Marc financer de la Unió Europea

De Viquipèdia
Salta a: navegació, cerca

El marc financer de la Unió Europea és un pla de despesa plurianual que transforma en termes financers les prioritats de la UE i limita la despesa de la unió durant un període determinat.

Es considera que el marc financer s'ha de definir per a un termini no inferior a 5 anys i en l'actualitat es treballa amb acords sobre marcs financers per a períodes de 7 anys si bé existeix una proposta de la Comissió per, a partir del 2013, a reduir aquest període de nou a cinc anys.

El marc financer agrupa les activitats de la Unió en categories de despesa i assigna un sostre màxim que els pressupostos anuals han de respectar cada any.

Les principals raons que justifiquen un marc financer plurianual són les següents:

  • Assegurar una evolució controlada de la despesa al llarg del temps.
  • Facilitar la planificació de projectes i programes multianuals.
  • Assegurar els recursos suficients per a les prioritats de la Unió a mitjà i llarg termini.
  • Facilitar el procés de decisió i l'acord entre el Consell i el Parlament en l'elaboració del pressupost anual.

Marc financer 1988-1992[modifica]

El primer marc financer, anomenat Acord Delors I, cobria el període 1988-1992 i tenia com a prioritat establir el Mercat Interior i consolidar el programa marc plurianual de rescerca i desenvolupament.

Marc financer 1993-1999[modifica]

El segon marc financer, 1993-1999, l'Acord Delors II, prioritzava la política social i de cohesió així com la introducció de l'Euro

Marc financer 2000-2006[modifica]

El tercer, i actual, marc financer, 2000-2006, anomenat també Agenda 2000, està centrat en l'ampliació de la unió.

Marc financer 2007-2013[modifica]

Vegeu article principal: Marc financer de la Unió Europea 2007-2013)

La proposta de la Comissió per al proper marc financer (2007-2013) pretén centrar-se en el creixement sostenible i la competitivitat com a instruments per a la creació d'ocupació.

Vegeu també[modifica]