Error experimental

De Viquipèdia
Salta a: navegació, cerca

Un error experimental és una desviació del valor mesurat d'una magnitud física respecte al valor real d'aquesta magnitud. En general els errors experimentals són ineludibles i depenen bàsicament del procediment escollit i la tecnologia disponible per realitzar la mesura.

Errors absoluts i relatius[modifica]

Hi ha dues maneres de quantificar l'error de la mesura:

  • Mitjançant l'anomenat error absolut, que correspon a la diferència (en valor absolut) entre el valor mesurat fm i el valor real fr.
  • Mitjançant l'anomenat error relatiu, que correspon al quocient (s'expressa en %) entre l'error absolut i el valor real fr.

Matemàticament tenim les expressions:

És important notar que en les anteriors expressions el valor real fr és una quantitat desconeguda, per la qual cosa la magnitud exacta de l'error absolut i relatiu és igualment desconeguda. Afortunadament, normalment és possible establir un límit superior per l'error absolut i el relatiu, la qual cosa soluciona a efectes pràctics conèixer la magnitud exacta de l'error comès.

Error experimental (absolut)[modifica]

És el valor absolut de la diferència A - B

Podent ser:

  • Una constant, que és completament coneguda per la seva definició per exemple el nombre Pi, o arrel de 2.
  • Una constant física que ja ha estat mesura amb anterioritat i el seu valor està en taules ara la velocitat de la llum.
  • La quantitat pròpiament objecte de la nostra mesura. Aquestes mesures poden ser directes on indirectes:
    • Indirectes, utilitzar la relació funcional entre dues magnituds. Exemple: Velocitat = Espai / Temps. Si es pretén mesurar la velocitat de la llum, podem mesurar el temps que triga la llum a recórrer una distància i mesurar l'espai recorregut.
    • Directes, mesurar directament la magnitud desitjada, la longitud d'una distància utilitzant un metre.

Error experimental (relatiu)[modifica]

És el valor absolut de (A-B) / A.