

  • Mitjançant l'anomenat error absolut, que correspon a la diferència (en valor absolut) entre el valor mesurat fm i el valor real fr.
  • Mitjançant l'anomenat error relatiu, que correspon al quocient (s'expressa en %) entre l'error absolut i el valor real fr.

Matemàticament tenim les expressions:

És important notar que en les anteriors expressions el valor real fr és una quantitat desconeguda, per la qual cosa la magnitud exacta de l'error absolut i relatiu és igualment desconeguda. Afortunadament, normalment és possible establir un límit superior per l'error absolut i el relatiu, la qual cosa soluciona a efectes pràctics conèixer la magnitud exacta de l'error comès.

Error experimental (absolut)[modifica]

És el valor absolut de la diferència A - B

Podent ser:

  • Una constant, que és completament coneguda per la seva definició per exemple el nombre Pi, o arrel de 2.
  • Una constant física que ja ha estat mesura amb anterioritat i el seu valor està en taules ara la velocitat de la llum.
  • La quantitat pròpiament objecte de la nostra mesura. Aquestes mesures poden ser directes on indirectes:
    • Indirectes, utilitzar la relació funcional entre dues magnituds. Exemple: Velocitat = Espai / Temps. Si es pretén mesurar la velocitat de la llum, podem mesurar el temps que triga la llum a recórrer una distància i mesurar l'espai recorregut.
    • Directes, mesurar directament la magnitud desitjada, la longitud d'una distància utilitzant un metre.

Error experimental (relatiu)[modifica]

És el valor absolut de (A-B) / A.