Institució total

De Viquipèdia

El concepte d'institució total, formulat per Erving Goffman, cobreix aquells llocs i sistemes que aïllen l'individu de la societat i que funcionen amb normes pròpies, essent el seu objectiu sovint una nova socialització de la persona. Les regles i jerarquia de la institució són clares i explícites i modifiquen la conducta dels seus membres a partir de la rutina, ja que viuen a dins de la institució, d'on no es pot sortir o només temporalment, de forma que es crea un microcosmos o món a part.

Algunes institucions totals són: