Lectures de l'Alcorà

De Viquipèdia
Salta a: navegació, cerca

Les lectures de l'Alcorà, o Qirâ'ât (de l'àrab : قراءات القرآن), són els mètodes de recitació de l'Alcorà. Tradicionalment, existeixen 10 escoles de lectura de l'Alcorà, cadascuna portant el nom del seu fundador.

Etimologia i definicions[modifica]

Qirâ'ha (plural : Qirâ'ât) significa literalment "lectura". Aplicada a l'Alcorà, la paraula també pot tenir el sentit de "recitació", i des de llavors la paraula té tres sentits principals:

  • La recitació o la lectura d'una part de l'Alcorà o de l'Alcorà sencer.
  • La lectura especial d'una paraula o d'un passatge (qirâ'ha s'entén llavors amb el sentit de "variant").[1]
  • La lectura especial de l'Alcorà sencer, cas en què es refereix a l'escola de lectura.

Els Deu Lectors i els seus Transmissors[modifica]

Els Deu Lectors i els seus Transmissors[modifica]

Els Set Lectors i els seus Transmissors
Qari (Lector) Rawi (Transmissors)
Nom Naixement Mort Nom sencer Informació addicional Nom Naixement Mort Nom sencer Informació addicional Actual regió d'ús
Nafi‘ al-Madani 70 AH 169 AH - 785 CE[2] Ibn ‘Abd ar-Rahman Ibn Abi Na‘im, Abu Ruwaym al-Laythi Arrels d'Isfahan; sovint confós amb els altres Nafi', mawla d'Ibn Umar Qalun 120 AH 220 AH - 835 CE[2] Abu Musa, ‘Isa Ibn Mina al-Zarqi Client de Bani Zuhrah Líbia, Tunísia i parts d'Al-Àndalus i Qatara[3]
Warsh 110 AH 197 AH - 812 CE[2] ‘Uthman Ibn Sa‘id al-Qutbi Egipci; client de Quraysh Al-Àndalus, Algèria, Marroc, parts de Tunísia, Africa Occidental i Sudan[3] i parts de Líbia.
Ibn Kathir al-Makki 45 AH 120 AH - 738 CE[2] ‘Abdullah, Abu Ma‘bad al-‘Attar al-Dari Persa Al-Bazzi 170 AH 250 AH - 864 CE[2] Ahmad Ibn Muhammad Ibn ‘Abdillah, Abu al-Hasan al-Buzzi Persa
Qunbul 195 AH 291 AH - 904 CE[2] Muhammad Ibn ‘Abd ar-Rahman, al-Makhzumi, Abu ‘Amr De Meca i Makhzumi (per lleialtat)
Abu ‘Amr Ibn al-‘Ala' 68 AH 154 AH - 770 CE[2] Zuban Ibn al-‘Ala' at-Tamimi al-Mazini, al-Basri Al-Duri 150 AH 246 AH - 860 CE[2] Abu ‘Amr, Hafs Ibn ‘Umar Ibn ‘Abd al-‘Aziz al-Baghdadi Gramàtic. Cec. Parts del Sudan i de l'Àfrica Occidental.[3]
Al-Susi ? 261 AH - 874 CE[2] Abu Shu‘ayb, Salih Ibn Ziyad Ibn ‘Abdillah Ibn Isma‘il Ibn al-Jarud ar-Riqqi
Ibn Amir ad-Dimashqi 8 AH 118 AH - 736 CE[2] ‘Abdullah Ibn ‘Amir Ibn Yazid Ibn Tamim Ibn Rabi‘ah al-Yahsibi Hisham 153 AH 245 AH - 859 CE[2] Abu al-Walid, Hisham ibn ‘Ammar Ibn Nusayr Ibn Maysarah al-Salami al-Dimashqi Parts del Iemen.[3]
Ibn Dhakwan 173 AH 242 AH - 856 E[2] Abu ‘Amr, ‘Abdullah Ibn Ahmad al-Qurayshi al-Dimashqi
Aasim ibn Abi al-Najud ? AH 127 AH - 745 CE[2] Abu Bakr, ‘Aasim Ibn Abi al-Najud al-'Asadi 'Asadi (per lleialtat) Shu‘bah 95 AH 193 AH - 809 CE[2] Abu Bakr, Shu‘bah Ibn ‘Ayyash Ibn Salim al-Kufi an-Nahshali Nahshali (per lleialtat)
Hafs 90 AH 180 AH - 796 CE[2] Abu ‘Amr, Hafs Ibn Sulayman Ibn al-Mughirah Ibn Abi Dawud al-Asadi al-Kufi El món musulmà en general.[3]
Hamzah az-Zaiyyat 80 AH 156 AH - 773 CE[2] Abu ‘Imarah, Hamzah Ibn Habib al-Zayyat al-Taymi Taymi (per lleialtat) Khalaf 150 AH 229 AH - 844 CE[2] Abu Muhammad al-Asadi al-Bazzar al-Baghdadi
Khallad ? 220 AH - 835 CE[2] Abu ‘Isa, Khallad Ibn Khalid al-Baghdadi
Al-Kisa'i 119 AH 189 AH - 804 CE[2] Abu al-Hasan, ‘Ali Ibn Hamzah al-Asadi Asadi (per lleialtat). Persa. Al-Layth  ? AH 240 AH - 854 CE[2] Abu al-Harith, al-Layth Ibn Khalid al-Baghdadi
Al-Duri ? 246 AH - 860 CE Abu ‘Amr, Hafs Ibn ‘Umar Ibn ‘Abd al-‘Aziz al-Baghdadi Transmissor d'Abu 'Amr (vegeu a dalt)

A més dels mencionats a sobre, hi ha tres lectors més dels quals es recull separadament les seves lectures. Són:

Els Tres Lectors i els seus Transmissors
Qari (Lector) Rawi (Transmissors)
Nom Naixement Mort Nom sencer Informació addicional Nom Naixement Mort Nom sencer Informació addicional
Abu Ja‘far ? 130 AH Yazid Ibn al-Qa‘qa‘ al-Makhzumi al-Madani ‘Isa Ibn Wirdan ? 160 AH Abu al-Harith al-Madani Madani per estil
Ibn Jummaz ? 170 AH Abu ar-Rabi‘, Sulayman Ibn Muslim Ibn Jummaz al-Madani
Ya‘qub al-Yamani 117 AH 205 AH Abu Muhammad, Ya‘qub Ibn Ishaq Ibn Zayd Ibn ‘Abdillah Ibn Abi Ishaq al-Hadrami al-Basri Client dels Hadramis Ruways ? 238 AH Abu ‘Abdillah, Muhammad Ibn al-Mutawakkil al-Basri
Rawh ? 234 AH Abu al-Hasan, Rawh Ibn ‘Abd al-Mu'min, al-Basri al-Hudhali Hudhali per lleialtat
Khalaf 150 AH 229 AH Abu Muhammad al-Asadi al-Bazzar al-Baghdadi Transmissor de Hamza (vegeu a dalt) Ishaq ? 286 AH Abu Ya‘qub, Ishaq Ibn Ibrahim Ibn ‘Uthman al-Maruzi al-Baghdadi
Idris 189 AH 292 AH Abu al-Hasan, Idris Ibn ‘Abd al-Karim al-Haddad al-Baghdadi

Referències[modifica]

  1. Paret, R.. "Ḳirāʾa." Encyclopédie de l’Islam. Brill Online, 2014. Reference. BULAC (Bibliothèque universitairedes langues et civilisations). 06 August 2014 <http://referenceworks.brillonline.com.prext.num.bulac.fr/entries/encyclopedie-de-l-islam/kiraa-SIM_4383>
  2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 Shady Hekmat Nasser, Ibn Mujahid and the Canonization of the Seven Readings, p. 129. Taken from The Transmission of the Variant Readings of the Qur'an: The Problem of Tawaatur and the Emergence of Shawaadhdh. Leiden: Brill Publishers, 2012. ISBN 9789004240810
  3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 Samuel Green, THE DIFFERENT ARABIC VERSIONS OF THE QUR'AN. Retrieved 2008 Nov 17