Marc financer de la Unió Europea

De Viquipèdia
Jump to navigation Jump to search

El marc financer de la Unió Europea és un pla de despesa plurianual que transforma en termes financers les prioritats de la UE i limita la despesa de la unió durant un període determinat.

Es considera que el marc financer s'ha de definir per a un termini no inferior a 5 anys i en l'actualitat es treballa amb acords sobre marcs financers per a períodes de 7 anys si bé existeix una proposta de la Comissió per, a partir del 2013, a reduir aquest període de nou a cinc anys.

El marc financer agrupa les activitats de la Unió en categories de despesa i assigna un sostre màxim que els pressupostos anuals han de respectar cada any.

Les principals raons que justifiquen un marc financer plurianual són les següents:

  • Assegurar una evolució controlada de la despesa al llarg del temps.
  • Facilitar la planificació de projectes i programes multianuals.
  • Assegurar els recursos suficients per a les prioritats de la Unió a mitjà i llarg termini.
  • Facilitar el procés de decisió i l'acord entre el Consell i el Parlament en l'elaboració del pressupost anual.

Marc financer 1988-1992[modifica]

El primer marc financer, anomenat Acord Delors I, cobria el període 1988-1992 i tenia com a prioritat establir el Mercat Interior i consolidar el programa marc plurianual de rescerca i desenvolupament.

Marc financer 1993-1999[modifica]

El segon marc financer, 1993-1999, l'Acord Delors II, prioritzava la política social i de cohesió així com la introducció de l'Euro

Marc financer 2000-2006[modifica]

El tercer, i actual, marc financer, 2000-2006, anomenat també Agenda 2000, està centrat en l'ampliació de la unió.

Marc financer 2007-2013[modifica]

Vegeu article principal: Marc financer de la Unió Europea 2007-2013)

La proposta de la Comissió per al proper marc financer (2007-2013) pretén centrar-se en el creixement sostenible i la competitivitat com a instruments per a la creació d'ocupació.

Vegeu també[modifica]