Floculació

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca

La floculació és un procés químic mitjançant el qual, amb l'addició de substàncies denominades floculants, s'aglutinen les substàncies col·loidals presents en l'aigua, facilitant d'aquesta forma la seva decantació i posterior filtrat. És un pas del procés de potabilització d'aigües d'origen superficial i del tractament d'aigües servides domèstiques, industrials i de la mineria.

Els compostos que poden estar presents en l'aigua poden ser:

El procés de floculació és precedida per la coagulació, per això moltes vegades es parla dels processos de coagulació-floculació. Aquests faciliten la retirada de les substàncies en suspensió i de les partícules col·loidals.

  • La coagulació és la desestabilització de les partícules col·loidals causades per l'addició d'un reactiu químic anomenat coagulant el qual, neutralitzant les seves càrregues electroestàtiques, fa que les partícules tendeixin a unir-se entre si;
  • La floculació és l'aglomeració de partícules desestabilitzades en microflòculs i després en els flòculs més grans que tendeixen a dipositar-se en el fons dels recipients construïts per a aquest fi, denominats sedimentadors.

Els factors que poden promoure la coagulació-floculació són el gradient de la velocitat, el temps i el pH. El temps i el gradient de velocitat són importants en augmentar la probabilitat que les partícules s'uneixin i dona més temps perquè les partícules descendeixin per efecte de la gravetat, i així s'acumulin en el fons. Per altra banda el pH és un factor prominent en acció desestabilizadora de les substàncies coagulants i floculants.

La solució floculant més adaptada a la naturalesa de les matèries en suspensió amb la finalitat d'aconseguir aigües decantades netes i la formació de llots espessos es determina per proves, sigui en laboratori o en el camp.

En la mineria, els floculants utilitzats són polímers sintètics d'alt pes molecular, les molècules del qual són de cadena llarga i amb gran afinitat per les superfícies sòlides. Aquestes macromolècules es fixen per adsorció a les partícules i provoquen així la floculació per formació de ponts interpartícules.