Hola món

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Interfície gràfica d'usuari amb el programa "Hola món" en el llenguatge Perl.

Un programa "hola món" és un programa d'ordinador que simplement imprimeix el text "Hola, món!" (en anglès "Hello, world!") a un dispositiu de sortida (normalment el monitor). En algunes tradicions, especialment en el món anglosaxó, és el primer exercici típic per a estudiants d'un llenguatge de programació.

Exemples[modifica]

En Ada[modifica]

 with Text_Io;
 use Text_Io;

 procedure Hola_Mon is 
 begin
 Put_Line("Hola món!");
 end Hola_Mon;

En Awk[modifica]

BEGIN {
        print "Hello, world!"
        exit
}

O en una comanda d'una sola línia:

BEGIN { print "Hello, world!" ; exit }

En BASH[modifica]

#!/bin/bash
echo "Hola món!"

En BASIC[modifica]

PRINT "Hola món!"

En BCPL[modifica]

GET "LIBHDR" 
LET START () BE
$(
WRITES ("Hola mon!*N")
$)

En Brainfuck[modifica]

++++++++++
[
 >+++++++>+++++++++++>+++>+<<<<-
] Bucle: inicialitza posicions d'(1) a (4) amb valors ASCII propers als necessitats
 (1) per majúscules 70; (2) per minúscules 110; (3) per l'espai 32; (4) per nova línia 10
>++. 'H'
>+. 'o'
---. 'l'
-----------. 'a'
>++. (espai)
<<+++++. 'M'
>++++++++++++++. 'o' (sense accent per limitacions tècniques)
-. 'n'
>+. '!'
>. (nova línia)

Limitació: A Brainfuck els valors de cada byte van des de -128 a 127, només els valors positius codifiquen caràcters ASCII, per tant no es poden escriure caràcters d'ASCII extens com 'ó'.

El programa també es pot escriure sense comentaris ni salts de línia:

++++++++++[>+++++++>+++++++++++>+++>+<<<<-]>++.>+.---.-----------.>++.<<+++++.>++++++++++++++.-.>+.>.

En C[modifica]

#include <stdio.h>

main()
{
 printf("Hola món!\n");
}

o, en els estàndards actuals:

#include <stdio.h>

int main(void)
{
 printf("Hola món!\n");
 return 0;
}

En C++[modifica]

#include <iostream>

main(void)
{
 std::cout << "Hola món!" << std::endl;
}

Encara que també es pot escriure així:

#include <iostream>

using namespace std;
int main()
{
 cout << "Hola món!" << endl;
}

En COBOL[modifica]

 IDENTIFICATION DIVISION.
 Program-Id. Hola-Món.

 ENVIRONMENT DIVISION.

 DATA DIVISION.

 PROCEDURE DIVISION.
 Main.
 DISPLAY "Hola Món!".

 STOP RUN.

En C#[modifica]

 using System;

 class MainClass
 {
 public static void Main()
 {
 Console.WriteLine("Hola món!");
 }
 }

En D[modifica]

import std.stdio;
void main()
{
writefln("Hola món!");
}

En Delphi[modifica]

program PHolaMon;
uses
Dialogs;
begin
MessageDlg('Hola món!', mtInformation, [mbOK], 0);
end.

En Eiffel[modifica]

class HOLA_MUNDO
create
make
feature
make is
do
io.put_string("%nHola món!%N")
end
end -- HOLA_MUNDO

En Fortran[modifica]

 PROGRAM HOLA
 WRITE (*,100)
 STOP
 100 FORMAT (' Hola món! ' /)
 END

o, en la versió Fortran77,

 PROGRAM HOLA
 PRINT*, 'Hola món!'
 END

En Game Maker Language[modifica]

Opció 1 (amb package "Windows Dialogs")[modifica]

{
wd_message_simple('Hola món!')
}

Opció 2[modifica]

{
global.39dll = argument0
global.function = external_define(global.39dll,'message',dll_cdecl,ty_real,ty_real)
return external_call(global.function,0)
}

En Go_(llenguatge_de_programació)[modifica]

 package main
import "fmt"

func main() {
 fmt.Println("Hola món!")
}

En HTML[modifica]

 <html>
 <head>
 <title>Hola món!</title>
 </head>
 <body>
<p>
 hola món!
</p>
 </body>
 </html>

En HTML5[modifica]

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title>Hola món!</title>
</head>
<body>
<header>Hola món!</header>
<nav></nav>
<section>
<article>
</article>
</section>
<footer>
</footer>
</body>
</html>

En IHTML[modifica]

<!iHTML CACHE=TRUE>
<iSET message="Hola món">
<html>
<head>
<title>:message</title>
</head>
<body>
¡:message
</body>
</html>

En Java[modifica]

 public class HolaMon {
 public static void main(String[] args) {
 System.out.println("Hola món!");
 }
 }

En JavaScript[modifica]

 document.write('Hola món!');

o amb una alerta

 alert('Hola món!');

que, dins una pàgina web (en HTML) quedaria

 <html>
 <head>
 <title>Hola món!</title>
 </head>
 <body>
<p>
<script language="JavaScript">
<!--
 document.write('Hola món!');
 -->
 </script>
 </p>
 </body>
 </html>

o bé

 <html>
 <head>
 <title>Hola món!</title>
 </head>
 <body>
 <script language="JavaScript">
 <!--
 alert('Hola món!');
 -->
 </script>
 </body>
 </html>

En LaTeX[modifica]

\documentclass{article}
\begin{document}
Hola m\'on!
\end{document}

[modifica]

ESCRIU [Hola món!]

En Pascal[modifica]

 program hola_mon;
 begin
 writeln('­Hola món!');
 end.

En Perl[modifica]

 #!/usr/bin/perl
print "Hola món!\n"

En PHP[modifica]

 <?php
 echo "Hola món!";
 ?>

o bé:

 <?php
 print "Hola món!";
 ?>

que, dins una pàgina web (en HTML) quedaria

<html>
<head>
<title>Hola, món!</title>
</head>
<body>
<p>
<?php
echo "Hola, món!";
?>
</p>
</body>
</html>

En Python[modifica]

Fins a la versió 2.7:

 print "Hola món!"

A partir de la versió 3:

print("Hola món!")

En Ruby[modifica]

 puts "Hola món!"

En Rust[modifica]

 println!("Hola món!");

En Seed7[modifica]

$ include "seed7_05.s7i";
const proc: main is func
begin
writeln("­Hola_món!");
end func;

En TeX[modifica]

Hola m\'on!
\bye

En VBScript[modifica]

DOCUMENT.WRITE('Hola, món!')

que, dins una pàgina web (en HTML) quedaria

<html>
<body>
<script language="VBScript">
DOCUMENT.WRITE('Hola, món!')
</script>
</body>
</html>

Enllaços externs[modifica]

A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Hola món