Mòdul:Wikidata

De Viquipèdia
Jump to navigation Jump to search
Icona de documentació de mòdul Documentació del mòdul [ mostra ] [ modifica el codi ] [ mostra l’historial ] [ refresca ]

Mòdul Wikidata (codi · ús · discussió · tests · casos prova | subpàgines · enllaços)

A continuació es mostra la documentació transclosa de la subpàgina /ús. [salta a la caixa de codi]


Wikidata Stamp Rec Light.svg

Aquest mòdul extrau dades formatades de Wikidata.

Funcions

Funció bàsica:

 • claim: Retorna amb un format determinat el valor (o els valors) d'una declaració o del qualificador d'una declaració. Per defecte està referit a l'item (Qnnnn) de l'article actiu.

Altres funcions:

 • getParentValues: retorna etiquetes i valors superiors d'una propietat de forma recursiva.
 • linkWithParentLabel: crea un enllaç amb l'etiqueta d'una propietat superior. Per exemple per enllaçar autor taxonòmic (P405) amb l'etiqueta abreviatura d'autor en zoologia (P835) definida en el corresponent ítem superior.
 • getTAValue: retorna els valors de TA98 (Terminologia Anatomica primera edició 1998) de la propietat P1323. No pren paràmetres i retorna una llista amb cada valor enllaçat a la font externa.
 • ViewSomething: retorna qualsevol cosa de les dades estructurades, incloent etiquetes, descripcions, referències i enllaços interwiki.
 • years_old: retorna l'edat d'una persona: diferència entre data de naixement (p569) i data de defunció (p570), quan estan les dues propietats; o diferència entre data de naixement (p569) i la data d'avui, si no hi ha P570. Retorna una (nn) o dues xifres (nn/mm) segons la precisió de les dates. No retorna res quan alguna de les dues està expressada en segles.

Funció claim

Sintaxi completa:

{{#invoke:Wikidata|claim|property= |qualifier= |value= |list= |tablesort= |formatting= |separator= |conjunction= |item= |showerrors= |default= }}

Sintaxi addicional pel format de taula:

{{#invoke:Wikidata|claim|property= |qualifier= |qualifier2= |...|qualifier9= |tablesort= |rowformat= |rowsubformat1= |...|rowsubformat9= |formatting=table |separator= |conjunction= |item= |showerrors= |default= }}

Paràmetres:

 • property= (obligatori) Propietat de la declaració, amb format "P" seguit d'un número. Es pot veure enllaçat en l'element de Wikidata i una llista completa a Llista de propietats. Accepta també una p minúscula, però no és recomanat. Igualment accepta l'etiqueta de la propietat, per exemple property=estat equival a property=P17 per la propietat estat (P17).
 • qualifier= (opcional) Propietat del qualificador, amb format "P" seguit d'un número. Es pot veure enllaçat en l'element de Wikidata. Accepta també una p minúscula, però no és recomanat.
 • value= (opcional) Valor preferent al de Wikidata. Pot ser un paràmetre opcional en una plantilla amb el format {{{paràmetre|}}}, així si existeix pren el valor del paràmetre i sinó el valor de Wikidata.
 • list= (opcional). Per defecte assumeix list=true traient una llista dels valors de totes les declaracions o els qualificadors (vegeu separator i conjuction).
  • list=false Treu només un valor, el de rang més alt segons l'ordre preferent/normal/obsolet, o el més antic dels que tenen el rang més alt.
  • list=firstrank Treu la llista dels valors amb el primer rang més alt. És equivalent a list=true si tots tenen el mateix rang.
  • tablesort=0 (opcional) ordenació ascendent de la llista. Per defecte l'ordenació és pel rang (preferent, normal, obsolet) i per l'antiguitat de definició a Wikidata.
 • formatting= (opcional) Format desitjat. Valors possibles, per a cada tipus:
  • Format d'element (entity):
   • formatting=raw Número identificador de l'element.
   • formatting=label Etiqueta de l'element.
   • formatting=sitelink Títol de la pàgina de la Viquipèdia de l'element, sense enllaç. Si no existeix retorna el format raw amb el prefix wikidata:.
   • formatting=internallink Enllaç intern sempre que sigui possible, bé a la pàgina de la Viquipèdia (sitelink) o bé a l'etiqueta. Si no existeix l'enllaç a la Viquipèdia de l'element, i existeix una etiqueta, evita l'enllaç per defecte a Wikidata, encara que resulti un enllaç vermell.
   • formatting=pattern Format segons un patró usant $1 com a paràmetre a substituir.
   Pot incloure plantilles o funcions parser amb el format: {{((}}plantilla{{!}}paràmetre{{!}}nom{{=}}paràmetre{{))}}
  El format per defecte és un enllaç conduït, bé a sitelink o bé a wikitada:raw, usant label com a etiqueta de l'enllaç.
  • formatting=ucfirst Variant del format per defecte amb majúscula inicial en l'etiqueta. En una llista només posa majúscula en el primer element.
  • formatting=ucinternallink Variant del format "ucfirst" combinat amb "internallink".
  • Format de text (string):
   • formatting=weblink Format d'enllaç extern [http://example.com example.com]
   • formatting=pattern Format segons un patró usant $1 com a paràmetre a substituir. Exemple:formatting=[http://whc.unesco.org/en/list/$1 $1]. Per a propietats que ja hi tenen un enllaç autogenerat per WD, el patró es troba a la pàgina de discussió de la propietat.
  • Format numèric (quantity):
   • formatting=unit Format numèric incloent la unitat.
   • formatting=unitcode Format numèric incloent el codi o l'abreviatura de la unitat definit a Mòdul:Wikidata/Units.
  • Format multilingüe (monolingualtext):
   • formatting=language Codi de llengua en que està escrit el valor del paràmetre, en el cas de paràmetres amb format monolingual text, com ara el nom oficial (P1448).
   • formatting=text És una versió específica per a propietats amb format monolingual text que recupera exclusivament el text, ja que quan es recupera sense formatting s'obtindrà un text que inclou la marca de llengua <span lang="en">United...</span>.
   • formatting=ca o qualsevol valor diferent de language i text. Sols treu un valor, el de la versió catalana d'una llista multivalor de "monolingual text". Exemple: forma femenina de l'etiqueta (P2521).
  • Format coordenades (globecoordinate):
   • formatting=latitude Valor de latitud en una declaració de coordenades, en format decimal
   • formatting=longitude Valor de longitud en una declaració de coordenades, en format decimal
   • formatting=dimension Valor de dimensió en una declaració de coordenades, en metres, equivalent al paràmetre dim de GeoHack.
   • formatting=globe (per defecte) Valor del paràmetre globe de la plantilla:coord, necessari per coordenades fora de la Terra. Les dades estan definides al Mòdul:Mapa cos celeste/dades.
  • Format de dates (time):
   • formatting= format #time Accepta qualsevol format vàlid de la funció d'analitzador #time. Per exemple: formatting=d-m-Y (20-06-2018), formatting=[[j xg]] (20 de juny), formatting=Y (2018). Per defecte usa el format "j F Y" (20 juny 2018)
  • Format de taula de propietat i qualificadors:
   • formatting=table Taula de valors de llista de propietats amb els seus qualificadors. Es poden indicar fins a 9 qualificadors i el format de cada línia. Els separadors són per defecte salts de línia (vegeu separator i conjunction). Paràmetres específics per a aquest format:
    • qualifier2 ... qualifierx= Qualificadors addicionals al primer qualifier, amb nombre il·limitat consecutius.
    • rowformat= Format de la fila de propietat més qualificadors. La propietat s'indica amb $0 i els qualificadors $1 a $x. Per defecte és rowformat=$0 ($1, ... $x). Pot incloure marques de llistes * o # i també plantilles o funcions parser amb el format: {{((}}plantilla{{!}}paràmetre{{!}}nom{{=}}paràmetre{{))}}
    • rowsubformat1 ... rowsubformatx= Subformat opcional a aplicar a $1-$x definits en rowformat. Pot ser útil per no trencar el format en cas d'un qualificador buit. Per exemple, "rowformat=$0 $1" i "rowsubformat1=per $1" resulta "$0 per $1" o bé "$0" sense qualificador.
    • colformat0 ... colformatx= Format opcional a aplicar a les columnes, 0 per la propietat i 1-x pels qualificadors. Accepta la mateixa sintaxi que formatting per a cada tipus de valor.
    • case0 ... casex= Cas gramatical a aplicar a cada columna. Vegeu més avall. El paràmetre case, sense numeració, s'aplica a tots els valors.
    • tablesort= amb valors de 0 a x, permet ordenar la taula per la propietat (0) o els qualificadors (1 a x). Per defecte l'ordenació és pel rang de la propietat (preferent, normal, obsolet) i per l'antiguitat de definició a Wikidata.
    • sorting=-1 inverteix l'ordenació fent-la descendent. Amb qualsevol altre valor, o en el seu defecte, l'ordenació és ascendent.
    • list=false (vegeu més amunt) treu només la primera fila de la taula, segons l'ordre indicat o per defecte.
 • separator= (opcional) Separador a usar en llistes o taules. En cas de llistes, per defecte és MediaWiki:Comma-separator, en català una coma i un espai en blanc ', '. En cas de taules per defecte és un salt de línia <br />. En algun cas, si s'inclou en etiquetes que usen strip markers, pot ser que un <br /> no funcioni. L'alternativa és usar separator=LF per a un caràcter de control line feed.
 • conjunction= (opcional) Conjunció a usar com a separador diferent entre els dos últims elements de la llista. Per defecte és igual a separator si està definit i si no és MediaWiki:And més MediaWiki:Word-separator, en català ' i '. En el cas de taules per defecte és un salt de línia <br />
 • case= (opcional) Cas gramatical a generar. Casos definits:
  • case=gender, treu la forma femenina segons sexe (P21) de l'element (pàgina actual, item o itemgender). La forma femenina en català es generada automàticament amb les excepcions de Mòdul:ca-flexió/femení.
  • case=infoboxlabel, treu l'etiqueta sense complement amb preposicions i altres correccions definides a Mòdul:Wikidata/labels en la taula infoboxlabels. Es pot combinar amb itemgender per afegir-hi a més el case=gender.
  • case=infoboxdata, per a canvis en l'etiqueta de l'enllaç en valors d'una infotaula, per exemple per usar un àlies més simple o les sigles de forma més apropiada per a una infotaula. Els canvis es defineixen a la taula infoboxdata del Mòdul:Wikidata/labels. Cal considerar abans si caldria modificar l'etiqueta a Wikidata.
  • case=smallcaps, treu l'etiqueta en versaleta.
 • item= (opcional) Permet indicar un item (Qnnnnn) diferent a l'article actiu. Cal fer-lo servir amb moderació pel seu alt consum de recursos.
 • itemgender= (opcional) Element on es comprova la forma femenina segons sexe (P21), per defecte item. S'usa en combinació amb case=gender o case=infoboxlabel.
 • showerrors= (opcional) Amb qualsevol valor mostra el missatge d'error, si n'hi ha cap. Si no està definit mostrarà el paràmetre default en cas d'error.
 • default= (opcional) Text a mostrar en cas d'error. No té cap efecte si està definit el paràmetre showerrors. Si no està definit, i tampoc el paràmetre showerrors, retornarà un valor buit en cas d'error.

Funció getParentValues

 • item= (opcional) Permet indicar un item (Qnnnnn) diferent a l'article actiu. Aquest accés arbitrari a Wikidata està limitat pel seu alt consum de recursos.
 • property= (opcional) Propietat de la declaració, amb format "P" seguit d'un número. Per defecte és situat a la unitat administrativa (P131).
 • label= (opcional) Propietat de l'etiqueta. Per defecte és instància de (P31).
 • valuetext= (opcional) Propietat del text de l'enllaç del valor. Per defecte és un enllaç intern (vegeu formatting=internallink més amunt).
 • upto= (opcional) Fins on volem profunditzar en l'arbre de consultes, abans no trobi cap més propietat. Tipus de valors:
  • upto=etiqueta: última etiqueta a consultar, per exemple "upto=estat".
  • upto=valor numèric: nombre de nivells màxim a extreure. Per defecte és 10 com a protecció, normalment un valor més alt del que serà necessari.
 • labelshow= (opcional) Filtre d'etiquetes a mostrar, separades per una barra / si són més d'una. Per exemple "labelshow=municipi/comarca". Mostra el primer valor trobat per a cada etiqueta, sense repeticions posteriors de la mateixa etiqueta.
 • sorting= (opcional) Ordenació de la llista. Només té un valor possible "sorting=-1" per ordenar de forma inversa.
 • rowformat= (opcional) Format de sortida per a cada parell de valors obtingut, indicant $0 per l'etiqueta i $1 pel valor. Per defecte és "rowformat=$0 = $1" mostrant per exemple "comarca = [[Maresme]]"
 • separator= (opcional) Separador per a cada parell de valors obtingut, per defecte és <br />. A notar que no s'utilitza l'opció conjunction pel darrer separador.

Nota: les etiquetes de les instàncies es modifiquen amb un format més adequat a les necessitats d'una infotaula. Per exemple, "municipi del Brasil" es presenta com a "Municipi". A Mòdul:Wikidata/labels es poden definir les correccions necessàries.

Funció linkWithParentLabel

Accepta la majoria de paràmetres de la funció claim, excepte "formatting" que usa el valor per defecte "internallink". Addicionalment:

 • parent= és la propietat a usar en l'etiqueta corresponent a l'ítem superior del valor obtingut per "property/qualifier".

Funció years_old

La seva sintaxi és: {{#invoke:Wikidata|years_old|formatting=''tipus pattern'' |item= }}. item i formatting són opcionals. Un exemple típic de formatting és ($1 anys)

Exemples

Els exemples a continuació són mostres provades en les pàgines corresponents. Es poden fer proves a Viquipèdia:Proves de Wikidata, comprovacions en previsualització d'una pàgina o usar el paràmetre item per un element de Wikidata diferent de la pàgina actual.

 • Ús simple:
{{#invoke:Wikidata | claim |property=P20}} a l'article Jean-François Champollion dóna: París
és la propietat lloc de defunció (P20), per defecte amb el valor enllaçat.
 • Sense enllaç:
{{#invoke:Wikidata | claim | property=P20 | formatting=label}} dóna: París
 • Valor preferent:
{{#invoke:Wikidata | claim | property=P20 | value={{{lloc_mort|}}} }} en la infotaula de l'article donarà
el valor de {{{lloc_mort|}}} si està definit en l'article, en cas contrari París
 • Valor tipus data:
{{#invoke:Wikidata | claim | property=P569}} dóna la data de naixement amb el format per defecte:
23 desembre 1790 i 22 desembre 1790
 • Formatat amb un patró:
{{#invoke:Wikidata | claim | property=P214 | formatting=[http://viaf.org/viaf/$1 $1]}} dóna:
34454460
 • Un únic valor:
Imatge de mostra
{{#invoke:Wikidata | claim | property=P18 | list=false | formatting=[[File:$1|thumb|upright=.5|Imatge de mostra]]}}
Treu només la primera de les imatges definides.
 • Format d'enllaç extern:
{{#invoke:Wikidata | claim | property=P856 | formatting=weblink}} a Berlín dóna:
www.berlin.de/
 • Llista de valors:
{{#invoke:Wikidata | claim | property=P47}} a Alcoià dóna:
l'Alacantí, Alt Vinalopó, Comtat, Marina Baixa, La Vall d'Albaida i Vinalopó Mitjà
Cal notar l'enllaç conduït [[Comtat (País Valencià)|Comtat]]
 • Llista formatada:
{{#invoke:Wikidata | claim | property=P150 | separator=<br /> | conjunction=<br />}} dóna
Alcoi
Banyeres de Mariola
Benifallim
Castalla
Ibi
Onil
Penàguila
Tibi
 • Coordenades:
{{#invoke:Wikidata | claim | property=P625 | formatting=latitude}} dóna: 38.701944444444
{{#invoke:Wikidata | claim | property=P625 | formatting=longitude}} dóna: -0.47722222222222

Vegeu també

-- version 20180618

local p = {}

local wiki = 
{
	langcode = mw.language.getContentLanguage().code
}

-----------------------------------------------------------------------------
-- internationalisation at [[Module:Wikidata/i18n]]
local i18n = {
	["errors"] = {
		["property-not-found"] = "Property not found.",
		["entity-not-found"] = "Wikidata entity not found.",
		["unknown-claim-type"] = "Unknown claim type.",
		["unknown-entity-type"] = "Unknown entity type.",
		["qualifier-not-found"] = "Qualifier not found.",
		["site-not-found"] = "Wikimedia project not found.",
		["unknown-datetime-format"] = "Unknown datetime format.",
		["local-article-not-found"] = "Article is not yet available in this wiki.",
		['not-from-content-page'] = "Do not invoke from content page. Use a template or use a module subpage like /sandbox for testing ."
	},
	["datetime"] =
	{
		-- $1 is a placeholder for the actual number
		[0] = "$1 billion years",	-- precision: billion years
		[1] = "$100 million years",	-- precision: hundred million years
		[2] = "$10 million years",	-- precision: ten million years
		[3] = "$1 million years",	-- precision: million years
		[4] = "$100,000 years",		-- precision: hundred thousand years
		[5] = "$10,000 years",		-- precision: ten thousand years
		[6] = "$1 millennium",		-- precision: millennium
		[7] = "$1 century",			-- precision: century
		[8] = "$1s",				-- precision: decade
		-- the following use the format of #time parser function
		[9] = "Y",					-- precision: year, 
		[10] = "F Y",				-- precision: month
		[11] = "F j, Y",			-- precision: day
		[12] = "F j, Y ga",			-- precision: hour
		[13] = "F j, Y g:ia",		-- precision: minute
		[14] = "F j, Y g:i:sa",		-- precision: second
		
		["beforenow"] = "$1 BCE",	-- how to format negative numbers for precisions 0 to 5
		["afternow"] = "$1 CE",		-- how to format positive numbers for precisions 0 to 5
		["bc"] = '$1 "BCE"',		-- how print negative years
		["ad"] = "$1",				-- how print positive years
		["bc-addon"] = " BC",		-- suffix for negative dates
		["ad-addon"] = ""			-- suffix for 1st century AD dates
	},
	["monolingualtext"] = '<span lang="%language">%text</span>',
	["warnDump"] = "[[Categoria:Funció Dump del mòdul Wikidata]]",
	
	["cite"] = {					-- Cite web parameters
		["url"]     = "url",
		["title"]    = "title",
		["website"]   = "website",
		["access-date"] = "access-date",
		["archive-url"] = "archive-url",
		["archive-date"] = "archive-date",
		["author"]    = "author",
		["publisher"]  = "publisher",
		["quote"]    = "quote",
		["language"]   = "language",
		["date"]     = "date",
		["pages"]    = "pages"
	}
}

local cases = {} -- functions for local grammatical cases defined at [[Module:Wikidata/i18n]]

----------------------------------------------------------------------------
-- module local functions

-- Credit to http://stackoverflow.com/a/1283608/2644759
-- cc-by-sa 3.0
local function tableMerge(t1, t2)
	for k,v in pairs(t2) do
		if type(v) == "table" then
			if type(t1[k] or false) == "table" then
				tableMerge(t1[k] or {}, t2[k] or {})
			else
				t1[k] = v
			end
		else
			t1[k] = v
		end
	end
	return t1
end

local function loadI18n()
	local exist, res = pcall(require, "Module:Wikidata/i18n")
	if exist and next(res) ~= nil then
		tableMerge(i18n, res.i18n)
		cases = res.cases
	end
end

loadI18n()

local function case(word, localcase, lang)
	if word == nil or word == '' or cases[localcase] == nil then
		return word
	end
	
	return cases[localcase](word, lang)
end

local function expandBraces(text, formatting)
	if text == nil or formatting == nil then return text end
	-- only expand braces if provided in argument, not included in value as in Q1164668
	if mw.ustring.find(formatting, '{{', 1, true) == nil then return text end
	if type(text) ~= "string" then
		text = tostring(text)
	end
	
	for braces in mw.ustring.gmatch(text, "{{(.-)}}") do
		local parts = mw.text.split(braces, "|")
		local title_part = parts[1]
		local parameters = {}
		for i = 2, #parts do
			if mw.ustring.find(parts[i], "=") then
				local subparts = mw.text.split(parts[i], "=")
				parameters[subparts[1]] = subparts[2]
			else
				table.insert(parameters, parts[i])
			end
		end
		
		local braces_expanded
		if mw.ustring.find(title_part, ":")
			and mw.text.split(title_part, ":")[1] ~= mw.site.namespaces[10].name -- not a prefix Template:
			then
			braces_expanded = mw.getCurrentFrame():callParserFunction{name=title_part, args=parameters}
		else
			braces_expanded = mw.getCurrentFrame():expandTemplate{title=title_part, args=parameters}
		end
		braces = mw.ustring.gsub(braces, "([%^%$%(%)%%%.%[%]%*%+%-%?])", "%%%1") -- escape magic characters
		text = mw.ustring.gsub(text, "{{" .. braces .. "}}", braces_expanded)
	end
	
	return text
end

local function printDatavalueString(data, parameters)
	if parameters.formatting == 'weblink' then 
		return '[' .. data .. ' ' .. mw.text.split(data, '//' )[2] .. ']'
	elseif mw.ustring.find((parameters.formatting or ''), '$1', 1, true) then -- formatting = a pattern
		local escaped_data = mw.ustring.gsub(data, "%%", "%%%") -- escape % character, normally used in url, avoiding invalid capture in gsub
		return expandBraces(mw.ustring.gsub(parameters.formatting, '$1', escaped_data), parameters.formatting)
	elseif parameters.case then
		return case(data, parameters.case)
	else
		return data
	end
end

local function printDatavalueCoordinate(data, parameter)
	if parameter == 'latitude' then
		return data.latitude
	elseif parameter == 'longitude' then
		return data.longitude
	elseif parameter == 'dimension' then
		return data.dimension
	else --default formatting='globe'
		if data.globe == '' or data.globe == nil or data.globe == 'http://www.wikidata.org/entity/Q2' then
			return 'earth'
		else
			local globenum = mw.text.split(data.globe, 'entity/')[2] -- http://www.wikidata.org/wiki/Q2
			local globetable = mw.loadData('Module:Mapa cos celeste/dades')
			for _, globe in pairs(globetable.maps) do
				if globe.wikidata == globenum then
					return globe.coord_globe
				end
			end
			return globenum
		end
	end
end

local function printDatavalueQuantity(data, parameter)
	-- exemples: 277±1 Centímetre, 1,94 metre
	local amount = data.amount
	amount = mw.ustring.gsub(amount, "%+", "")
	local sortkey = string.format("%09d", amount)
	local lang = mw.language.new(wiki.langcode)
	amount = lang:formatNum(tonumber(amount))
	-- This is used to get the unit name for a numeric value
	local suffix = ""
	if parameter == "unit" or parameter == "unitcode" then
		-- get the url for the unit entry on Wikidata:
		local unitID = data.unit
		-- and just return the last bit from "Q" to the end (which is the QID):
		unitID = mw.ustring.sub(unitID, mw.ustring.find(unitID, "Q"), -1)
		if mw.ustring.sub(unitID, 1, 1) == "Q" then
			local unit_label = mw.wikibase.label(unitID)
			suffix = " " .. require("Module:Wikidata/Units").getUnit(amount, unit_label, unitID, parameter == "unitcode")
		end
	end
	return amount .. suffix, sortkey
end

local function printDatavalueTime(data, parameter)
	-- Dates and times are stored in ISO 8601 format
	local timestamp = data.time
	local sortkey = timestamp
	local addon = ""
	
	-- calendar model
	local calendar_add = ""
	local calendar_id = mw.text.split(data.calendarmodel, 'entity/')[2]
	if (timestamp < "+1582-10-15T00:00:00Z" and (calendar_id == "Q12138" or calendar_id == "Q1985727"))
		or (timestamp > "+1582-10-04T00:00:00Z" and (calendar_id == "Q11184" or calendar_id == "Q1985786"))
		then
		local calendar_model = {["Q12138"] = "gregorian", ["Q1985727"] = "gregorian", ["Q11184"] = "julian", ["Q1985786"] = "julian"}
		calendar_add = " <sup>(" .. mw.message.new('Wikibase-time-calendar-' .. calendar_model[calendar_id]):inLanguage(wiki.langcode):plain() .. ")</sup>"
	end
	
	-- check for negative date, ex. "-0027-01-16T00:00:00Z"
	if string.sub(timestamp, 1, 1) == '-' then
		timestamp = '+' .. string.sub(timestamp, 2)
		addon = i18n.datetime["bc-addon"]
	elseif string.sub(timestamp, 2, 3) == '00' then
		addon = i18n.datetime["ad-addon"]
	end
	addon = addon .. calendar_add
	local function d(f, t)
		return mw.language.new(wiki.langcode):formatDate(f, t or timestamp) .. addon
	end
	local precision = data.precision or 11
	local intyear = tonumber(mw.ustring.match(timestamp, "^\+?%d+"))
	local ret = ""
	
	-- precision is 10000 years or more
	if precision <= 5 then
		local factor = 10 ^ ((5 - precision) + 4)
		local y2 = math.ceil(math.abs(intyear) / factor)
		local relative = mw.ustring.gsub(i18n.datetime[precision], "$1", tostring(y2))
		if addon == i18n.datetime["bc-addon"] then
			-- negative date
			ret = mw.ustring.gsub(i18n.datetime.beforenow, "$1", relative)
		else
			ret = mw.ustring.gsub(i18n.datetime.afternow, "$1", relative)
		end
	-- precision is millennia, centuries or decades
	elseif precision == 6 then
		local card = math.floor((intyear - 1) / 1000) + 1
		if mw.ustring.find(i18n.datetime[6], "$1") then
			ret = mw.ustring.gsub(i18n.datetime[6], "$1", tostring(card)) .. addon
		else
			ret = d(i18n.datetime[6], string.format("%04d", tostring(card)))
		end
	elseif precision == 7 then
		local card = math.floor((math.abs(intyear) - 1) / 100) + 1
		if mw.ustring.find(i18n.datetime[7], "$1") then
			ret = mw.ustring.gsub(i18n.datetime[7], "$1", tostring(card)) .. addon
		else
			ret = d(i18n.datetime[7], string.format("%04d", tostring(card)))
		end
	elseif precision == 8 then
		local card = math.floor(math.abs(intyear) / 10) * 10
		ret = mw.ustring.gsub(i18n.datetime[8], "$1", tostring(card)) .. addon
	-- precision is year
	elseif parameter == 'Y' or precision == 9 then
		ret = tostring(intyear) .. addon
	-- precision is month
	elseif precision == 10 then
		timestamp = timestamp .. " + 1 day" -- formatDate yyyy-mm-00 returns the previous month
		ret, _ = string.gsub(d(i18n.datetime[10]), " 0+", " ") -- supress leading zeros in year
	elseif parameter then
		ret, _ = string.gsub(d(parameter), "([ %[])0+", "%1") -- supress leading zeros in year optionally linked
	else
		ret, _ = string.gsub(d(i18n.datetime[11]), " 0+", " ")
	end
	return ret, sortkey
end

local function printDatavalueEntity(data, parameters)
	local entityId = "Q" .. tostring(data['numeric-id'])
	local label, lang = mw.wikibase.getLabelWithLang(entityId)
	local sitelink = mw.wikibase.sitelink(entityId)
	local parameter = parameters.formatting
	local labelcase = label or sitelink
	if parameters.case then
		labelcase = case(labelcase, parameters.case, lang)
		-- temporary track previous to fetch feminine from P2521
		if parameters.case == 'feminine' and labelcase ~= (label or sitelink) then
			local feminine_claims = findClaims(mw.wikibase.getEntityObject(entityId), 'P2521')
			local feminine_value
			if feminine_claims then
				for _, feminine_claim in ipairs(feminine_claims) do
					feminine_value = getValueOfClaim(feminine_claim, nil, {["formatting"]=wiki.langcode})
					if feminine_value then
						break
					end
				end
			end
			if feminine_claims == nil or labelcase ~= (feminine_value or '') then
				require('Mòdul:utilitats').rastreig("Wikidata/femení/" .. entityId)
				require('Mòdul:utilitats').rastreig("Wikidata/femení")
			end
		end
	end
	local ret1, ret2
	if parameter == 'raw' then 
		ret1 = entityId
		ret2 = entityId
	elseif parameter == 'label' then
		ret1 = labelcase or entityId
		ret2 = labelcase or entityId
	elseif parameter == 'sitelink' then
		ret1 = (sitelink or 'wikidata:' .. entityId)
		ret2 = sitelink or entityId
	elseif mw.ustring.find((parameter or ''), '$1', 1, true) then -- formatting = a pattern
		ret1 = mw.ustring.gsub(parameter, '$1', labelcase or entityId)
		ret1 = expandBraces(ret1, parameter)
		ret2 = labelcase or entityId
	else
		if parameter == "ucfirst" or parameter == "ucinternallink" then
			labelcase = labelcase and mw.language.getContentLanguage():ucfirst(labelcase)
			-- only first of a list, reset formatting for next ones
			if parameter == "ucinterlanllink" then
				parameters.formatting = 'internallink'
			else
				parameters.formatting = nil -- default format
				require('Mòdul:utilitats').rastreig("wikidata/ucfirst")
			end
		end
		
		if sitelink then
			ret1 = '[[' .. sitelink .. '|' .. labelcase .. ']]'
			ret2 = labelcase
		elseif label and (parameter == 'internallink' or parameter == 'ucinternallink') then
			ret1 = '[[' .. label .. '|' .. labelcase .. ']]'
			ret2 = labelcase
		else
			ret1 = '[[wikidata:' .. entityId .. '|' .. (labelcase or entityId) .. ']]'
			ret2 = labelcase or entityId
		end
	end
	
	return ret1, ret2
end

local function printDatavalueMonolingualText(data, parameter)
	-- data fields: language [string], text [string]
	local result = nil
	if parameter == "language" or parameter == "text" then
		result = data[parameter]
	elseif parameter then
		if data["language"] == wiki.langcode then
			result = data["text"]
		end
	else
		result = mw.ustring.gsub(mw.ustring.gsub(i18n.monolingualtext, "%%language", data["language"]), "%%text", data["text"])
	end
	return result
end

local function printDatatypeMath(data)
	return mw.getCurrentFrame():callParserFunction('#tag:math', data)
end

local function printError(key)
  return '<span class="error">' .. i18n.errors[key] .. '</span>'
end

-- the "qualifiers" and "snaks" field have a respective "qualifiers-order" and "snaks-order" field
-- use these as the second parameter and this function instead of the built-in "pairs" function
-- to iterate over all qualifiers and snaks in the intended order.
local function orderedpairs(array, order)
	if not order then return pairs(array) end

	-- return iterator function
	local i = 0
	return function()
		i = i + 1
		if order[i] then
			return order[i], array[order[i]]
		end
	end
end

function findClaims(entity, property)
	if not property or not entity or not entity.claims then return end
	
	if not mw.ustring.match(property, "^P%d+$") then
		-- get property id for the given label
		property = mw.wikibase.resolvePropertyId(property)
		if not property then return end
	end
	
	return entity.claims[property]
end

local function getSnakValue(snak, parameters)
	local parameter = parameters.formatting
	if snak.snaktype == 'value' then
		-- call the respective snak parser
		if snak.datatype == 'math' then
			return printDatatypeMath(snak.datavalue.value)
		elseif snak.datavalue.type == "string" then
			return printDatavalueString(snak.datavalue.value, parameters)
		elseif snak.datavalue.type == "globecoordinate" then
			return printDatavalueCoordinate(snak.datavalue.value, parameter)
		elseif snak.datavalue.type == "quantity" then
			return printDatavalueQuantity(snak.datavalue.value, parameter)
		elseif snak.datavalue.type == "time" then
			return printDatavalueTime(snak.datavalue.value, parameter)
		elseif snak.datavalue.type == 'wikibase-entityid' then
			return printDatavalueEntity(snak.datavalue.value, parameters)
		elseif snak.datavalue.type == 'monolingualtext' then
			return printDatavalueMonolingualText(snak.datavalue.value, parameter)
		end
	end
	return mw.wikibase.renderSnak(snak)
end

local function getQualifierSnak(claim, qualifierId, parameters)
	-- a "snak" is Wikidata terminology for a typed key/value pair
	-- a claim consists of a main snak holding the main information of this claim,
	-- as well as a list of attribute snaks and a list of references snaks
	if qualifierId then
		-- search the attribute snak with the given qualifier as key
		if claim.qualifiers then
			local qualifier = claim.qualifiers[qualifierId]
			if qualifier then
				-- iterate over monolingualtext qualifiers to get local language
				for idx in pairs(qualifier) do
					if qualifier[idx].datavalue and qualifier[idx].datavalue.value and qualifier[idx].datavalue.value.language then
						if qualifier[idx].datavalue.value.language == wiki.langcode then
							return qualifier[idx]
						end
					end
				end
				if parameters.list then
					return qualifier
				else
					return qualifier[1]
				end
			end
		end
		return nil, printError("qualifier-not-found")
	else
		-- otherwise return the main snak
		return claim.mainsnak
	end
end

function getValueOfClaim(claim, qualifierId, parameters)
	local error
	local snak
	snak, error = getQualifierSnak(claim, qualifierId, parameters)
	if not snak then
		return nil, nil, error
	elseif snak[1] then -- a multi qualifier
		local result = {}
		local sortkey = {}
		for idx in pairs(snak) do
			result[#result + 1], sortkey[#sortkey + 1] = getSnakValue(snak[idx], parameters)
		end
		return mw.text.listToText(result, parameters.qseparator, parameters.qconjunction), sortkey[1]
	else -- a property or a qualifier
		return getSnakValue(snak, parameters)
	end
end

local function getReferences(claim)
	local refaliases = {
		citeWeb     = "Q5637226",
		author     = "P50",
		publisher    = "P123",
		importedFrom  = "P143",
		statedIn    = "P248",
		pages      = "P304",
		publicationDate = "P577",
		startTime    = "P580",
		endTime     = "P582",
		chapter     = "P792",
		retrieved    = "P813",
		referenceURL  = "P854",
		archiveURL   = "P1065",
		title      = "P1476",
		quote      = "P1683",
		shortName    = "P1813",
		language    = "P2439",
		archiveDate   = "P2960"
	}
	local result = ""
	-- traverse through all references
	for ref in pairs(claim.references or {}) do
		local refparts
		local refs = {}
		-- traverse through all parts of the current reference
		for snakkey, snakval in pairs(claim.references[ref].snaks or {}) do
			if snakkey ~= refaliases.importedFrom then -- "imported from" is not a proper reference
				for snakidx = 1, #snakval do
					if snakidx > 1 then refparts = refparts .. ", " end
					refparts = refparts or '' .. getSnakValue(snakval[snakidx], {})
				end
				refs[snakkey] = refparts
				refparts = nil
			end
		end
		
		-- get title of general template for citing web references
		local template = mw.wikibase.sitelink(refaliases.citeWeb) or ""
		template = mw.text.split(template, ":")[2] -- split off namespace from front
		
		-- (1) if both "reference URL" and "title" are present, then use the general template for citing web references
		if refs[refaliases.referenceURL] and (refs[refaliases.title] or refs[refaliases.statedIn]) and template then
			local citeParams = {}
			citeParams[i18n['cite']['url']] = refs[refaliases.referenceURL]
			citeParams[i18n['cite']['title']] = refs[refaliases.title] or refs[refaliases.statedIn]:match("^%[%[.-|(.-)%]%]")
			citeParams[i18n['cite']['website']] = refs[refaliases.statedIn]
			citeParams[i18n['cite']['language']] = refs[refaliases.language]
			citeParams[i18n['cite']['date']] = refs[refaliases.publicationDate]
			citeParams[i18n['cite']['access-date']] = refs[refaliases.retrieved]
			citeParams[i18n['cite']['archive-url']] = refs[refaliases.archiveURL]
			citeParams[i18n['cite']['archive-date']] = refs[refaliases.archiveDate]
			citeParams[i18n['cite']['publisher']] = refs[refaliases.publisher]
			citeParams[i18n['cite']['quote']] = refs[refaliases.quote]
			citeParams[i18n['cite']['pages']] = refs[refaliases.pages]
			citeParams[i18n['cite']['author']] = refs[refaliases.author]
			refparts = mw.getCurrentFrame():expandTemplate{title=template, args=citeParams}
		else
			-- raw ouput
			for k, v in orderedpairs(refs or {}, claim.references[ref]["snaks-order"]) do
				if k and v then
					if refparts then refparts = refparts .. ", " else refparts = "" end
					refparts = refparts .. tostring(mw.wikibase.label(k)) .. ": "
					refparts = refparts .. v
				end
			end
		end
		if refparts then result = result .. mw.getCurrentFrame():extensionTag("ref", refparts) end
	end
	return result
end

-- Return the site link (for the current site) for a given data item.
function p.getSiteLink(frame)
  if frame.args[1] == nil then
    entity = mw.wikibase.getEntityObject()
    if not entity then
    	return nil
    end
    id = entity.id
  else
    id = frame.args[1]
  end
 
  return mw.wikibase.sitelink(id)
end

function p.claim(frame)
	if mw.title.new(frame:getParent():getTitle()).isContentPage and not mw.title.new(frame:getTitle()).isSubpage then
		-- invoked from a content page and not invoking a module subpage
		return printError("not-from-content-page")
	end
	return p._main(frame.args, frame:getParent().args)
end

-- Entry point from other modules or debugging, with a list of arguments.
-- From other modules use: require("Module:Wikidata")._main({item="Q...", property="P...", ...})
-- On debug console use: =p._main({item="Q...", property="P...", ...})
function p._main(args, pargs)
	--If a value is already set, use it
	if args.value and args.value ~= '' then
		return args.value
	end
	
	-- arguments
	local property = string.upper(args["property"] or "")
	local id = args["item"] or (pargs and pargs["item"]); if id == "" then id = nil end
	local idgender = args["itemgender"]
	if idgender and not string.match(idgender, "^Q%d+$") then -- id malformed, maybe "unknown value"
		idgender = nil
	end
	local qualifierId = {}
	qualifierId[1] = args["qualifier"] and string.upper(args["qualifier"]) or nil
	local i = 2
	while args["qualifier" .. i] do
		qualifierId[i] = string.upper(args["qualifier" .. i])
		i = i + 1
	end
	local parameter = args["formatting"] or ''; if parameter == "" then parameter = nil end
	local case = args.case
	local list = args["list"] or true; if list == "false" then list = false end
	local sorting_col = args.tablesort
	local sorting_up = (args.sorting or "") ~= "-1"
	local separator = args.separator
	local conjunction = args.conjunction or args.separator
	local rowformat = args.rowformat
	local references = args["references"]
	local showerrors = args["showerrors"]
	local default = args["default"]
	
	local parameters = {["formatting"] = parameter, ["list"] = list, ["case"] = case,
		["separator"] = separator, ["conjunction"] = conjunction, ["qseparator"] = separator, ["qconjunction"] = conjunction}
	local preformat = ""
	local postformat = ""
	if parameters.formatting == "table" then
		parameters.separator = parameters.separator or "<br />"
		parameters.conjunction = parameters.conjunction or "<br />"
		parameters.qseparator = ", "
		parameters.qconjunction = ", "
		if not rowformat then
			rowformat = "$0 ($1"
			i = 2
			while qualifierId[i] do
				rowformat = rowformat .. ", $" .. i
				i = i + 1
			end
			rowformat = rowformat .. ")"
		elseif mw.ustring.find(rowformat, "^[*#]") then
			parameters.separator = "</li><li>"
			parameters.conjunction = "</li><li>"
			if mw.ustring.match(rowformat, "^[*#]") == "*" then
				preformat = "<ul><li>"
				postformat = "</li></ul>"
			else
				preformat = "<ol><li>"
				postformat = "</li></ol>"
			end
			rowformat = mw.ustring.gsub(rowformat, "^[*#] ?", "")
		end
	end
	if default then showerrors = nil end
	
	-- get wikidata entity
	local entity = mw.wikibase.getEntityObject(id)
	if not entity then
		if showerrors then return printError("entity-not-found") else return default end
	end
	-- fetch the first claim of satisfying the given property
	local claims = findClaims(entity, property)
	if not claims or not claims[1] then
		if showerrors then return printError("property-not-found") else return default end
	end
	
	-- find feminine case if gender is requested
	local genderCase
	if parameters.case == "gender" or idgender or parameters.formatting == "table" then
		local genderEntity = idgender and mw.wikibase.getEntityObject(idgender) or entity
		local genderClaims = genderEntity.claims["P21"]
		if genderClaims then
			local genderId = getValueOfClaim(genderClaims[1], nil, {["formatting"]="raw"})
			if genderId == "Q6581072" or genderId == "Q1052281" or genderId == "Q43445" then -- female, transgender female, female organism
				genderCase = (parameters.case == "infoboxlabel") and "labelfeminine" or "feminine"
				if parameters.case == "gender" or idgender then
					parameters.case = genderCase
				end
			end
		end
	end
	
	-- get initial sort indices
	local sortindices = {}
	for idx in pairs(claims) do
		sortindices[#sortindices + 1] = idx
	end
	-- sort by claim rank
	local comparator = function(a, b)
		local rankmap = { deprecated = 2, normal = 1, preferred = 0 }
		local ranka = rankmap[claims[a].rank or "normal"] .. string.format("%08d", a)
		local rankb = rankmap[claims[b].rank or "normal"] .. string.format("%08d", b)
		return ranka < rankb
	end
	table.sort(sortindices, comparator)
	
	local result
	local error
	if parameters.list or parameters.formatting == "table" then
		-- convert LF to line feed, <br /> may not work on some cases
		parameters.separator = parameters.separator == "LF" and "\010" or parameters.separator
		parameters.conjunction = parameters.conjunction == "LF" and "\010" or parameters.conjunction
		-- iterate over all elements and return their value (if existing)
		local value, valueq
		local sortkey, sortkeyq
		local values = {}
		local sortkeys = {}
		local firstrank = parameters.list == "firstrank" and claims[sortindices[1]].rank or ''
		for idx in pairs(claims) do
			local claim = claims[sortindices[idx]]
			if firstrank ~= '' and firstrank ~= claim.rank then
				break
			end
			if parameters.formatting == "table" then
				local params = mw.clone(parameters)
				params.formatting = args["colformat0"]
				if args["case0"] then
					params.case = args["case0"] == "gender" and genderCase or args["case0"]
				end
				value, sortkey, error = getValueOfClaim(claim, nil, params)
				if value then
					values[#values + 1] = {}
					sortkeys[#sortkeys + 1] = {}
					for i, qual in ipairs(qualifierId) do
						params.formatting = args["colformat" .. i]
						if args["case" .. i] then
							params.case = args["case" .. i] == "gender" and genderCase or args["case" .. i]
						else
							params.case = parameters.case
						end
						valueq, sortkeyq, _ = getValueOfClaim(claim, qual, params)
						values[#values]["col" .. i] = valueq
						sortkeys[#sortkeys]["col" .. i] = sortkeyq or valueq
					end
				end
			else
				value, sortkey, error = getValueOfClaim(claim, qualifierId[1], parameters)
				values[#values + 1] = {}
				sortkeys[#sortkeys + 1] = {}
			end
			if not value and showerrors then value = error end
			if value then
				if references then value = value .. getReferences(claim) end
				values[#values]["col0"] = value
				sortkeys[#sortkeys]["col0"] = sortkey or value
			end
		end
		-- sort and format results
		sortindices = {}
		for idx in pairs(values) do
			sortindices[#sortindices + 1] = idx
		end
		if sorting_col then
			local comparator = function(a, b)
				local valuea = sortkeys[a]["col" .. sorting_col] or ''
				local valueb = sortkeys[b]["col" .. sorting_col] or ''
				if sorting_up then
					return valuea < valueb
				end
				return valuea > valueb
			end
			table.sort(sortindices, comparator)
		end
		result = {}
		for idx in pairs(values) do
			local valuerow = values[sortindices[idx]]
			value = valuerow["col0"]
			if parameters.formatting == "table" then
				value = mw.ustring.gsub(rowformat .. "$", "$0", value) -- fake end character added for easy gsub
				for i, _ in ipairs(qualifierId) do
					valueq = valuerow["col" .. i]
					if args["rowsubformat" .. i] and valueq then
						-- add fake end character $
						-- gsub $i not followed by a number so $1 doesn't match $10, $11...
						-- remove fake end character
						valueq = mw.ustring.gsub(args["rowsubformat" .. i] .. "$", "$" .. i .. "(%D)", valueq .. "%1")
						valueq = string.sub(valueq, 1, -2)
					end
					value = mw.ustring.gsub(value, "$" .. i .. "(%D)", (valueq or '') .. "%1")
				end
				value = string.sub(value, 1, -2) -- remove fake end character
				value = expandBraces(value, rowformat)
			else
				value = expandBraces(value, parameters.formatting)
			end
			result[#result + 1] = value
			if not parameters.list then
				break
			end
		end
		result = preformat .. mw.text.listToText(result, parameters.separator, parameters.conjunction) .. postformat
	else
		-- return first element
		local claim = claims[sortindices[1]]
		result, _, error = getValueOfClaim(claim, qualifierId[1], parameters)
		if result and references then result = result .. getReferences(claim) end
	end
	
	if result then return result else
		if showerrors then return error else return default end
	end
end

-- This is used to get the TA98 (Terminologia Anatomica first edition 1998) values like 'A01.1.00.005' (property P1323)
-- which are then linked to http://www.unifr.ch/ifaa/Public/EntryPage/TA98%20Tree/Entity%20TA98%20EN/01.1.00.005%20Entity%20TA98%20EN.htm
-- uses the newer mw.wikibase calls instead of directly using the snaks
-- formatPropertyValues returns a table with the P1323 values concatenated with ", " so we have to split them out into a table in order to construct the return string
p.getTAValue = function(frame)
  local ent = mw.wikibase.getEntityObject()
  local props = ent:formatPropertyValues('P1323')
  local out = {}
  local t = {}
  for k, v in pairs(props) do
    if k == 'value' then
      t = mw.text.split( v, ", ")
      for k2, v2 in pairs(t) do
        out[#out + 1] = "[http://www.unifr.ch/ifaa/Public/EntryPage/TA98%20Tree/Entity%20TA98%20EN/" .. string.sub(v2, 2) .. "%20Entity%20TA98%20EN.htm " .. v2 .. "]"
      end
    end
  end
  local ret = table.concat(out, "<br> ")
  if #ret == 0 then
    ret = "Invalid TA"
  end
  return ret
end

-- look into entity object
function p.ViewSomething(frame)
	local f = (frame.args[1] or frame.args.item) and frame or frame:getParent()
	local id = f.args.item
	if id and (#id == 0) then
		id = nil
	end
	local data = mw.wikibase.getEntityObject(id)
	if not data then
		return nil
	end

	local i = 1
	while true do
		local index = f.args[i]
		if not index then
			if type(data) == "table" then
				return frame:extensionTag('syntaxhighlight', mw.text.jsonEncode(data, mw.text.JSON_PRETTY), {lang = 'json'})
			else
				return tostring(data)
			end
		end
		
		data = data[index] or data[tonumber(index)]
		if not data then
			return
		end
		
		i = i + 1
	end
end

-- Dump data tree structure
-- From pl:Module:Wikidane, by User:Paweł Ziemian
-- Funció pensada com a eina d'ajuda en previsualització.
function p.Dump(frame)
	local data = mw.wikibase.getEntityObject()
	if not data then
		return i18n.warnDump
	end
	
	local f = frame.args[1] and frame or frame:getParent()

	local i = 1
	while true do
		local index = f.args[i]
		if not index then
			return frame:extensionTag('syntaxhighlight', mw.dumpObject(data), {lang = 'json'}) .. i18n.warnDump
		end
		
		data = data[index] or data[tonumber(index)]
		if not data then
			return i18n.warnDump
		end
		
		i = i + 1
	end
end

-- Look into entity object
-- From pl:Module:Wikidane, function V, by User:Paweł Ziemian
function p.getEntityFromTree(frame)
	local data = mw.wikibase.getEntityObject()
	if not data then
		return nil
	end
	
	local f = frame.args[1] and frame or frame:getParent()
	
	local i = 1
	while true do
		local index = f.args[i]
		if not index then
			return tostring(data)
		end
		
		data = data[index] or data[tonumber(index)]
		if not data then
			return
		end
		
		i = i + 1
	end
end

-- getParentValues: returns a property value with its instance label fetching a recursive tree

local function uc_first(word)
	return mw.ustring.upper(mw.ustring.sub(word, 1, 1)) .. mw.ustring.sub(word, 2)
end

local function getPropertyValue(id, property, parameter)
	local entity = mw.wikibase.getEntityObject(id)
	if not (entity and entity.claims) then return end
	
	local claims = entity.claims[property]
	if not claims then return end
	-- get initial sort indices
	local sortindices = {}
	for idx in pairs(claims) do
		sortindices[#sortindices + 1] = idx
	end
	-- sort by claim rank
	local comparator = function(a, b)
		local rankmap = { deprecated = 2, normal = 1, preferred = 0 }
		local ranka = rankmap[claims[a].rank or "normal"] .. string.format("%08d", a)
		local rankb = rankmap[claims[b].rank or "normal"] .. string.format("%08d", b)
		return ranka < rankb
	end
	table.sort(sortindices, comparator)
	
	local snak = claims[sortindices[1]].mainsnak
	
	local entityId
	local result = '-' -- default for 'no value'
	if snak.datavalue then
		entityId = "Q" .. tostring(snak.datavalue.value['numeric-id'])
		result, _ = getSnakValue(snak, {formatting=parameter})
	end
	
	return entityId, result
end

function p.getParentValues(frame)
	local args = frame.args
	local id = args["item"]; if id == "" then id = nil end
	local propertySup = args["property"]; if (propertySup == nil or propertySup == "") then propertySup = "P131" end --administrative entity
	local propertyLabel = args["label"]; if (propertyLabel == nil or propertyLabel == "") then propertyLabel = "P31" end --instance
	local propertyLink = args["valuetext"]; if propertyLink == "" then propertyLink = nil end --internallink
	local upto = args["upto"]; if upto == "" then upto = nil end
	local labelShow = args["labelshow"]; if labelShow == "" then labelShow = nil end
	local rowformat = args["rowformat"]; if (rowformat == nil or rowformat == "") then rowformat = "$0 = $1" end
	local separator = args["separator"]; if (separator == nil or separator == "") then separator = "<br />" end
	local sorting = args["sorting"]; if sorting == "" then sorting = nil end
	
	local lastlabel = uc_first(upto or '')
	local maxloop = tonumber(upto) or (lastlabel == '' and 10 or 50)
	
	local labelFilter = {}
	if labelShow then
		for i, v in ipairs(mw.text.split(labelShow, "/")) do
			labelFilter[uc_first(v)] = true
		end
	end
	
	local result = {}
	local label, link, linktext
	
	for iter = 1, maxloop do
		local label, link
		id, link = getPropertyValue(id, propertySup, "internallink")
		if id then
			_, label = getPropertyValue(id, propertyLabel, "label")
			if label and link then
				if propertyLink then
					_, linktext = getPropertyValue(id, propertyLink, "label")
					if linktext then
						link = mw.ustring.gsub(link, "%[%[(.*)%|.+%]%]", "[[%1|" .. linktext .. "]]")
					end
				end
				label = case(label, "infoboxlabel")
				if labelShow == nil or labelFilter[label] then
					result[#result + 1] = {label, link}
					labelFilter[label] = nil -- only first label found
				end
				if label == lastlabel then
					break
				end
			else
				break
			end
		else
			break
		end
	end
	
	local ret = {}
	local first = 1
	local last = #result
	local iter = 1
	if sorting == "-1" then first = #result; last = 1; iter = -1 end

	for i = first, last, iter do
		local rowtext = mw.ustring.gsub(rowformat, "$[01]", {["$0"] = result[i][1], ["$1"] = result[i][2]})
		ret[#ret +1] = expandBraces(rowtext, rowformat)
	end
	return mw.text.listToText(ret, separator, separator)
end

function p.linkWithParentLabel(frame)
	local args = {}
	for k, v in pairs(frame.args) do -- metatable
		args[k] = v
	end
	args.list = "true"
	args.formatting = "internallink"
	args.separator = "/·/"
	local link_list = p._main(args) -- get internal link of property/qualifier
	if link_list == nil then
		return
	end
	local link_table = mw.text.split(link_list, "/·/", true)
	args.formatting = "raw"
	local items_list = p._main(args) -- get item of property/qualifier
	local items_table = mw.text.split(items_list, "/·/", true)
	args.property = args.parent
	args.qualifier = nil
	args.formatting = "label"
	args.list = "false"
	for i, v in ipairs(items_table) do
		args.item = v
		local link_label = p._main(args) -- get label of parent property
		if link_label then
			link_table[i] = mw.ustring.gsub(link_table[1] or '', "%[%[(.*)%|.+%]%]", "[[%1|" .. link_label .. "]]")
		end
	end
	
	return mw.text.listToText(link_table)
end

function p.years_old(frame)
	local args = frame.args
	local id = args.item; if id == '' then id = nil end
	local lang = mw.language.new('en')
	
	local function bestclaim(claims)
		-- get initial sort indices
		local sortindices = {}
		for idx in pairs(claims) do
			sortindices[#sortindices + 1] = idx
		end
		-- sort by claim rank
		local comparator = function(a, b)
			local rankmap = { deprecated = 2, normal = 1, preferred = 0 }
			local ranka = rankmap[claims[a].rank or "normal"] .. string.format("%08d", a)
			local rankb = rankmap[claims[b].rank or "normal"] .. string.format("%08d", b)
			return ranka < rankb
		end
		table.sort(sortindices, comparator)
		return claims[sortindices[1]]
	end
	
	local function fetchsnak(id, snak)
		local ret = mw.wikibase.getEntityObject(id)
		for i, v in ipairs(snak) do
			if ret == nil then break end
			if v == 1 then
				ret = bestclaim(ret)
			else
				ret = ret[v]
			end
		end
		return ret
	end
	
	local birth = fetchsnak(id, {'claims', 'P569', 1, 'mainsnak', 'datavalue', 'value'})
	if type(birth) ~= 'table' or birth.time == nil or birth.precision == nil or birth.precision < 8 then
		return
	end
	local death = fetchsnak(id, {'claims', 'P570', 1, 'mainsnak', 'datavalue', 'value'})
	if type(death) ~= 'table' or death.time == nil or death.precision == nil then
		death = {['time'] = lang:formatDate('c'), ['precision'] = 11} -- current date
	elseif death.precision < 8 then
		return
	end
	
	local dates = {}
	dates[1] = {['min'] = {}, ['max'] = {}, ['precision'] = birth.precision}
	dates[1].min.year = tonumber(mw.ustring.match(birth.time, "^[+-]?%d+"))
	dates[1].min.month = tonumber(mw.ustring.match(birth.time, "\-(%d%d)\-"))
	dates[1].min.day = tonumber(mw.ustring.match(birth.time, "\-(%d%d)T"))
	dates[1].max = mw.clone(dates[1].min)
	dates[2] = {['min'] = {}, ['max'] = {}, ['precision'] = death.precision}
	dates[2].min.year = tonumber(mw.ustring.match(death.time, "^[+-]?%d+"))
	dates[2].min.month = tonumber(mw.ustring.match(death.time, "\-(%d%d)\-"))
	dates[2].min.day = tonumber(mw.ustring.match(death.time, "\-(%d%d)T"))
	dates[2].max = mw.clone(dates[2].min)
	
	for i, d in ipairs(dates) do
		if d.precision == 10 then -- month
			d.min.day = 1
			local timestamp = string.format("%04d", tostring(math.abs(d.max.year)))
				.. string.format("%02d", tostring(d.max.month))
				.. "01"
			d.max.day = tonumber(lang:formatDate("j", timestamp .. " + 1 month - 1 day"))
		elseif d.precision < 10 then -- year or decade
			d.min.day = 1
			d.min.month = 1
			d.max.day = 31
			d.max.month = 12
			if d.precision == 8 then -- decade
				d.max.year = d.max.year + 9
			end
		end
	end
	
	local function age(d1, d2)
		local years = d2.year - d1.year
		if d2.month < d1.month or (d2.month == d1.month and d2.day < d1.day) then
			years = years - 1
		end
		if d2.year > 0 and d1.year < 0 then
			years = years - 1 -- no year 0
		end
		return years
	end
	
	local old_min = age(dates[1].max, dates[2].min)
	local old_max = age(dates[1].min, dates[2].max)
	local old = old_min == old_max and old_min or old_min .. "/" .. old_max
	if args.formatting then
		old = expandBraces(mw.ustring.gsub(args.formatting, '$1', old), args.formatting)
	end
	
	return old
end

function p.getLabel(frame)
	local id = mw.text.trim(frame.args[1] or "")
	if id == "" then return end
	local langcode = mw.getCurrentFrame():preprocess( '{{int:lang}}' )
	if not mw.language.isKnownLanguageTag(langcode) then
		langcode = wiki.langcode
	end
	local label = mw.wikibase.getLabelByLang(id, langcode)
	if label then
		label = mw.text.nowiki(label)
		return mw.language.new(langcode):ucfirst(label)
	else
		return id
	end
end

return p