Hola món

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca
Interfície gràfica d'usuari amb el programa "Hola món" en el llenguatge Perl.

Un programa "hola món" és un programa d'ordinador que simplement imprimeix el text "Hola, món!" (en anglès "Hello, world!") a un dispositiu de sortida (normalment el monitor). En algunes tradicions, especialment en el món anglosaxó, és el primer exercici típic per a estudiants d'un llenguatge de programació.

Exemples[modifica]

En Ada[modifica]

 with Text_Io;
 use Text_Io;

 procedure Hola_Mon is 
 begin
  Put_Line("Hola món!");
 end Hola_Mon;

En BASH[modifica]

#!/bin/bash
echo "Hola, món!"

En BASIC[modifica]

PRINT "Hola, món!"

En BCPL[modifica]

GET "LIBHDR" 
LET START () BE
$(
WRITES ("Hola mon!*N")
$)

En Brainfuck[modifica]

++++++++++
[
 >+++++++>+++++++++++>+++>+<<<<-
] Bucle: inicialitza posicions d'(1) a (4) amb valors ASCII propers als necessitats
 (1) per majúscules 70; (2) per minúscules 110; (3) per l'espai 32; (4) per nova línia 10
>++.      'H'
>+.       'o'
---.      'l'
-----------.  'a'
>++.      (espai)
<<+++++.    'M'
>++++++++++++++. 'o' (sense accent per limitacions tècniques)
-.       'n'
>+.       '!'
>.       (nova línia)

Limitació: A Brainfuck els valors de cada byte van des de -128 a 127, només els valors positius codifiquen caràcters ASCII, per tant no es poden escriure caràcters d'ASCII extens com 'ó'.

El programa també es pot escriure sense comentaris ni salts de línia:

++++++++++[>+++++++>+++++++++++>+++>+<<<<-]>++.>+.---.-----------.>++.<<+++++.>++++++++++++++.-.>+.>.

En C[modifica]

#include <stdio.h>

main()
{
  printf("Hola, món!\n");
}

o, en els estàndards actuals:

#include <stdio.h>

int main(void)
{
  printf("hola, món\n");
  return 0;
}

En C++[modifica]

#include <iostream>

main(void)
{
  std::cout << "Hola món!" << std::endl;
}

Encara que també es pot escriure així:

#include <iostream>

using namespace std;
int main()
{
  cout << "Hola món!" << endl;
}

En COBOL[modifica]

    IDENTIFICATION DIVISION.
    Program-Id. Hola-Món.

    ENVIRONMENT DIVISION.

    DATA DIVISION.

    PROCEDURE DIVISION.
    Main.
      DISPLAY "Hola Món!".

      STOP RUN.

En C#[modifica]

 using System;

 class MainClass
 {
  public static void Main()
  {
    Console.WriteLine("HOLA, MÓN!");
  }
 }

En D[modifica]

import std.stdio;
void main()
{
  writefln("Hola, món");
}

En Delphi[modifica]

program PHolaMundo;
 uses
  Dialogs;
 begin
  MessageDlg('Hola, món', mtInformation, [mbOK], 0);
 end.

En Eiffel[modifica]

class HOLA_MUNDO
 create
   make
 feature
   make is
     do
       io.put_string("%nHola, món%N")
     end
 end -- HOLA_MUNDO

En Fortran[modifica]

 PROGRAM HOLA
    WRITE (*,100)
    STOP
  100 FORMAT (' Hola, món! ' /)
    END

o, en la versió Fortran77,

 PROGRAM HOLA
    PRINT*, 'Hola, món!'
    END

En Game Maker Language[modifica]

Opció 1 (amb package "Windows Dialogs")[modifica]

{
 wd_message_simple('¡Hola, món!')
}

Opció 2[modifica]

{
 global.39dll = argument0
 global.function = external_define(global.39dll,'message',dll_cdecl,ty_real,ty_real)
 return external_call(global.function,0)
}

En HTML[modifica]

 <html>
 <head>
 <title>Hola, món!</title>
 </head>
 <body>
<p>
 hola, món!
</p>
 </body>
 </html>

En HTML5[modifica]

<!DOCTYPE HTML>
 <html>
   <head>
    <title>Hola món</title>
   </head>
   <body>
    <header>¡Hola, món!</header>
    <nav></nav>
    <section>
    <article>
    </article>
    </section>
    <footer>
    </footer>
   </body>
  </html>

En IHTML[modifica]

<!iHTML CACHE=TRUE>
<iSET message="Hola món">
 <html>
  <head>
   <title>:message</title>
  </head>
  <body>
   ¡:message
  </body>
 </html>

En Java[modifica]

 public class HolaMon {
   public static void main(String[] args) {
     System.out.println("Hola, món!");
   }
 }

En JavaScript[modifica]

 document.write('Hola, món!');

o amb una alerta

 alert('Hola, món!');

que, dins una pàgina web (en HTML) quedaria

 <html>
 <head>
 <title>Hola, món!</title>
 </head>
 <body>
<p>
<script language="JavaScript">
<!--
 document.write('Hola, món!');
 -->
 </script>
 </p>
 </body>
 </html>

o bé

 <html>
 <head>
 <title>Hola, món!</title>
 </head>
 <body>
 <script language="JavaScript">
 <!--
 alert('Hola, món!');
 -->
 </script>
 </body>
 </html>

En LaTeX[modifica]

\documentclass{article}
\begin{document}
Hola m\'on!
\end{document}

[modifica]

ESCRIU [Hola, món!]

En Pascal[modifica]

 program hola_mon;
 begin
   writeln('­Hola, món!');
 end.

En Perl[modifica]

 #!/usr/bin/perl
print "Hola món!\n"

En PHP[modifica]

 <?php
    echo "Hola, món";
 ?>

o bé:

 <?php
    print "Hola, món";
 ?>

que, dins una pàgina web (en HTML) quedaria

<html>
<head>
<title>Hola, món!</title>
</head>
<body>
<p>
<?php
echo "Hola, món";
?>
</p>
</body>
</html>

En Python[modifica]

 print "Hola món"

En Seed7[modifica]

$ include "seed7_05.s7i";
const proc: main is func
 begin
  writeln("­Hola_món!");
 end func;

En TeX[modifica]

Hola m\'on!
\bye

En VBScript[modifica]

DOCUMENT.WRITE('Hola, món!')

que, dins una pàgina web (en HTML) quedaria

<html>
<body>
<script language="VBScript">
  DOCUMENT.WRITE('Hola, món!')
</script>
</body>
</html>

Enllaços externs[modifica]

A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Hola món

http://www.holamundo.es/